Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020

CEO เครือ CP ขึ้นเวทีระดับโลก UN Global เผยกลยุทธ์พาองค์กรก้าวผ่านวิกฤตช่วงโควิด-19

CEO เครือ CP ขึ้นเวทีระดับโลก UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020 โชว์เคสการนำซีพีก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เป็นกรณีศึกษา ชี้วิกฤตโลกร้อนจะรุนแรงกว่าวิกฤตโควิด-19 หลายเท่าตั...

JOB