LATEST IN Vaccine Tourism

Vaccine Tourism ประเทศไหนเปิดให้ฉีดบ้าง?

Vaccine Tourism แนวคิดที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว โดยจะฉีดวัคซีนให้แก่นักท่องเที่ยวฟรี มีประเทศไหนบ้างที่เปิดให้ฉีดบ้าง...

JOB