LATEST IN TechCul Ideathon

UNESCO ร่วมมือ Tencent จัดแข่งขัน TechCul Ideathon รวมนวัตกรรมรุ่นใหม่และวัฒนธรรม

UNESCO ร่วมมือ Tencent ประเดิมความร่วมมือในกิจกรรมประชันไอ TechCul Ideathon ชูโครงการประกวดที่รวมนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันเอาชนะความท้าทายต่างๆ ในแวดวง...

JOB