Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN YSLC

ทำไมเด็กไทยต้องเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและภัยออนไลน์ สิ่งสำคัญที่ครูและผู้ปกครองต้องตระหนัก

ดีแทคส่งต่อความรู้จากค่าย YSLC รู้ทันภัยออนไลน์ผ่าน “ห้องเรียนเด็กล้ำ” หรือ Young Safe Internet Leader Curriculum...

dtac จัดค่ายเยาวชนสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยผ่านรูปแบบออนไลน์พร้อมชิงทุน 400,000 บ.

dtac จัดค่ายแกนนำเยาวชนอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เปลี่ยนจาก “เหยื่อ” สู่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ร่วมสร้างสังคมออนไลน์ปลอดภัย พร้อมชิงทุนต่อยอดโปรเจกต์รวมกว่า 400,00...