CBH PLUS ครั้งแรกของแอปฯ รพ. ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ได้ด้วยตัวเอง | Techsauce

CBH PLUS ครั้งแรกของแอปฯ รพ. ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ได้ด้วยตัวเอง

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลายอย่างทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการติดต่อสื่อสาร บริการทางการเงิน การเดินทาง ไปจนถึงการสั่งอาหาร เรียกได้ว่าปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเราได้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหา ลดข้อจำกัดเดิมๆ โดยหัวใจหลักคือทุกสิ่งถูกทำให้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น

แต่หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญไม่แพ้กันและเราอาจยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างพื้นฐานมากนักคือในเรื่องของการใช้บริการทางการแพทย์ แม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับสากลในด้านระบบสุขภาพ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในแง่ของการจัดการของโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่คนจะเข้าไปรับบริการยังสามารถพัฒนาระบบการจัดการได้อีกมาก โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในการเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาล ซึ่งต้องดูแลชีวิตและสุขภาพของคนในประเทศจำนวนมาก

ปัญหาที่เคยมีมาหลักๆ ตั้งแต่เรื่องของเวลาที่ผู้ป่วยต้องใช้เป็นจำนวนมากในการติดต่อเข้ามาใช้บริการในแต่ละครั้ง และเรื่องที่สำคัญอย่างสิทธิ์ค่ารักษาที่ยังมีความสับสนในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความดูแลจากทางภาครัฐ ยังมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีขั้นตอนยุ่งยาก เพราะลักษณะการใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐคือการต้องจ่ายก่อนเข้ารับการบริการ กินเวลาทั้งส่วนบุคลากรของโรงพยาบาล และตัวผู้ป่วยที่มาใช้บริการเอง ไปจนถึงอีกหลายๆ เรื่องที่เทคโนโลยีสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วให้กับระบบการจัดการของโรงพยาบาลได้

ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นคือการที่ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริการลูกค้าเข้าไปช่วยภาครัฐในการบริการประชาชน ล่าสุด โรงพยาบาลชลบุรีร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนาแอปฯ CBH PLUS แอปฯ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นระบบของการรับคิวพบแพทย์ การจัดเก็บและการเข้าถึงประวัติของผู้ป่วย การชำระค่าบริการผ่านแอปฯ และที่สำคัญที่สุดคือในด้านของการจัดการฐานข้อมูล เพราะแอปฯ CBH PLUS สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาล 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ผ่านแอปฯ ได้เอง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จุดประสงค์ขั้นต้นเพื่อรองรับผู้ป่วยนอกของรพ.ชลบุรี ที่มีจำนวนเฉลี่ยมากกว่า 4,000 รายต่อวัน และต่อยอดขยายการเชื่อมต่อครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั่วชลบุรี

โดยรายละเอียดฟังก์ชั่นสำคัญของแอปฯ CBH PLUS มีดังนี้

ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลทั้ง 3 กองทุน เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาล 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ผ่านแอปฯ ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการเข้ามาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเช็คสิทธิ์ โดย CBH PLUS เป็นแอปฯ โรงพยาบาลแห่งแรกที่ทำได้

ข้อมูลและประวัติส่วนตัวในรูปแบบดิจิทัล (Personal Health Record: PHR) ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูล ประวัติทางการแพทย์ของตัวเองที่ถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลดิจิทัลในแอปฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา ขั้นต้นในเฟสแรกจะแสดงข้อมูลทั้งหมด 4 ด้าน คือ การนัดหมายพบแพทย์, ประวัติการแพ้ยา, ประวัติการรับยา และผลแลป ซึ่งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลด้านอื่นๆ จะถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต

เช็คอิน-รับบัตรคิว และอัพเดทคิวเรียลไทม์ ด้วยระบบคิวเดียว หรือ Single Queue ผู้ป่วยสามารถรับคิวผ่านทางแอปฯ ได้ด้วยตัวเอง และใช้คิวที่ได้นั้นตลอดทุกขั้นตอนของการรับบริการจากทางโรงพยาบาล ไม่ต้องไปขอคิวใหม่ทุกครั้งเหมือนที่เคยเป็นมา ไม่ว่าจะเป็นห้องตรวจ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ไปจนถึงคิวรับยาและคิวชำระเงิน และยังมีการอัพเดตคิวแบบเรียลไทม์ผ่านทางแอปฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยประหยัดและบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดีขึ้น ลดความแออัดบริเวณหน้าห้องตรวจ

แจ้งเตือนนัดหมายพบแพทย์ ระบบที่ช่วยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย และในวันนัด

ระบบการชำระเงิน แอปฯ จะส่งระบุรายการค่าใช้จ่ายและยอดเงินที่ต้องชำระ ซึ่งผู้ป่วยสามารถชำระเงินผ่านทางแอปฯ ได้ โดยจะเลือกจ่ายด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้

ข่าวสารทางสุขภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพผ่านทางแอปฯ ทั้งในรูปแบบของบทความและวิดีโอ

โดยทางโรงพยาบาลชลบุรีได้ทำการเปิดตัวแอปฯ CBH PLUS อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา หลังจากได้ทดลองใช้ระบบมาร่วมสามเดือน ซึ่งนับว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายลดการเจ็บป่วยของประชาชน  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เป็น Smart Hospital เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีขั้นตอนการรับบริการลดลง

นอกเหนือจากฟังก์ชัน คือโมเดลการเชื่อมโยงใช้ Database ของหน่วยงานรัฐ เพื่อต่อยอดสู่พัฒนาบริการอื่นๆ ในอนาคต

นอกเหนือจากประโยชน์ด้านฟังก์ชันต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไป ความน่าสนใจของโปรเจคการพัฒนาแอปฯ นี้คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งทำให้เราได้เห็นโมเดลของการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (Database) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือประชาชนมีความเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อการเข้ารับบริการจากทางภาครัฐซึ่งจะสามารถต่อยอดได้อีกมาก โดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่จะไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลดิจิทัลของบริการทางการแพทย์ของประเทศในอนาคต โดยมีโปรเจคแอปฯ CBH PLUS เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

โดย คุณทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า "นี่เป็นจุดเริ่มต้น เหมือนเป็นการจุดประกายให้กับทุกโรงพยาบาลลองคิด โดยอยากให้ลองมาดูงานจากโรงพยาบาลชลบุรีเพื่อเป็นต้นแบบและนำไปต่อยอด" และยังพูดถึงภาพเป้าหมายสูงสุดเมื่อข้อมูลดิจิทัลของผู้ป่วยทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ "ถ้าเป็นไปได้ในอนาคต หากข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Cloud หมายความว่าคุณจะสามารถไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ สามารถเปิดข้อมูลประวัติทางการรักษาให้โรงพยาบาลที่ไปได้เลย เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Cloud แล้ว แต่ประเด็นนี้ยังเป็นเพียงเป้าหมายในอนาคต เพราะยังมีประเด็นเรื่องของข้อกฏหมาย พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ หรือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในระยะยาวเราก็คงได้เห็นภาพเป้าหมายนั้นเป็นจริงได้ แต่ในวันนี้อยากให้เห็นก่อนว่าเทคโนโลยีพร้อมที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้แล้ว"

ถ้าเป็นไปได้ในอนาคต หากข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Cloud หมายความว่าคุณจะสามารถไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ สามารถเปิดข้อมูลประวัติทางการรักษาให้โรงพยาบาลที่ไปได้เลย..ในระยะยาวเราก็คงได้เห็นภาพเป้าหมายนั้นเป็นจริงได้ แต่ในวันนี้อยากให้เห็นก่อนว่าเทคโนโลยีพร้อมที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้แล้ว

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...