LATEST IN AIS Academy

AIS Academy จับมือ ศธ. เปิดโครงการ THE EDUCATORS THAILAND พัฒนาหลักสูตร Upskill & Reskill ครูไทยในยุคการศึกษาแบบออนไลน์

AIS Academy จับมือ ศธ. เปิดโครงการ THE EDUCATORS THAILAND ยกระดับการศึกษา พัฒนาหลักสูตร Upskill & Reskill ครูไทยในยุคการศึกษาแบบออนไลน์ ต่อยอดทักษะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนยุคใหม...

AIS Academy ผลักดัน EdTech ในไทย เปิดตัว ‘ LearnDi’ Hub แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ที่อยากพัฒนาตัวเอง

AIS Academy ผลักดัน EdTech ในไทย เปิดตัว ‘ LearnDi’ Hub แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ที่อยากพัฒนาตัวเอง...

เปิดกลยุทธ์ AIS Academy สำเร็จได้ด้วยการสร้าง ‘คน’

ในสังคมยุค Digital Disruption แทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบ การไม่ได้เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงและโดน Disrupt เสียเอง นับว่าเป็นฝันร้ายของบริษัทผู้สร้างนวัตกรรมทั้งสิ้...

สรุปองค์ความรู้โลกเทคโนโลยีจาก AIS ACADEMY for THAIs: Intelligent Nation Series

ถึงวันนี้ หลายคนต่างรู้กันดีแล้วว่า Digital Disruption คือการก่อร่างของเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทำลายล้างวิธีการ ความคิด พฤติกรรม หรือสิ่งที่เราเคยทำอยู่ก่อนหน้าหรือในปัจจุบันให้เปลี่...

ถอดบทเรียน สัมมนา ACADEMY for THAIS เทคโนโลยีเปลี่ยนไว คนต้องไปให้ไกลกว่า

ACADEMY for THAIs โดย AIS ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Disruption หลากหลายองค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ มาช่วยเปิดโลกทัศน์และสะ...

ถอดบทเรียนเตรียมรับ Digital Disruption จากองค์กรชั้นนำไทย

เป็นเวลากว่า 3 ปีที่ AIS ได้เตรียมความพร้อมและตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และจัดตั้ง AIS Academy ให้เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากทั่วโลก รวมถึงกา...

เผยโฉม Speaker และตารางเสวนาในงาน AIS ACADEMY for THAIs

AIS Academy ชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ และเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี ให้สังคมไทยพร้อมที่จะพัฒนาเท่าทันนานาชาติ ในงานสัมมนา ACADEMY for THAIS ที่รวบรวมองค์ความรู้บนโลกยุคดิจิทัล โดยผ...

JOB