LATEST IN Taokaenoi

“ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ร่วมลงทุน “SkillLane” บุกตลาดคอร์สออนไลน์ระดับองค์กร

ต๊อบ เถ้าแก่น้อย ร่วมวงลงทุน SkillLane บุกตลาดบีทูบี (Business-to-Business) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรที่ต้องการให้พนักงานสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา......

JOB