Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Trade Finance

Coinbase ชะลอการจ้างงาน หลังสูญเสียผู้ใช้นับล้าน บ่งบอกถึงการเข้าสู่สภาวะ Crypto Winter อย่างต่อเนื่อง

หลังสูญเสียผู้ใช้นับล้านจากวิกฤต LUNA Coinbase แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ประกาศหยุดจ้างงานชั่วคราว บ่งบอกถึงสภาวะ Crypto Winter เนื่องจากสภาพตลาดคริปโตขาล...

กรุงไทยพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน พร้อมปล่อยกู้ 2% ต่อปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ธนาคารกรุงไทยเพิ่มมาตรช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่องเป็นระลอก ตามภาวะเศรษฐกิจ หลังออกหลากหลายมาตรการช่วยเยียวยา ล่าสุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน ให้ลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 10...

Barclays จับมือ Wave อิสราเอล Startup นำ Blockchain มาช่วยธุรกิจนำเข้าส่งออกรายแรกของโลกอย่างเป็นทางการ

หนึ่งในรูปแบบการพัฒนาบริการบนเทคโนโลยี Blockchain คือการทำ Trade Finance หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศ โดยครั้งนี้ทาง Barclays และ Wave Startup ในโครงการ T...