Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ADA

ถ้า MarTech ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ แบรนด์จะเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วย MarTech และ Data อย่างไร?

MarTech กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน และจะกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่คว้ามันไว้ได้...

เทรนด์การตลาดในปี 2022 ที่เราต้องรู้ ทำไม MarTech จะกลายเป็นหัวใจของธุรกิจ

ร่วมค้นหาโซลูชันการตลาดและ MarTech ที่จะมาช่วยธุรกิจของคุณให้อยู่รอด ผ่าน session แชร์ความรู้และประสบการณ์สุดเข้มข้น...

เลือก ‘MarTech Stack’ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ ลดต้นทุน ลดเวลา พายอดขายพุ่ง

Marketing Technology (MarTech) กุญเเจสำคัญที่ทำให้แบรนด์บรรลุความสำเร็จเกินเป้าหมาย และช่วยปิดช่องว่างที่ถูกเปิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว...

‘Conversational Commerce’ เทคนิคการตลาดที่แบรนด์ต้องใส่ใจ หากอยากสร้างความแตกต่าง

Conversational Commerce หรือ การซื้อขายผ่านการส่งข้อความ เครื่องมือการตลาดสำคัญของแบรนด์ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า...

มาทำความรู้จักกับ Marketing Automation การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการตลาดแบบอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้ายังคงรู้สึก 'ใกล้ชิด' กับแบรนด์

การตลาดอัตโนมัติจะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร...

ส่องกลยุทธ์แบรนด์ยุคใหม่ เข้าถึงผู้บริโภคอย่างตรงจุดมากกว่าแค่ Marketplace

เปิดกลยุทธ์แบรนด์ยุคใหม่ ทำยังไงหากต้องการจะรักษาฐานลูกค้าไว้...

ADA เผยบทบาทของ data ในปี 2020 เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทาง MarTech ของประเทศ

ADA เผยบทบาทของ data ในปี 2020 เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทาง Martech ของประเทศ...

JOB