Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Visionear

ขอเชิญร่วมงาน Hatch Startup Demo Day 2017 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว 8 ทีมผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ในงาน

ถือเป็นอีกก้าวที่น่าจับตามองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ในฐานะแหล่งวิจัยและผลิตองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ หลังจากที่มีการกำ...