Taxi(ไม่)OK : เมื่อภาครัฐจะปรับปรุง แต่ผู้ขับกลับเห็นต่าง? | Techsauce

Taxi(ไม่)OK : เมื่อภาครัฐจะปรับปรุง แต่ผู้ขับกลับเห็นต่าง?

Taxi OK จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เริ่มเปิดให้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการแล้ว Techsauce จึงขอพาไปดูไทม์ไลน์ที่เรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ หลังการเปิดตัวโครงการดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร เพราะมีเสียงจากผู้ขับแท็กซี่บางส่วนที่ยังเห็นต่างจากภาครัฐ และยื่นข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงข้อบังคับบางอย่างเพื่อให้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ขับแท็กซี่จนเกินไป

Taxi OK logo

เปิดตัว Taxi OK และ Taxi VIP

รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แนะนำระบบ TAXI OK / Photo: Manager Online

18 พฤษภาคม 2560 - ศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาระบบและแอปพลิเคชั่นให้แก่กรมการขนส่งทางบก ในชื่อ “TAXI OK” ระบุเพื่อยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในประเทศไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หวังควบคุม-ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทั้งการไม่รับผู้โดยสาร การขับรถออกนอกเส้นทาง มิเตอร์โกงราคา หรือทะเลาะวิวาท และการคุกคามทางเพศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

ตัวอย่างรถแท็กซี่ในโครงการ Taxi VIP และ Taxi OK / Photo: ไทยรัฐออนไลน์ และ Bangkok Today

3 สิงหาคม 2560 - กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดตัวแท็กซี่ในรูปแบบใหม่ที่ชื่อ TAXI OK และ TAXI VIP อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับการใช้บริการแท็กซี่ ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย (ขอเรียกย่อ ๆ ว่า "อุปกรณ์ส่วนควบ")

อุปกรณ์ส่วนควบที่ Taxi OK ต้องติดตั้ง มีอะไรบ้าง?

 • ไฟสัญญาณคำว่า "ว่าง" หน้ารถแบบสีเขียว
 • อุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับที่ใช้กับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ที่ขนส่งออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • โป๊ะไฟบนหลังคา
 • GPS Tracking ซึ่งเป็นระบบติดตามรถแบบ Real-time
 • ระบบกล้องถ่ายภาพภายในรถแบบ Snapshot เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับรถและผู้โดยสาร
 • ปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่ม Emergency สำหรับผู้โดยสารที่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่เพื่อขอความช่วยเหลือได้แบบทันที
 • มิเตอร์แสดงค่าโดยสาร สามารถประเมินค่าโดยสารได้เบื้องต้น

TAXI VIP ต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจาก Taxi OK บ้าง?

 • รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะรถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป
 • มาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบคุณภาพเท่ากับหรือดีกว่า Taxi OK
 • ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในฐานะนิติบุคคล

ซึ่งอัตราค่าโดยสาร Taxi OK เท่ากับแท็กซี่ปัจจุบัน คือเริ่มต้นที่ 35 บาท แต่มีค่าเรียกผ่านแอพพลิเคชั่นครั้งละ 20 บาท ดูรายละเอียดค่าโดยสารได้จากประกาศกระทรวงคมนาคม ส่วนค่าโดยสาร Taxi VIP เริ่มต้นที่ 150 บาท มีค่าเรียกผ่านแอพพลิเคชั่นครั้งละ 20 บาท ดูรายละเอียดค่าโดยสารได้จากประกาศกระทรวงคมนาคม

โดยข้อมูลระหว่างการขับรถข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง เวลา พิกัดตำแหน่งรถ เส้นทางการเดินทาง ความเร็วรถ ค่าโดยสารจากมิเตอร์ ภาพจากกล้องถ่ายภาพในรถ และอื่น ๆ จะถูกส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ที่เป็นภาคเอกชนให้บริการ และเชื่อมต่อไปยังศูนย์บริหารจัดการแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกอีกทอดหนึ่งด้วย หากมีปัญหาจึงสามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ทันที

ดูประกาศอย่างเป็นการได้ที่

แท็กซี่ใหม่ร้องจ๊าก ขนส่งฯ บังคับเข้าร่วม Taxi OK

9 พฤศจิกายน 2560 - กรมการขนส่งทางบกบังคับแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ ต้องเข้าโครงการ Taxi OK ทุกคันทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กำหนด ส่วนแท็กซี่เดิมสามารถเข้าร่วมโครงการ Taxi OK ภาคสมัครใจได้

ดูประกาศอย่างเป็นการได้ที่ ประกาศและระเบียบกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับรถยนต์รับจ้างฯ รวม ๘ ฉบับ (ประกาศเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2560)

แท็กซี่ไม่โอเค ขอยกเลิกติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ชี้ค่าใช้จ่ายสูง

Photo : NEW TV

28 พฤศจิกายน 2560 - นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมผู้ขับแท็กซี่ประมาณ 100 คน เข้าหารือกระทรวงคมนาคม เสนอยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ เหตุใช้ต้นทุนสูงคันละกว่า 50,000 บาท และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่ต่ำกว่าคันละ 500 บาท ในการเชื่อมต่อระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบก เสนอทางเลือกที่ควรปรับเปลี่ยนคือ

 • ขอให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด หรือไม่ก็ยกเลิกกฎกระทรวงนี้กลับไปใช้กฎกระทรวงเดิม
 • ใช้แอพ Pro Taxi ที่กรมการขนส่งทางบกกับภาคเอกชนสนับสนุนอยู่ก่อนหน้าแล้ว

โดยขณะนี้ทางกลุ่มผู้เรียกร้องดำเนินการฟ้องศาลปกครองให้สั่งคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวแก่แท็กซี่ ระงับกฎกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

เพจตื่นเต้น ชม Taxi OK

4 มกราคม 2561 - เพจ "พื้นที่ให้เล่า" และเฟซบุ๊ก Monsicha Rungchawannont ชม Taxi OK โดยผู้ใช้บริการรู้สึกตื่นเต้นกับแท็กซี่รูปแบบใหม่ จึงช่วยโปรโมทแท็กซี่รูปแบบใหม่ให้คนทั่วไปได้ทราบ

https://www.facebook.com/ouropenspace/posts/2430136513663094

 

เปิดให้โหลดแอป Taxi OK ได้ในวันที่ 25 ม.ค. 61

6 มกราคม 2561 - เผยความคืบหน้า Taxi OK กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้การสนับสนุนจูงใจให้ผู้ขับรถแท็กซี่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับผู้ให้บริการระบบสื่อสารและบริษัทประกันภัย เพิ่มทางเลือกและให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ค่าอุปกรณ์ TAXI OK และค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือส่วนลดค่ากรมธรรม์

พร้อมระบุว่าแอปพลิเคชัน TAXI OK จะเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561

แท็กซี่ไม่โอเค(อีกรอบ) ขอยกเลิกติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ แนะอบรมคนขับแทนดีกว่า

Photo : PPTV HD

14 มกราคม 2561 - คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่เคลื่อนไหวอีกรอบ เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณายกเลิกข้อบังคับของแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ที่ต้องติดอุปกรณ์ส่วนควบ ตามที่โครงการ Taxi OK กำหนด ระบุโครงการ Taxi OK ทำให้แท็กซี่จดทะเบียนใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

แนะกรมการขนส่งทางบกเปิดเปลี่ยนเป็นสองทางเลือกนี้จะประหยัดเงินผู้ขับแท็กซี่มากกว่า

 • ทางเลือกที่ 1 เปลี่ยนมาเป็นการให้แท็กซี่เข้ารับการอบรมพฤติกรรมแทน
 • ทางเลือกที่ 2 ปรับมาใช้แอป Pro Taxi ที่รองรับเหมือนอุปกรณ์เสริมที่ต้องติดตั้งในโครงการ Taxi OK ที่กรมการขนส่งทางบกกับภาคเอกชนสนับสนุนอยู่ก่อนหน้าแล้ว

ข้อมูลอ้างอิงจาก ThaiPBS, KMITL, ไทยรัฐออนไลน์, กรมการขนส่งทางบก, ThaiPBS, NEW TV, The Standard, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, และ PPTV HD

ความเห็นกองบรรณาธิการ

ข้อมูลล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (อัพเดทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561) ระบุว่า จากรถแท็กซี่ที่มีอยู่ในระบบในกรุงเทพฯ 100,000 คัน พบว่า [table id=6 /]

ซึ่งการเปิดตัวของ Taxi OK นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สะท้อนให้เห็นว่าว่าการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแท็กซี่ในระบบที่เริ่มต้นขึ้น ผู้ขับรถแท็กซี่ใหม่และเก่าก็ยินดีและพร้อมปฏิบัติตามกฎที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

แต่ข้อเรียกร้องของแท็กซี่บางส่วนก็น่ารับฟัง เพราะอุปกรณ์บางอย่างก็อาจมีราคาสูงเกินไปจริง ๆ อาจจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือแท็กซี่ที่ใกล้หมดอายุด้วย

ต้องรอดูกันครับว่า หลังการเปิดตัวของ Taxi OK ออกมาแล้ว ข้อเรียกร้องของแท็กซี่บางส่วนจะได้รับการแก้ไขจากกรมการขนส่งหรือไม่? และผู้บริโภคจะตอบรับการบริการนี้อย่างไร? ต้องติดตามครับ

RELATED ARTICLE

Responsive image

How to ดูแลกาย-ใจด้วย Virtual Healthcare ทำให้การพบแพทย์เป็นเรื่องง่าย

เจาะลึกที่มาที่ไปและอนาคตของ HealthTech Trend หรือ เทคโนโลยีสุขภาพที่จะมาดิสรัปวงการแพทย์ และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตในยุคโควิด...

Responsive image

หลังยุคโควิดจะเป็นอย่างไร นโยบายไทยเดินหน้าทางไหน อ่านบทสรุปสัมมนาหัวข้อ Thailand Post COVID-19: Rain or Sunshine?

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดสัมมนาในหัวข้อ “Thailand Post COVID-19: Rain or Sunshine?” เพื่อจับตาทิศทางการฟื้นฟูของไทยหลังการระบาดครั้งใหญ...

Responsive image

ท่องเที่ยว โรงแรม เดินหน้าอย่างไรในยุคโควิด 19

ทิศทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับโอกาสจะเป็นไปอย่างไร วันนี้ Teachsauce ได้สรุปไฮไลท์สำคัญจากเสวนา “THE NEXT DIRECTION OF THAILAND TOURISM” ที่จัดขึ้นในงาน LINE Ho...