depa แถลงความพร้อมงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” ชูธีม ASEAN Connectivity | Techsauce

depa แถลงความพร้อมงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” ชูธีม ASEAN Connectivity

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) แถลงความพร้อมการจัดงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ โดยปีนี้เตรียมสร้างปรากฏการณ์ “รวมพลคนดิจิทัล” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ASEAN CONNNECTIVITY สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (34th-35th ASEAN SUMMIT) ชูไฮไลท์ 3 โซนเด่น Digital Economy, Digital Society และ Creativity มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงประชาชนไทยให้ใกล้ชิดเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า “ดิจิทัล” คือ สิ่งที่สอดแทรกอยู่ทุกกิจกรรมในการดำรงชีวิตแต่ละวัน ไม่เพียงแต่โทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่การทำงาน ทำธุรกิจ หรือ แม้แต่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางการติดต่อสื่อสาร การหาความรู้ การทำธุรกิจ และ การแพทย์ เป็นต้น ถึงแม้เราจะตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าประชาชนคนไทยทุกคนไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ยกตัวอย่างประชาชนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างดีแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานให้เกิดประโยชน์ ในบางกลุ่มยังห่างไกลมากจนปิดโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงยังมีอีกหลายกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าถึงประชาชนทุกระดับชั้น และทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยการจัดงาน DIGITAL THAILAND BIGBANG เป็นสะพานเชื่อมที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น เปิดทางเลือกใหม่ ๆ ในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง และยั่งยืน ควบคู่กับการแสดงให้ต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงทุนในประเทศในที่สุด

“กระทรวงฯ มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นกลายเป็นทักษะพื้นฐานของประชาชนในประเทศ ซึ่งไม่ใช้เพียงเป็นแค่ในระดับผู้ใช้งานเป็นเท่านั้น แต่จะสามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมสัญชาติไทยได้เป็นของตัวเอง มีบริการดิจิทัลพัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทยและคนทั่วโลก แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นต้องใช้เวลา ซึ่ง DIGITAL THAILAND BIGBANG เหมือนเป็นทางลัดที่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปค้นหาประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ได้รวบรวมมาแสดงให้เห็นกับตา สัมผัสได้กับมือ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างประสบการณ์โดยตรงได้โดยไม่ต้องรอโอกาส” นายพุทธิพงษ์ กล่าวเสริม

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG เมื่อสองปีที่ผ่านมา ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และถือเป็นมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

โดยในปีนี้ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนจึงได้จัดภายใต้แนวคิด “ASEAN CONNECTIVITY” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมพลคนดิจิทัลทั้งในไทยและระดับนานาชาติ เกิดเป็นปรากฎการณ์ของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยิ่งใหญ่ บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB โดยภายในงานจะมีการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล กว่า 300 บูธ เน้นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล และในงานได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซนหลัก ได้แก่

  • โซนที่ 1: DIGITAL ECONOMY

การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนด Trend ของโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI, Internet of Things (IoT), และ Big Data ผ่านผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดง รวมถึงเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ASEAN Smart Cities Network: ASCN จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และพลาดไม่ได้กับ Showcase เทคโนโลยียานยนต์อนาคต หรือ FUTURE MOBILITY ที่จะให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับรูปแบบการเดินทางในอนาคตก่อนใคร

  • โซนที่ 2: DIGITAL SOCIETY

พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน การเตรียมบุคลากรดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสัมผัสกับการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์เชิงสังคมในด้านต่าง ๆ

  • โซนที่ 3: CREATIVITY

พื้นที่ที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และ เทคโนโลยีต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ให้ไร้ขีดจำกัด ตื่นตากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์หลากหลายมิติ

ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ (Prime Minister’s Digital Award) จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อประกาศถึงความสำเร็จที่โดดเด่นของผลงานนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในระดับเยาวชน ชุมชนดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล Digital Startup และองค์กรดิจิทัล อีกทั้งดีป้าได้ดึงพันธมิตรมาร่วมจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ด้านดิจิทัลยิ่งขึ้น ได้แก่

  • The Next Web (TNW) ผู้จัด Tech conference ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปจากเนเธอร์แลนด์ ที่มาคัดสรร Speakers จากทุกศาสตร์แห่งดิจิทัล จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่บนเวที Big Bang International Conference ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
  • RGB72 กับการจัดสัมมนา “Creative Talk” ภายในงาน โดยเน้นการแบ่งปันความรู้ ความคิดสร้างสรรค์จากคนในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง Creative Talk เป็นเวทีสัมมนาที่ได้รับความสนใจและถือเป็น must-attend event งานหนึ่ง ในกลุ่ม startups และคนรุ่นใหม่
  • บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ที่มาร่วมจัดการแข่งขัน E-Sports เกม Mobile MOBA ยอดฮิตอย่าง ROV มาแข่งขันภายในงาน
  • Web Summit งานมหกรรม Startup จากโปรตุเกส สุดอลังการที่ Startup ทั่วโลกไฝ่ฝันว่าจะได้ไปเยือนสักครั้ง ได้ยกทัพมาร่วมจัดงาน Startup ASEAN Pitching : Runway to Web Summit Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย
  • Messe Frankfurt ผู้นำด้านการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าระดับโลกจากเยอรมันนี ยกทัพมาร่วมจัด Smart City Solution Week 2019 ครั้งแรกในไทย เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุดตั้งแต่โซลูชั่นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ และนวัตกรรมดิจิทัล

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวบรวมวิทยากรชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายแขนงทั้งในไทยและต่างประเทศ มาร่วมเป็น Speaker อาทิ Ray Chan ผู้ก่อตั้ง 9GAG.com | Mark Adams Senior Vice President and Head of Innovation จาก VICE Media | Ben Hammersley นักพูด และ นักเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล จาก Wired UK และ BBC | Mich Goh Head of Public Policy Airbnb | Inés Caldeira Managing Director L'Oréal ประเทศไทย | Roland Folger ประธานบริหาร เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) | คุณนริสา ลิมปนาทร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจาก Zilingo | คุณเหว่ง-ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ จากเพจ Little Monster Family และ เทพลีลา และอีกกว่า 100 คน สับเปลี่ยนมาแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน รวมถึงกิจกรรมเสวนากลุ่มน้อยใหญ่หลากเซสชั่น และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะด้านดิจิทัล ผ่านเกมหมูป่า เกมโค้ดดิ้งสัญชาติไทย, กิจกรรม HACKATHON, การแข่งขันหุ่นยนต์ (Robot Fighting) และ อีกมากมาย

“งาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 เป็นมหกรรมดิจิทัลที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วโลก มาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบพร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ เกิดการนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง และนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยื่น ตามหัวใจหลักที่ยึดมาตลอด 3 ปี คือ โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ผอ.ดีป้า กล่าวเสริม

ทั้งนี้ในการแถลงข่าวได้มีการเสวนาเรื่อง “Why Digital Thailand Big Bang” โดยมี นายวริทธิ์นันท์ ไตรรัตโนภาส Senior Manager บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย), นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO และ Founder บริษัท RGB72 และ นายพงษ์ปิติ ผาสุขยืด Founder และ Content Creator Ad Addict มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและทิศทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย และ การร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ผู้ที่ต้องการร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรสามารถสำรองที่นั่ง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bb2019.digitalthailandbigbang.com

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...

Responsive image

BYD : เปิดจักรวาลรถ EV ที่จะล้ม Tesla มีดีอะไร ทำไมถึงขายดี ?

BYD ประกาศยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วน สูงถึง 526,000 คันในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 นับเป็นครั้งแรกที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD แซงหน้าผู้นำจากสหรัฐฯ อย่าง Tesla อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ BYD มี...