LATEST IN Watson for Oncology

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำ AI Watson for Oncology จาก IBM ช่วยแพทย์พัฒนาแนวทางการรักษามะเร็ง

IBM ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไนำเทคโนโลยี AI หรือ Watson for Oncology ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค็อกนิทิฟ คอมพิวติ้งบนระบบคลาวด์มาใช้เพื่อให้แพทย์ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยในการวินิจฉัยและเสนอท...

JOB