Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tech-trend-2024

เปิด Technology Vision 2024 จาก Accenture ปลดล็อกศักยภาพมนุษย์ร่วมกับ 3 กูรูสายเทคฯ

เจาะลึกรายงาน Accenture Technology Vision 2024 - Human by design ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และรับฟังมุมมองด้านการใช้ AI ในองค์กรและการเตรียมความพร้อมจากกูรูที...

IBM เผยเทรนด์ธุรกิจและเทคโนโลยี 2024 ชี้ชะตาอนาคตขององค์กรด้วย Gen AI

IBM เผย 5 เทรนด์ธุรกิจและเทคโนโลยีที่น่าจับตาในปี 2024 ธุรกิจควรปรับตัวและแข่งขันอย่างไรในยุคของ Gen AI พร้อมไขกุญแจสู่การสร้าง Trust อย่างยั่งยืน...