LATEST IN WE

Volkswagen เตรียมเปิดตัว WE บริการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าในเยอรมนีช่วงปี 2019

ก่อนหน้านี้ โฟล์คสวาเกน (Volkswagen) ได้เริ่มเปิดตัวบริษัทลูกที่ชื่อว่า MOIA ในปี 2016 เน้นให้ความสำคัญกับบริการเรียกรถผ่านแอป (Ride-hailing) และบริการเรียกรถเพื่อเดินทางไปร่วมกัน ...

JOB