Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tourist

SCB จับมือ KEB Hana เปิดบริการให้ชาวเกาหลีใต้ชำระเงินผ่าน Thai Standard Payment QR

SCB จับมือ KEB Hana เปิดบริการให้ชาวเกาหลีชำระเงินผ่าน Thai Standard Payment QR ตั้งเป้าขยายให้คนไทยจ่ายเงินที่เกาหลีได้ในอนาคต...