ติดอาวุธ SME ด้วย Digital Mindset รับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง | Techsauce

ติดอาวุธ SME ด้วย Digital Mindset รับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง

เมื่อโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคน ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยใหม่เพื่อตอบรับกับวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนเเปลงไป ครั้งนี้ Techsauce LIVE Special Edition ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ, CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และผู้บริหาร Mission to the Moon Media ร่วมพูดคุยกับคุณสมาย Marketing Director แห่ง Supara Group และ GQ Apparel ในหัวข้อ ติดอาวุธ SME ด้วย Digital Mindset รับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง โดยทั้งสองท่านได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในองค์กรของเเต่ละคนถึงการเตรียมตัวอย่างไรในการปรับ Digital Mindset ให้คนในองค์กร 

ทำอย่างไรให้คนในองค์กรเห็นความสำคัญของการปรับ Digital Mindset?

ศรีจันทร์สหโอสถ เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจเก่าเเก่จุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ได้รับช่วงต่อและเปลี่ยนผ่านมาถึง 3 รุ่น เวลาที่เราจะนำการเปลี่ยนเเปลงเข้ามาเราต้องหาช่องทางการสื่อสารให้ถูกทางในการสื่อสารให้องค์กรว่าต้องการปรับและเปลี่ยนเเปลงองค์กรอย่างไร เสนอให้เห็นเหตุเเละผล เพื่อให้กลุ่มคนที่เราต้องการเปลี่ยนเห็นผลจากการเปลี่ยนอย่างชัดเจนว่าจะเกิดประโยชน์ และมีความสำคัญต่อตัวเขาเเละองค์กรณ์อย่างไร? ทำให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น ทำให้คนในองค์กรทำงานง่ายขึ้นแบบไหน? ดังนั้นเราจึงเริ่มจาก 

  • สร้างความเข้าใจในองค์กร ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนในทุกกลุ่มในองค์กร ปรับรูปแบบการทำงานโดยเริ่มจากนำทักษะคนในองค์กรจับคู่กับงานที่ตรงกับความสามารถ
  • เริ่มสร้างทีมงานด้านเทคโนโลยีเข้ามาจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง Data ซึ่งมีอยู่จำนวนมากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะเเต่เดิมยังไม่ถูกนำมาจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นปัญหามานานเพราะเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบมากนัก 
  • นำ Digital สมัยใหม่เข้ามาจัดระเบียบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้สามารถนำมาช่วยวัดผลด้านการขายและทำการตลาด และนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างระบบเก็บข้อมูลที่มีระเบียบเเบบเเผนสร้างการทำงานที่คล่องตัว ลดการทำงานที่ทับซ้อน สร้างความสะดวกให้คนในองค์กร 
  • สร้างระบบการจัดการทั้งหลังบ้านและหน้าบ้าน พัฒนาความสามารถคนให้สามารถนำความรู้ทักษะใหม่ๆ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้น

หัวใจหลักของการเปลี่ยนเเปลงสุดท้ายเเล้วคงต้องเน้นที่การสื่อสารในองค์กร ว่าเราจะสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างไรให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ดังนั้น การคุยและค่อยๆ อธิบายเพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจตรงกันองค์กรจะทำให้การพัฒนาจะเกิดประสิทธิภาพได้ดีที่สุด

ในฝั่งของ GQ เรามีการคุยกันในองค์กรว่า “ทำไมเราต้องปรับตัว?” ในช่วงปลายปีที่เเล้วเรามองไว้ว่าเมื่อผู้บริโภคมีการเปลี่ยนเเปลงไปจากแต่ก่อนความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ รวมถึงสินค้าที่เป็นที่ต้องการตามสถานการณ์โลกเป็นสิ่งที่ต้องนำมาวางเเผนในองค์กร และเราจึงต้องปรับตัวทั้งในด้านการขาย การใช้สื่อ ผลิตภัณฑ์ ด้วยโจทย์ตรงนี้เราได้มาคุยกันในองค์กรณ์เพื่อหาว่าเราจะเปลี่ยนองค์กรณ์ไปในรูปแบบใด เช่น 

  • ด้านผลิตภัณฑ์  ตอบโจทย์ผู้บริโภคในด้าน รูปลักษณ์ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมให้มีประสิธิภาพมากขึ้น
  • ด้าน Content  สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น แตกต่าง สร้างความเข้าใจในสินค้าเเนวใหม่ของเเบรนด์
  • สื่อ Communication ร่วมมือกับสื่อออนไลน์ สร้างการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ผลงานที่ผ่านมาในหนึ่งเดือนสารมารถเข้าถึงลูกค้าได้ 50 Million Views
  • การออกเเบบ สร้างเอกลักษณ์ให้เเบรนด์มีภาพจำสำหรับผู้บริโภค
  • เพิ่มช่องทางขายผลิตภัณฑ์สู่เเพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมขยายความร่วมมือกับ Partner Digital Platform มากขึ้นผ่านออฟไลน์ และ ออนไลน์

 ผลตอบรับการเปลี่ยนครั้งนี้นับได้ว่าสร้างผลตอบรับสำหรับกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนยุคใหม่ ที่เพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนมากผ่านช่องทางการขายใหม่ๆ ที่เราได้เพิ่มเข้ามา  สุดท้ายเเล้วก่อนการสร้างการเปลี่ยนเเปลงในองค์กร การสื่อสารและบรีฟให้ถูกจุดสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้คนในองกรณ์สามารถไปต่อได้และมองภาพเดียวกัน

ช่วง COVID-19 กับผลกระทบที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นตัวจุดประกายความคิดใหม่

GQ เเบรนด์ที่ทุกคนรู้จักมากในช่วง Covid-19 ในด้านของหน้ากากอนามัยผ้า ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ผู้ใช้แถมราคาเข้าถึงง่าย โดยทาง GQ ได้เผยว่าก่อนที่จะมาเป็นหน้ากากผ้าผลิตภัณฑ์ยอดฮิต ทางบริษัทได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่นกันเพราะช่วงเเรกวางเเผนทำผลิตภัณฑ์เสื้อเปลี่ยนสีรับเทศกาลสงกรานต์ พอ Covid-19 เข้ามาทาง GQ ต้องปรับแผนการผลิตกระทันหันมาผลิตหน้ากากผ้าที่ตอบโจทย์ช่วง Covid-19 แต่จะทำอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างเเท้จริง ซึ่งคุณสมบัติเเละเเนวคิดของการผลิตเราเน้นเข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นหลัก ดังนั้น หน้ากากผ้าที่ออกมาจึงได้รับความนิยมมาก   

สำหรับ ศรีจันทร์สหโอสถ ช่วง Covid-19 กระทบธุรกิจบางส่วนก็จริงเเต่กลับสร้างบางอย่างให้เกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมซึ่ง ทางศรีจันทร์สหโอสถมีเเนวคิดอยากทำ Cloud Kitchen ซึ่งทางศรีจันทร์สหโอสถ สนใจในด้านการทำ Content อยู่เเล้วพอเกิด Covid-19 มาเราเห็นช่องทางและโอกาสเกิดขึ้นทำให้เราเริ่มทำธุรกิจอื่นๆ เพิ่มจากเดิมในด้าน เครื่องสำอาง,  E-commern, Cloud Kitchen ขึ้น

วิธีการเลือกคนเข้าทีมอย่างไรให้ได้คนที่ “ใช่”

GQ นอกจาก soft skill และ hard skill แล้ว Mindset คือ สิ่งสำคัญที่เราจะดูว่าคุณเหมาะกับเราไหม นอกจากนี้จะดูในเรื่องพื้นฐานทั่วไปว่างานที่เราจะทำเราต้องการคนเเบบไหน ผลงานที่นำเสนอ ทักษะการเเก้ปัญหาการปรับตัวเพื่อพัฒนา ความชอบ วิธีการทำงาน

ศรีจันทร์สหโอสถ การรับคนเข้าร่วมทีมเราจะดูว่าเขาเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเราได้ไหมนอกจาก ความสามารถที่ดีเเล้วสิ่งที่สำคัญคือต้องสามารถร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ด้วย

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...