Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Tourist

SCB จับมือ KEB Hana เปิดบริการให้ชาวเกาหลีใต้ชำระเงินผ่าน Thai Standard Payment QR

SCB จับมือ KEB Hana เปิดบริการให้ชาวเกาหลีชำระเงินผ่าน Thai Standard Payment QR ตั้งเป้าขยายให้คนไทยจ่ายเงินที่เกาหลีได้ในอนาคต...