ภาษีเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจและประชาชนทุกคนเข้าใจดี ถึงความจำเป็นในการนำเงินรายได้จากภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของเราทุกคนและทุกองค์กรธุรกิจ แต่เราจะดำเนินการด้านภาษีอย่างไร ให้ไม่เป็นภาระในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่ผ่านมาการชำระภาษีมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้การให้บริการของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกสบายมากขึ้น กรมสรรพากรคืออีกหนึ่งองค์กรที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาสนับสนุนระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกกับบุคลากรในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วน 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-TAX Invoice คือหนึ่งในช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนที่เป็นกระดาษแบบเดิม ทำให้การออกใบกำกับภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น ประหยัดทรัพยากรมากขึ้น และตอบรับกับความรวดเร็วของโลกทุกวันนี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างสรรค์สิ่งพิมพ์และผู้ผลิตเนื้อหาด้านธุรกิจ และไอที และผู้เชี่ยวชาญด้านจัดงานประชุม สัมมนาแบบครบวงจร จึงได้จัดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” โดยความร่วมมือของกรมสรรพากร และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ความรู้และตอบคำถามในเรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ในการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มต้นงานที่ Session: e-TAX Talk: Integrating electronic tax service to enhance business advantage โดยมี คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร มากล่าวถึงภาพรวมของยุคเทคโนโลยี 4.0 และการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรมสรรพากรได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก 

คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยว่าที่ผ่านมาได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร เพื่อให้ ETDA ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูล e-TAX invoice & e-Receipt ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความโปร่งใส และการทำงานอย่างเป็นระบบให้กับกรมสรรพากร ที่ผ่านมาพบว่าหลายประเทศได้มีการผลักดัน e-TAX Invoice มากขึ้นและคาดว่าภายในปี 2025-2030 จะมีการเติบโตของ e-TAX Invoice ที่ขึ้นไปอยู่บน Cloud กว่า 70% ในขณะที่ความปลอดภัยของข้อมูลยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนากันต่อไปในอนาคต 

ต่อด้วยการร่วมถกประเด็น e-TAX ในหัวข้อ “Unleash the power of e-TAX, Enhancing the business advantage in the digital world ผ่าโลกภาษีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสร้างความได้เปรียบสู่โลกดิจิทัลสำหรับองค์กร”  โดยคุณนดารัตน์ ป้อมตรี Head of Business Process Improvement SCG, คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคุณวุฒินนท์ ตรีศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกภาษีอากร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และมีคุณถนอม เกตุเอม เพจ TaxBugnoms และกูรูทางด้านภาษี ดำเนินรายการ

การปรับองค์กรเข้าสู่ระบบ e-TAX

คุณนดารัตน์ กล่าวว่า สำหรับ SCG การปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่ e-TAX เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทได้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าคนส่งเอกสาร ค่ากระดาษ และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งระบบ e-TAX ได้เข้ามาช่วยให้เรานำเอาทรัพยากรบุคคลไปทำงานในด้านอื่นๆ ได้ ที่ผ่านมาทาง SCG ได้เริ่มลงทุนในระบบการจัดการออนไลน์อยู่แล้ว จึงทำให้เราเอา e-TAX เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้ง่ายขึ้น 

ในส่วนของคุณกึกก้อง มองว่า e-TAX ได้เข้ามาช่วยลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ทำให้ระบบการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ธนาคารเองยังเข้ามาช่วยให้ลูกค้าทำงานสะดวกขึ้น เพราะเป็นผู้ช่วยจัดเก็บเอกสารให้ สำหรับด้านการลงุทนถึงแม้จะสูงแต่ก็เป็นการช่วยต่อยอดให้ธนาคารสามารถผันตัวเข้าสู่ผู้ให้บริการในการจัดการภาษีได้อีกด้วย 

คุณวุฒินนท์ เล่าว่านอกเหนือจากความประหยัดของทรัพยากรแล้ว การเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่ dtac ให้ความสนใจ นอกจากลดการใช้กระดาษแล้วยังนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีค่าลงทุนที่สูง แต่ก็คุ้มค่ากับผลระยะยาว โดยแต่ละองค์กรต้องทำความเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ e-TAX ไม่ได้ต้องลงทุนแค่ในเรื่องของอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ต้องเชื่อมต่อเข้าหากับระบบได้ 

การปรับคนในองค์กรให้พร้อมกับระบบใหม่ 

 คุณวุฒินนท์ เผยว่า สำหรับ dtac จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา และในขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพากรในการให้ความรู้ถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนต่างๆ ให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายยิ่งขึ้น

ทางฝั่งของธนาคารกรุงเทพถือว่าได้รับผลตอบรับดีมากจากพนักงาน แต่ก็ยังคงต้องทำงานร่วมกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีสาขาจำนวนมากเช่นกัน เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข 

ในส่วนของ SCG ได้พัฒนากระบวนการมาโดยตลอด เพื่อให้การทำงานต่างๆ สอดคล้องกันและยังมีการเดินสายไปชี้แจงการปรับเปลี่ยนกับลูกค้ากว่า 500 ราย ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงดำเนินการอยู่ 

อีกหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจคือ “How to leverage e-Tax invoice in the era of digital trade and finance" ขับเคลื่อนองค์กรต่อยอดการทำระบบ e-tax invoice สู่โลกการเงินและการค้าแบบดิจิทัล โดย คุณพิรดา อิงค์ธเนศ Assistant to CEO, บริษัท ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้าน ICT แบบครบวงจรให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม 

คุณพิรดา ได้มาพูดถึงการทำงานของระบบ e-TAX invoice โดยกล่าวว่า e-TAX invoice เริ่มเกิดขึ้นในช่วง 2 ปีก่อน เพื่อเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ โดยการทำ e-TAX invoice จะช่วยให้การทำธุรกิจของไทยเป็นไปตามมาตรฐานโลก ส่งผลการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างง่ายขึ้น 

ที่ผ่านมานั้นพบว่า ประเทศไทยมีอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ที่ 49 และได้ขยับสูงขึ้นสู่ตำแหน่งที่ 21 ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง e-TAX invoice ก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

คุณพิรดา เสริมว่า หน่วยงานรัฐเองก็ได้เข้ามาช่วยปรับปรุงระบบเพื่อสร้างความสะดวก อย่าง National e-Payment โดยมีองค์กรที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักก็คือ กรมสรรพากร ไม่ว่าจะป็นการออกกฏหมายรองรับ จัดการให้ความรู้กับธุรกิจ อีกทั้งยังมีการเพิ่มช่องทางการยื่นภาษีเพื่อความสะดวกให้ผู้ประกอบการ 

ที่ผ่านมามากกว่า 50% ของเอสเอ็มอี มักโดนปฏิเสธด้วยเหตุผลทาง eKYC และเอกสารจำเป็นบางประเภท e-TAX จึงสามารถเข้ามาช่วยให้มีการจัดการที่ง่ายขึ้นได้และสากลมากขึ้น ดังนั้นเอสเอ็มอี ควรเริ่มต้นเข้าระบบ e-TAX เพื่อพาตัวเองก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมากลุ่มธนาคารได้ให้ความสนใจกับ e-TAX อย่างมาก ซึ่งนี่จะช่วยให้เราจะได้เห็นผู้ประกอบการ เข้าถึงการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้นภายใน 2-5 ปี   

ปัจจัยหลักที่องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่เข้ามาในระบบ e-TAX invoice 

บริษัทส่วนใหญ่อาจยังไม่ได้มองว่าการทำ e-TAX invoice เป็นการพัฒนาธุรกิจ แต่มองไปในเรื่องของการทำเพื่อมาตราฐานเทคนิค ทำให้ไม่เห็นความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่มเติม แต่จริงๆ แล้วควรมีการวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อมาต่อยอดองค์กรและอุดช่องโหว่ขององค์กรว่า e-TAX มาตอบโจทย์ใดได้บ้าง 

อีกหนึ่งอย่างคือองค์กรอาจจะไม่ได้มองถึงประโยชน์ระยะยาว ว่าการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมาย อย่างการนำเอาข้อมูลไปใช้ร่วมกับ ecosystem และพันธมิตร 

ทำอย่างไรให้มีคนเข้ามาใช้ e-TAX ให้มากขึ้น 

  • มีการทดลองใช้งานให้กับผู้สนใจ 

  • ทำให้เป็นเรื่องง่ายที่สุด ที่ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเข้าใจเฉพาะในเรื่องเทคนิคเท่านั้น 

  • การช่วยลูกค้าในการเตรียม Data การทำ Testing available แบบ Sandbox 

ปัจจุบันนี้บริษัท ดาต้าวันเอเชีย กำลังพยายามขยายในเรื่องของ SAD Models และ Data Conversion, Data validation, Data signing ซึ่งตรงตามมาตราฐานของสรรพากร พร้อมมีการดูแลข้อมูลให้ลูกค้า โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการให้เก็บข้อมูลได้อีกด้วย  

เรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายคงเป็นประเด็นหลักอย่างแน่นอน แต่ความน่าสนใจของ e-TAX ที่แท้จริงนั้นคือเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและระบบภายในกลุ่มงานบัญชี และประโยชน์ขั้นต่อไปคือความสามารถในการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตซึ่งนี่ช่วยลดความเสี่ยงทางการค้า สุดท้ายมองว่าเมื่อข้อมูลมีมาตรฐาน จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ 

คาดว่าในอนาคตจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทใหญ่ๆ กำลังจะเริ่มนำไปก่อน ดังนั้นจึงมีผู้เล่นรายย่อยเป็นผู้ตาม ในขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็ได้ออกมาตราการใหม่ๆ เพื่อมาดึงเหล่าเอสเอ็มอีให้เข้าไปในระบบ ในปัจจุบันภาครัฐเริ่มมีการเชื่อมข้อมูลกันแล้ว และกรมสรรพากรยังพยายามที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน e-TAX มากยิ่งขึ้น คุณพิรดา กล่าว 

ต่อกันที่ช่วงบ่ายกับเสวนา “How to maximize the business profits with e-TAX เจาะกลยุทธ์การใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ" โดยคุณสุภิดา บรรเทาทุกข์ รักษาการนักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากร, คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณวิวัฒน์พร ไกรศรี ผู้เชี่ยวชาญ Software ทางด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศตัวแทนผู้บริหารจาก ATSI และคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด โดยมี คุณอิสรีย์ บงกขสถิตย์ ผู้ดำเนินรายการ Good Morning ASEAN เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ใน Session นี้พูดถึงความร่วมมือระหว่าง ETDA และกรมสรรพากรในการดำเนินการจัดทำระบบ e-TAX อีกทั้งยังมีการเสนอความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการพยายามจะพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันยุคสมัย เปลี่ยนจากแค่การทำเอกสารแต่สามารถเข้าสู่การวิเคราะห์ได้และปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล 

ปิดท้ายด้วยการบรรยายโดย คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร ในหัวข้อ “Agility, Efficiency & Reliability with eTAX: รวดเร็วปลอดภัยมั่นใจไปกับใบกำกับภาษี” โดยหัวข้อนี้เน้นไปที่การใช้งานระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร จากการทำงานในรูปแบบกระดาษมาตลอด ซึ่งทำให้เกิดความซับซ้อนยุ่งยาก สู่การทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่จะช่วยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นกับพนักงานบัญชี ทั้งในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการประเมินการตรวจสอบของกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบริษัททั้งใหญ่และเล็ก  

นี่คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงาน THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 ที่ครบทุกมุม ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน e-TAX นับว่าจะเข้ามาช่วยส่งเสริมการทำธุกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปอีกขั้น


บทความนี้เป็น Advertorial RELATED ARTICLE

Responsive image

Restart โรงแรมหลัง COVID-19 ด้วยการออกแบบ Customer Journey

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้มีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยในแวดวงการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) นั่นคือคำว่า Customer Journey ห...

Responsive image

ไขทุกข้อสงสัย ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Techsauce Virtual Summit 2020

ไขทุกข้อสงสัย ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Techsauce Virtual Summit 2020...

Responsive image

Trendwatcing เผย 3 Trend นวัตกรรมปกติใหม่ ที่มาจากการแก้ปัญหาในช่วง COVID-19

Trendwatching บริษัทวิจัยข้อมูลเทรนด์ผู้บริโภคระดับโลก เปิดเผยบทวิเคราะห์เทรนด์ด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง COVID-19 โดยสรุปและคัดเลือก 3 เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและ...