LATEST IN Weather

บริษัทซอฟต์แวร์ของญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้ทำงานที่บ้าน ถ้าวันนั้นอากาศร้อนจัด

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่นระบุว่าความกดอากาศสูงกำลังแรงเหนือญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในภาคตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นยังคงมีอุณหภูม...

JOB