Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Taxi OK

เปรียบเทียบหมัดมวย บริการ Ride-Hailing ในไทยปี 2018

การเดินทางนับเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหลายภายในสังคม หากเมืองใดมีระบบการคมนาคมที่ดีก็ส่งผลให้เมืองน่าอยู่ไปด้วย ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเองถือเป็นเมืองที่การคม...

Taxi(ไม่)OK : เมื่อภาครัฐจะปรับปรุง แต่ผู้ขับกลับเห็นต่าง?

Taxi OK จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เริ่มเปิดให้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการแล้ว Techsauce จึงขอพาไปดูไทม์ไลน์ที่เรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ หลังการเปิดตัวโครงการดังกล่...