Taxi(ไม่)OK : เมื่อภาครัฐจะปรับปรุง แต่ผู้ขับกลับเห็นต่าง? | Techsauce

Taxi(ไม่)OK : เมื่อภาครัฐจะปรับปรุง แต่ผู้ขับกลับเห็นต่าง?

Taxi OK จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เริ่มเปิดให้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการแล้ว Techsauce จึงขอพาไปดูไทม์ไลน์ที่เรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ หลังการเปิดตัวโครงการดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร เพราะมีเสียงจากผู้ขับแท็กซี่บางส่วนที่ยังเห็นต่างจากภาครัฐ และยื่นข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงข้อบังคับบางอย่างเพื่อให้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ขับแท็กซี่จนเกินไป

Taxi OK logo

เปิดตัว Taxi OK และ Taxi VIP

รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แนะนำระบบ TAXI OK / Photo: Manager Online

18 พฤษภาคม 2560 - ศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาระบบและแอปพลิเคชั่นให้แก่กรมการขนส่งทางบก ในชื่อ “TAXI OK” ระบุเพื่อยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในประเทศไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หวังควบคุม-ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทั้งการไม่รับผู้โดยสาร การขับรถออกนอกเส้นทาง มิเตอร์โกงราคา หรือทะเลาะวิวาท และการคุกคามทางเพศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

ตัวอย่างรถแท็กซี่ในโครงการ Taxi VIP และ Taxi OK / Photo: ไทยรัฐออนไลน์ และ Bangkok Today

3 สิงหาคม 2560 - กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดตัวแท็กซี่ในรูปแบบใหม่ที่ชื่อ TAXI OK และ TAXI VIP อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับการใช้บริการแท็กซี่ ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย (ขอเรียกย่อ ๆ ว่า "อุปกรณ์ส่วนควบ")

อุปกรณ์ส่วนควบที่ Taxi OK ต้องติดตั้ง มีอะไรบ้าง?

 • ไฟสัญญาณคำว่า "ว่าง" หน้ารถแบบสีเขียว
 • อุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับที่ใช้กับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ที่ขนส่งออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • โป๊ะไฟบนหลังคา
 • GPS Tracking ซึ่งเป็นระบบติดตามรถแบบ Real-time
 • ระบบกล้องถ่ายภาพภายในรถแบบ Snapshot เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับรถและผู้โดยสาร
 • ปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่ม Emergency สำหรับผู้โดยสารที่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่เพื่อขอความช่วยเหลือได้แบบทันที
 • มิเตอร์แสดงค่าโดยสาร สามารถประเมินค่าโดยสารได้เบื้องต้น

TAXI VIP ต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจาก Taxi OK บ้าง?

 • รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะรถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป
 • มาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบคุณภาพเท่ากับหรือดีกว่า Taxi OK
 • ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในฐานะนิติบุคคล

ซึ่งอัตราค่าโดยสาร Taxi OK เท่ากับแท็กซี่ปัจจุบัน คือเริ่มต้นที่ 35 บาท แต่มีค่าเรียกผ่านแอพพลิเคชั่นครั้งละ 20 บาท ดูรายละเอียดค่าโดยสารได้จากประกาศกระทรวงคมนาคม ส่วนค่าโดยสาร Taxi VIP เริ่มต้นที่ 150 บาท มีค่าเรียกผ่านแอพพลิเคชั่นครั้งละ 20 บาท ดูรายละเอียดค่าโดยสารได้จากประกาศกระทรวงคมนาคม

โดยข้อมูลระหว่างการขับรถข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง เวลา พิกัดตำแหน่งรถ เส้นทางการเดินทาง ความเร็วรถ ค่าโดยสารจากมิเตอร์ ภาพจากกล้องถ่ายภาพในรถ และอื่น ๆ จะถูกส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ที่เป็นภาคเอกชนให้บริการ และเชื่อมต่อไปยังศูนย์บริหารจัดการแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกอีกทอดหนึ่งด้วย หากมีปัญหาจึงสามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ทันที

ดูประกาศอย่างเป็นการได้ที่

แท็กซี่ใหม่ร้องจ๊าก ขนส่งฯ บังคับเข้าร่วม Taxi OK

9 พฤศจิกายน 2560 - กรมการขนส่งทางบกบังคับแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ ต้องเข้าโครงการ Taxi OK ทุกคันทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กำหนด ส่วนแท็กซี่เดิมสามารถเข้าร่วมโครงการ Taxi OK ภาคสมัครใจได้

ดูประกาศอย่างเป็นการได้ที่ ประกาศและระเบียบกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับรถยนต์รับจ้างฯ รวม ๘ ฉบับ (ประกาศเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2560)

แท็กซี่ไม่โอเค ขอยกเลิกติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ชี้ค่าใช้จ่ายสูง

Photo : NEW TV

28 พฤศจิกายน 2560 - นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมผู้ขับแท็กซี่ประมาณ 100 คน เข้าหารือกระทรวงคมนาคม เสนอยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ เหตุใช้ต้นทุนสูงคันละกว่า 50,000 บาท และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่ต่ำกว่าคันละ 500 บาท ในการเชื่อมต่อระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบก เสนอทางเลือกที่ควรปรับเปลี่ยนคือ

 • ขอให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด หรือไม่ก็ยกเลิกกฎกระทรวงนี้กลับไปใช้กฎกระทรวงเดิม
 • ใช้แอพ Pro Taxi ที่กรมการขนส่งทางบกกับภาคเอกชนสนับสนุนอยู่ก่อนหน้าแล้ว

โดยขณะนี้ทางกลุ่มผู้เรียกร้องดำเนินการฟ้องศาลปกครองให้สั่งคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวแก่แท็กซี่ ระงับกฎกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

เพจตื่นเต้น ชม Taxi OK

4 มกราคม 2561 - เพจ "พื้นที่ให้เล่า" และเฟซบุ๊ก Monsicha Rungchawannont ชม Taxi OK โดยผู้ใช้บริการรู้สึกตื่นเต้นกับแท็กซี่รูปแบบใหม่ จึงช่วยโปรโมทแท็กซี่รูปแบบใหม่ให้คนทั่วไปได้ทราบ

https://www.facebook.com/ouropenspace/posts/2430136513663094

 

เปิดให้โหลดแอป Taxi OK ได้ในวันที่ 25 ม.ค. 61

6 มกราคม 2561 - เผยความคืบหน้า Taxi OK กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้การสนับสนุนจูงใจให้ผู้ขับรถแท็กซี่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับผู้ให้บริการระบบสื่อสารและบริษัทประกันภัย เพิ่มทางเลือกและให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ค่าอุปกรณ์ TAXI OK และค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือส่วนลดค่ากรมธรรม์

พร้อมระบุว่าแอปพลิเคชัน TAXI OK จะเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561

แท็กซี่ไม่โอเค(อีกรอบ) ขอยกเลิกติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ แนะอบรมคนขับแทนดีกว่า

Photo : PPTV HD

14 มกราคม 2561 - คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่เคลื่อนไหวอีกรอบ เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณายกเลิกข้อบังคับของแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ที่ต้องติดอุปกรณ์ส่วนควบ ตามที่โครงการ Taxi OK กำหนด ระบุโครงการ Taxi OK ทำให้แท็กซี่จดทะเบียนใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

แนะกรมการขนส่งทางบกเปิดเปลี่ยนเป็นสองทางเลือกนี้จะประหยัดเงินผู้ขับแท็กซี่มากกว่า

 • ทางเลือกที่ 1 เปลี่ยนมาเป็นการให้แท็กซี่เข้ารับการอบรมพฤติกรรมแทน
 • ทางเลือกที่ 2 ปรับมาใช้แอป Pro Taxi ที่รองรับเหมือนอุปกรณ์เสริมที่ต้องติดตั้งในโครงการ Taxi OK ที่กรมการขนส่งทางบกกับภาคเอกชนสนับสนุนอยู่ก่อนหน้าแล้ว

ข้อมูลอ้างอิงจาก ThaiPBS, KMITL, ไทยรัฐออนไลน์, กรมการขนส่งทางบก, ThaiPBS, NEW TV, The Standard, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, และ PPTV HD

ความเห็นกองบรรณาธิการ

ข้อมูลล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (อัพเดทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561) ระบุว่า จากรถแท็กซี่ที่มีอยู่ในระบบในกรุงเทพฯ 100,000 คัน พบว่า [table id=6 /]

ซึ่งการเปิดตัวของ Taxi OK นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สะท้อนให้เห็นว่าว่าการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแท็กซี่ในระบบที่เริ่มต้นขึ้น ผู้ขับรถแท็กซี่ใหม่และเก่าก็ยินดีและพร้อมปฏิบัติตามกฎที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

แต่ข้อเรียกร้องของแท็กซี่บางส่วนก็น่ารับฟัง เพราะอุปกรณ์บางอย่างก็อาจมีราคาสูงเกินไปจริง ๆ อาจจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือแท็กซี่ที่ใกล้หมดอายุด้วย

ต้องรอดูกันครับว่า หลังการเปิดตัวของ Taxi OK ออกมาแล้ว ข้อเรียกร้องของแท็กซี่บางส่วนจะได้รับการแก้ไขจากกรมการขนส่งหรือไม่? และผู้บริโภคจะตอบรับการบริการนี้อย่างไร? ต้องติดตามครับ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...

Responsive image

จับตาวิวัฒนาการของ ‘เทคโนโลยี AI’ เมกะเทรนด์กับโอกาสของธุรกิจและการลงทุน’ จากงาน THE WISDOM Investment Forum

ปูความรู้เกี่ยวกับ AI เมกะเทรนด์ที่มีผลต่อชีวิต การงาน ธุรกิจ การลงทุน ตลอดจนความมั่งคั่ง จากงานสัมมนา THE WISDOM Investment Forum ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย ในประเด็น AI Ultimatu...