Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thematic

Jitta Wealth เสนอโอกาสลงทุนเพิ่ม 7 ธีมทั่วโลก กระจายความเสี่ยง สร้างพอร์ตแกร่ง

CEO Jitta Wealth เปิด ‘ตำราพิชัยลงทุนให้ชนะสงคราม’ ย้ำ มีสติและยึดมั่นในหลักการลงทุนที่ชัดเจน พร้อมปรับพอร์ตอย่างมีวินัย คัดสรร 7 ธีมชั้นยอด เปิดโอกาสเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนกระจา...