LearnDi และ Digital Library แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในยุค Next Normal อัปสกิลคนในองค์กร ให้ก้าวทันกระแสโลก | Techsauce

LearnDi และ Digital Library แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในยุค Next Normal อัปสกิลคนในองค์กร ให้ก้าวทันกระแสโลก

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้กลายเป็นเครื่องมือนำพาองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จ แต่ทว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่เปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จทุกราย เพราะว่า “คน” ยังคงเป็นความท้าทายหลัก หากคนภายในองค์กรมีวิถีคิดแบบเดิม ไม่เปิดใจ กลยุทธ์ใหม่ที่วางแผนไว้ดีแค่ไหนก็อาจไม่ได้ผลจริง การปรับมายด์เซ็ต และพัฒนาทักษะใหม่ทั้ง ความรู้เฉพาะทาง (hard skill) และทักษะการทำงาน (soft skill) จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนในองค์กรเพื่อที่จะปรับตัวกับเทคโนโลยี และผลักดันการพัฒนาขององค์กรให้ก้าวทันการแข่งขันในตลาดได้ 

AIS LearnDi

AIS ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ก้าวข้ามผ่านกับ Digital Transformation ทั้งในด้านการลงทุนกับเครื่องมือ เทคโนโลยี หรือทดลองแผนการใหม่มากมาย และอีกเรื่องที่สำคัญในการ Transform คือ “เรื่องของคน” ที่พร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมี AIS Academy เป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับชั้น และนำองค์ความรู้มาจากทั้งภายในและนอกประเทศ โดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นแหล่งความรู้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา สร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้ สร้างเกราะความรู้ให้บุคลากรภายในกว่า 13,000 คน จนมีภูมิคุ้มกัน  พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ

AIS Academy ยังต่อยอด ส่งต่อความรู้ให้คนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง กับภารกิจ ‘คิดเผื่อ เพื่อคนไทย พร้อมนำความสำเร็จจากภายในส่งต่อสู่ภายนอก ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล “LearnDi” และ “Digital Library” เพื่ออัปสกิลคนในองค์กร ให้ก้าวทันกระแสโลก

LearnDi แพลตฟอร์ม Edtech ที่เข้าใจคนไทยอย่างแท้จริง

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่เริ่มเรียนคอร์สออนไลน์เป็นครั้งแรก อาจประสบปัญหาเดียวกัน ไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนคอร์สไหนก่อนดี ผลที่ได้ก็คือนั่งจ้องเว็บเรียนออนไลน์อยู่นาน และจบด้วยการเรียนคอร์สที่ไม่ใช่ นอกจากจะเสียค่าเรียนไปอย่างเปล่าประโยชน์แล้ว เวลาที่ควรจะไปอัปสกิลที่ต้องการก็หายไป 

LearnDi ได้เข้าใจถึง Pain point ของผู้เรียนเป็นอย่างดี จึงทำให้ก่อนเริ่มเรียน ทางแพลตฟอร์มก็ได้พัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย (Self-Competency Assessment) ร่วมกับสถาบันชั้นนำอย่าง ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลวิจัยที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และได้เข้าร่วมการนำเสนอเชิงวิชาการในงาน The 1st  Thailand International Conference on Psychology  (TICP 2021) อีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency) เพื่อที่ผู้เรียน สามารถทราบจุดแข็ง-จุดอ่อนในทักษะของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

นอกจากที่ผู้เรียนจะได้รับผลทดสอบเพื่อทำความเข้าใจความถนัดของตนเองแล้ว ยังได้หลักสูตรแนะนำจาก LearnDi ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการตัดสินใจของผู้เรียน ได้เรียนคอร์สที่ใช่ และนำมาพัฒนาตนเองได้ทันต่อกระแสสังคม  

LearnDi

เพราะ AIS Academy เชื่อว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช้การเติบโตที่แท้จริง แต่การสร้าง EdTech Ecosystem ให้แข็งแรง จะทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้เปิดตัวบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ภายใต้การดูแลของ AIS Academy พร้อมทั้งเปิดตัวความร่วมมมือจากพันธมิตรหลายสาขา เพื่อช่วยกันสร้าง Ecosystem นี้ อาทิ

  • Humanica ผู้บุกเบิกธุรกิจการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และ AIS Business ในการเข้าถึงพันธมิตรและคู่ค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร
  • Conicle Startup ที่มีจุดแข็งด้านระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) จะมาร่วมมือกับ INVENT ในการพัฒนาระบบ พัฒนาการเรียนรู้ให้ราบรื่นไม่มีสะดุด 
  • SEAC, NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z, IRIS Consulting, Future Skill พันธมิตรสถาบันการสอนชั้นนำที่คร่ำหวอดจากการสอนทั้ง hard skills และ soft skills ซึ่งจะร่วมมาออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ได้จริง 

และ LearnDi ยังไม่หยุดในการสรรหาองค์ความรู้จากพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยย่นระยะทาง ระยะเวลา ในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้รวดเร็วเพื่อคนไทย

ต่อยอดสกิลรู้กว้าง และ รู้ลึก จากแพลตฟอร์มห้องสมุดออนไลน์ Digital Library

Digital Library

เพราะการเรียนรู้ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน แต่ยังรวมไปถึงการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านอีกด้วย

สำหรับนักอ่านสามารถศึกษาความรู้เพื่อต่อยอด จากอีกหนึ่งบริการ คือ แพลตฟอร์ม Digital Library ระบบการจัดการห้องสมุดออนไลน์ที่จะช่วยให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ องค์กรที่มีห้องสมุดแบบ Physical สามารถบริหารจัดการหนังสือในยุค Next Normal ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองและยืมหนังสือให้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากระบบการจัดการห้องสมุดแล้ว เรายังรวบรวม E-Book และ E-Magazine จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชั้นนำ ที่สามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่โหลดหนังสือลง shelf ของตนเองในตอนที่มีสัญญาณ internet ไว้ก่อน  เท่านี้ก็หายห่วง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จะกลางทะเล บนยอดดอย หรือยอดเขา แม้จะไม่มี internet ก็ยังอ่านต่อได้ ไม่ขาดตอนในการหาความรู้แน่นอน แถมยังไม่ต้องถือหนังสือหลายๆ เล่มติดไปด้วยแล้ว

ณ ตอนนี้ LearnDi และ Digital Library เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร ผู้ประกอบการ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย หากหน่วยงานสนใจบริการ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.aisacademy.com หรือ Facebook ของ AIS Academy

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

นับถอยหลัง Bitcoin Halving Month พร้อมแนวคิดการลงทุนของคนรุ่นใหม่ ในงาน Bitkub Meetup 2024: The Halving Month

กลับมาอีกครั้งกับงาน Bitkub Meetup 2024 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: The Halving Month ร่วมนับถอยหลังสู่เดือนแห่ง Bitcoin Halving บทความนี้จะพาไปเจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ของ Cryptocurrency แ...

Responsive image

6 เทรนด์ Gen AI ฉบับเข้าใจง่าย จาก Accenture พร้อมเคสการใช้งานจริงในภาคธุรกิจ

รวมประเด็นน่ารู้จาก Accenture ที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจการนำ Generative AI ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น 6 เทรนด์ Gen AI พร้อมเคสการใช้งานจริงในภาคธุรกิจ, ผู้บริหารระดับ C-su...

Responsive image

ทักษะ AI ไม่มีไม่ได้แล้ว สำรวจพบใครใช้ AI เป็น เงินเดือนเพิ่ม อนาคตสดใส

ทักษะ AI วันนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว ใครเก่ง AI นายจ้างไทยยินดีจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้ 41% ด้านคนทำงานเร่งพัฒนาทักษะ หวังสร้างงาน สร้างอาชีพให้ดีขึ้น...