Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN thairath

ไทยรัฐกับการเป็นสื่อทุกๆช่องทาง และการหาน่านน้ำใหม่

ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์หัวสีที่อยู่กับประเทศไทยมานาน จากหนังสือพิมพ์ สู่ไทยรัฐทีวี และยังมีไทยรัฐออนไลน์ ไม่ว่าอย่างไร เป็นที่ทราบดีว่าธุรกิจสื่อนั้นถูก Disrupt ตลอด...

ร่ายมนต์ธุรกิจ Digital Content ในแบบทายาทรุ่นสามแห่งไทยรัฐ

Digital Content ของเครือไทยรัฐทั้งไทยรัฐออนไลน์ (Thairath Online) และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ที่ต่างขึ้นมาอยู่แถวหน้าของแวดวงสื่อยุคปัจจุบันจากการแจ้งเกิดของผู้บริหารรุ่นให...