Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN technology business

วิกฤตการเงินโลกกระทบกลุ่ม Startup ก่อให้เกิดกระแสการเลิกจ้างงานครั้งใหญ่

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาวงการธุรกิจเทคโนโลยีและการลงทุนใน Tech Startups กำลังตกอยู่ในช่วงขาลง จากผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกและความหวาดกลัวของนักลงทุน แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางกลุ่มที่ยังมั...

นักวิเคราะห์ชี้ COVID-19 ก่อ Supply Chain Disruption เผย 5G-Hardware โตรับกระแส Remote Working

Bloomberg จัด Webminar วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากผลกระทบของ COVID-19 ชี้การชะลอตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีส่งผลต่อ GDP ของประเทศใน Supply Chain...