Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN true wireless

Nokia เปิดตัวหูฟังไร้สาย True Wireless เสียงเบสชัด น้ำหนักเบา ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 7 ชมต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 1,790 บาท

บริษัทมอร์ทูไลฟ์ ผู้นำเข้าอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เปิดตลาดกลุ่มหูฟังไร้สาย True Wireless ภายใต้แบรนด์ Nokia ที่เน้นคุณภาพ และความคุ้มค่า โดยมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม con...