Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Zero accident

dtac คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งเป้า Zero accident

dtac ประกาศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero accident) พร้อมออกแนวปฏิบัติและคู่มือปฏิบัติการทำงานในช่วงการแพร่ร...