จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกนั้นส่งผลให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และหลากหลายธุรกิจนั้นเจอกับวิกฤติทางการเงินไปจนถึงต้องปิดตัวธุรกิจลง ซึ่งทางออกในเวลานี้ก็คือการคิดค้นวัคซีนเพื่อที่จะป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้คน แต่ทว่าการคิดค้นวัคซีนใหม่นั้นอาจจะต้องกินเวลามากกว่า 18 เดือน

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา บิล เกตส์ (Bill Gates) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแนวหน้าของโลกอย่าง Microsoft และยังเป็น Co-Chairs ของมูลนิธิเกตส์ (Gates Foundation) ได้ให้สัมภาษณ์และตอบคำถามที่เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ รายอยากจะได้คำตอบในเวลานี้ว่า “ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไร?” ซึ่งทางบิล เกตส์ ก็ได้ให้คำแนะนำว่า ธุรกิจนั้นจะต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล หรือการที่องค์กรจะทำ Digital Transformation นั่นเอง

พลิกวิกฤติ COVID-19 ด้วย Digital Transformation

จากการสำรวจในผู้บริหารทั่วโลก หลาย ๆ ท่านก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องของปัจจัย COVID-19 ที่เป็นตัวผลักดันและเร่งให้องค์กรหลาย ๆ องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และลงทุนด้านดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทัล หรือ Digital Business ให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อที่องค์กรจะสามารถรับมือและฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อ COVID-19 ได้ผ่านพ้นไป ซึ่งแน่นอนว่า Digital Transformation จะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรก้าวข้ามอุปสรรคและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Digital Transformation คือการสร้างประสิทธิภาพจากความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลของธุรกิจ ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีกว่าการใช้งานหรือการรับบริการแบบเดิม ด้วยรูปแบบโมเดลทางธุรกิจใหม่ ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้ 

ทำความรู้จัก Digital Transformation Canvas

Digital Transformation Canvas

Digital Transformation Canvas เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมในการคิดกลยุทธ์และกระบวนการทำ Digital Transformation ที่ได้สรุปจากกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิตยสาร Harvard Business Review  ซึ่งหลาย ๆ บริษัทนั้นเป็นบริษัทแนวหน้าของโลก เช่น Netflix, Adobe, Amazon, Tencent, Alibaba, Ping An, Fujifilm, AIA และ Philips 

โดย คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้ก่อตั้งสถาบัน U23 academy ที่มีประสบการณ์ช่วยองค์กรต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนธุรกิจมามากกว่า 10 ปี กล่าวว่า “Digital Transformation Canvas ช่วยให้คุณคิดแผนกลยุทธ์ตามหลักการของ Digital Transformation ด้วยตัวคุณเอง เป็นเครื่องมือสำหรับทีมเพื่อเตรียมความพร้อม หาโอกาส และระดมความคิดเห็น ในการเปลี่ยนธุรกิจเป็นดิจิทัล จากฐานศูนย์ในปัจจุบันไปยังเป้าหมายใหม่ในอนาคตร่วมกัน ทุกธุรกิจสามารถนำเครื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ SMEs หรือ Startup”

9 ขั้นตอนสำคัญภายใต้ Digital Transformation Canvas

ส่วนที่ 1: ตั้งหลักการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้นด้วยการมองธุรกิจของตนเองอย่างแท้จริงในการเตรียมความพร้อมจากฐานในปัจจุบัน ไปยังเป้าหมายใหม่ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลในอนาคต ด้วยการคิดกลยุทธ์ใหม่ ๆ จากธุรกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะหาข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ของสินค้าและบริการ รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการคิดจากช่องที่ 1-3 ดังต่อไปนี้

  •  ช่องที่ 1: Define Core Business ประเมินธุรกิจหลักในปัจจุบัน ด้วยด้วยการตอบคำถาม เราคือใคร? และเรายืนหยัดเพื่ออะไร? และวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรในปัจจุบันทุกมิติ ทั้ง เป้าหมาย, ผู้คน, การดำเนินงาน และเทคโนโลยี เพื่อที่สามารถจะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม คู่แข่ง และเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ในอนาคต
  • ช่องที่ 2: New Value Proposition ออกแบบและนำเสนอข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ให้กับสินค้า/บริการได้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
  • ช่องที่ 3: New Business Model โมเดลหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ควรพิจารณาทั้งจากฝั่งแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ช่องทางการจัดจำหน่าย  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การตั้งราคา การหากลุ่มลูกค้าและตลาดใหม่  และฝั่งของต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการของธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โมเดลทางธุรกิจใหม่นี้ก็ต้องสอดคล้องและสนับสนุนการส่งมอบข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ในช่อง 2 โดยที่ธุรกิจเรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่จะดำเนินการจากการประเมินธุรกิจหลักในปัจจุบันในช่อง 1 ด้วย

ส่วนที่ 2: สร้างความสามารถใหม่

Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนธุรกิจเป็นดิจิทัล ด้วยการลงทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีในยุคนี้ เช่น AI, Robotics, Blockchain, Drone, AR และ VR ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์/การสร้างประสบการณ์กับลูกค้า และการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่

  •  ช่องที่ 4: Existing Digital Capabilities ประเมินขีดความสามารถด้านดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ได้วิเคราะห์จากธุรกิจหลักในปัจจุบันในช่อง 1  
  • ช่องที่ 5: New Digital Capabilities กำหนดขีดความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลของธุรกิจในอนาคต ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการในการส่งมอบข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ในช่อง 2 และโมเดลทางธุรกิจใหม่ในช่อง 3
  • ช่องที่ 6: Digital Capability Initiative วางแผนการดำเนินงาน และ Roadmap ในการสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลใหม่จากปัจจุบันไปสู่อนาคต ที่ได้จากกระบวนการคิดจากช่องที่ 4-5 ให้เกิดขึ้นจริงได้

 ส่วนที่ 3: Transformation in Action

เพื่อให้องค์กรและทีมงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ผู้นำขององค์กรต้องมีความเป็นผู้นำทั้งในด้านความสามารถทางดิจิทัล คือรู้ว่าจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างไรในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ได้จากการวางแผนกลยุทธ์ตามช่อง 1-6 และความเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร หรือการที่จะสามารถจะบริหารจัดการเกี่ยวกับ Digital Transformation ภายในองค์กรได้

  • ช่องที่ 7: Organisational Transformation วางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างองค์กร, กระบวนการทำงาน, ทรัพยากรบุคคล, วัฒนธรรม กำหนดเครื่องมือตัวชี้วัดที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
  • ช่องที่ 8: Agile Strategy and Planning Agile คือ Mindset หรือ วิธีคิด ที่ถูกนำไปปรับใช้ด้วยความเข้าใจเพื่อตอบสนองกับโลก การแข่งขัน ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดิจิทัลเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อธุรกิจจะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสใหม่ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นกลยุทธ์และการทำงานในรูปแบบดั้งเดิมนั้น ไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้
  • ช่องที่ 9: Building Collaborative Ecosystem สร้างความร่วมมือในระบบนิเวศของธุรกิจ ทั้งที่อยู่ในห่วงโซ่ทางคุณค่าของธุรกิจ เช่น suppliers, distributors, customers และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่แข่ง สตาร์ทอัพ ชุมชน สถาบันการศึกษา เป็นการขยายขอบเขตความสามารถที่ไม่ได้จำกัดแค่ที่ทำได้จากในองค์กร โดยหัวใจหลักในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ คือ การสร้างระบบฐานข้อมูลที่ข้อมูลในระบบนิเวศถูกสร้างและแบ่งปันใช้ร่วมกัน

ธุรกิจจะนำ Digital Transformation Canvas ไปใช้อย่างไร?

การที่จะนำ Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ช่องไปปรับใช้ในองค์กรให้สำเร็จ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงก็คือ Digital Transformation Model หรือหลักการในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5D’s ดังนี้

1. Define: คิดใหม่จากฐานธุรกิจเดิมของคุณ ที่จะช่วยให้คุณคิดช่องที่ 1-3 ได้ดียิ่งขึ้น อาจเริ่มตั้งคำถามง่าย ๆ ก่อนเริ่มปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณ เช่น หากธุรกิจยังดำเนินการด้วยการแก้ปัญหาของลูกค้าในเรื่องเดิม เราสามารถที่จะดำเนินการด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปได้หรือไม่?

2. Discovery: ค้นหา ตรวจสอบและทดลอง แนวคิดทางธุรกิจหรือโครงการต้นแบบ จากช่อง 1-6 ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิเคราะห์ Customer Insight, Personas และ Customer Journey ออกแบบตามแนวคิด UX (User Experience) และ UI (User Interface) การทำ Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup และ Business Model Canvas 

3. Develop: วางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือในการพัฒนาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ระบบ E-Commerce, Mobile Application, Social, AI, Big Data ฯลฯ รวมถึงเครื่องมือการวัดผลในด้านต่างๆ ด้วย

4. Deliver: วางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการ และวัดผล การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการตลาด (MarTech หรือ Marketing Technology) 

5. Data: นำ Data เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะสร้าง Value ให้กับธุรกิจต่อไป ด้วยการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการในแต่ละ D ทั้ง 4 ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนหน้านี้ มาวัดฟีดแบคเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา หรือวางแผนการกลยุทธ์ต่อไป

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโมเดล 5D’s นี้มีการดำเนินงานเป็นรอบและวนลูป ซึ่งเริ่มจากการทำงานที่มีการสร้าง การวัดผล และการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่มีการทำต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

Digital Transformation Canvas นั้นจะช่วยให้ธุรกิจผ่านวิกฤติ COVID-19 ด้วยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจเป็นดิจิทัล ที่ไม่ใช่เพื่อแค่ให้ธุรกิจอยู่รอด แต่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้ ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่ www.digitaltransformationcanvas.com และติดตามอัพเดทเรื่อง Digital Transformation เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ YouTube channel ของ U23 academy 

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

เร่งสู่ดิจิทัล เพื่อสร้างอุตสาหกรรมหลังโควิด 19 ให้ดียิ่งขึ้น

เป็นที่แน่ชัดว่า วิกฤตโควิด 19 ได้เข้ามาปฏิรูปอุตสาหกรรม นับได้ว่าสถานการณ์ใหม่นี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้คนตะหนักถึงความสำคัญเรื่องการปรับตัว ความยืดหยุ่น และการสร้างประสิทธิภาพ อุตส...

Responsive image

มหาอำนาจสูญเสียอะไรไปแล้วบ้าง ? ประมวลความความเสียหายของธุรกิจในสหรัฐฯ จาก COVID-19

มหาอำนาจสูญเสียอะไรไปแล้วบ้าง ? ประมวลความความเสียหายของธุรกิจในสหรัฐฯ จาก COVID-19...

Responsive image

สมาคมการตลาดอัดยาแรงเพิ่มวัคซีนให้ธุรกิจไทย สู้วิกฤติ Covid-19 เราต้องรอด!

สมาคมการตลาดฯ แนะนำ check list เพื่อเป็นวัคซีนเสริมภูมิต้านทานให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ในช่วง Covid-19 แนะนำเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการปรับตัวฝ่าสถานการณ์โควิด-19...