Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN UD Town

UD Town ทุ่ม 500 ล้านบาท เปิดตัว HOTEL MOCO โรงแรมพรีเมี่ยมบูทีค รับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจเมืองอุดร

กลุ่มธุรกิจ UD Town ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท เปิดตัวโรงแรมพรีเมี่ยมบูทีค โฮเทล สไตล์โมเดิร์นโคโลเนียล HOTEL MOCO ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อตอกย้ำการเป็นศู...

Community Mall แห่งมืองอุดรฯ ในมือทายาทรุ่นสอง

Community Mall (Lifestyle Mall) ที่นักช็อปในถิ่นอีสานต่างรู้จักอย่าง UD Town ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานอย่างเต็มตัวของทายาทรุ่นสองวัย 26 ปี อภิชา วีรชาติยานุกูล ในฐานะกรรมกา...