Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thematic

Thematic Investment การลงทุนในโลกแห่งอนาคต

“Thematic Themes” คือหนึ่งในรูปแบบของการเลือกกลุ่มธุรกิจในการลงทุนที่ถูกพูดถึงและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในช่วงปี 2020 ที่ราคาหุ้นบริษัทในกลุ่ม Thematic ปรับตัวสูงขึ้นอ...

Jitta Wealth เสนอโอกาสลงทุนเพิ่ม 7 ธีมทั่วโลก กระจายความเสี่ยง สร้างพอร์ตแกร่ง

CEO Jitta Wealth เปิด ‘ตำราพิชัยลงทุนให้ชนะสงคราม’ ย้ำ มีสติและยึดมั่นในหลักการลงทุนที่ชัดเจน พร้อมปรับพอร์ตอย่างมีวินัย คัดสรร 7 ธีมชั้นยอด เปิดโอกาสเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนกระจา...