Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Whyborder

Whyborder สร้างปรากฏการณ์การซื้อขายอสังหาฯแบบไร้พรหมแดน ชูจุดเด่นระบบประมูลแบบดิจิทัลเชื่อมผู้ซื้อและผู้พัฒนาครั้งแรกของเมืองไทยและภูมิภาคเอเชีย

วายบอร์เดอร์ (whyborder) เปิดมิติใหม่สู่การประมูลซื้อขายอสังหาฯ ระดับสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ซื้อในประเทศต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้พั...

JOB