Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TEAMG

DITTO × TEAMG คว้า สวนสัตว์ เฟส 1 กว่า 5 พันลบ. ชูเทคโนโลยี-ดิจิทัล ปั้น SMART ZOO ระดับโลก

DITTO × TEAMG คว้า สวนสัตว์ เฟส 1 กว่า 5 พันลบ. ชูเทคโนโลยี-ดิจิทัล ปั้น SMART ZOO ระดับโลก ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) คน สัตว์ ธรรมชาติจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว...

DITTO ผนึก TEAMG ร่วมทุนตั้งบริษัท DTX หนุนปั้น Digital Twin

DITTO ผนึก TEAMG ร่วมทุนตั้ง บ.ดี ที เอ็กซ์ ปั้นเทคโนโลยีคู่แฝด Digital Twin ครั้งแรกในไทยรุกธุรกิจใหม่ เจาะ “บิ๊กโปรเจกต์” รัฐ-เอกชน แปรข้อมูลงานก่อสร้างขนาดใหญ่ นิคมฯ ระบบสาธารณู...