Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Train

CP ชนะประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งเข้าสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

ในที่สุดผู้ชนะการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เข้าสู่ 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ "กิจกา...

CP และ BTS ตั้งกิจการร่วมค้ายื่นประมูล "รถไฟฟ้าความเร็วสูง" เชื่อม 3 สนามบิน

สำนักบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับซองเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) มีบริษัทเข้ายื่นซอ...