Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN xact-data

แบรนด์จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data อย่างไร

ร่วมค้นหาวิธีการนำ Data-Driven Marketing เข้ามาปรับใช้ให้ธุรกิจของคุณอยู่รอด จากผู้เชี่ยวชาญ...

ADA แนะนักการตลาดใช้ Data Driven สร้างยอดขาย-ขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย ผู้นำด้านเทคโนโลยีการตลาด เอเจนซี่ของประเทศไทย แนะนักการตลาด ใช้กลยุทธ์ Data Driven ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ชูเครื่องมือ XACT DATA ลิขสิทธิ์เฉพาะของ A...