เมื่อไม่นานมานี้โครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon ได้เปิดรับสมัครทีมนักพัฒนาที่มี  Solution หรือ Idea ที่แปลก เเตกต่าง เป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 180,000 บาท เปิดรับสมัครวันนี้ถึง - 8 ตุลาคม 2563 สมัครเข้าร่วมเเข่งขันได้ที่นี่ https://bit.ly/3mpyLyr

โครงการนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาทีมนักพัฒนาด้าน Smart City การเเข่งนี้ยังมุ่งเน้นเพื่อหาทีมนักพัฒนามาร่วมในการพัฒนา Smart City ในระดับภาครัฐซึ่งมีเเนวคิดการพัฒนา “เมือง” ให้ “Smart” ด้วยการใช้ประโยชน์จากเเนวคิดที่ดีตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร การจัดการเมืองในแต่ละด้านอย่างตรงจุด โดยเน้นสร้างเมืองที่ประชาชน หรือ ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน  

การพัฒนา Smart City ได้วางรากฐานโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนา Smart City ให้ครอบคลุมในทุกด้านของวิถีชีวิตผู้คนนอกจากนี้ยังเป็นเเกนหลักในการใช้ค้นหาทีมนักพัฒนาที่มี Solution หรือ Idea อีกด้วย 

มาทำความรู้จักกับ 7 แกนเทคโนโลยีที่ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon กำลังมองหากัน!

1. Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ)

 สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถเข้าใจสิ่งเเวดล้อมได้อย่างเเท้จริงเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาสิ่งเเวดล้อมรวมถึงการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

  • ตัวอย่าง Solution ด้านสิ่งเเวดล้อมอัจฉริยะ Senscity  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบผลกระทบสภาพภูมิอากาศในเมืองสามารถติดตามวิเคราะห์และแสดงภาพผลกระทบของสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมลพิษทางอากาศผ่าน Dashboards ตลอด 24 ชม.โดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆ ของเมือง เพื่อเก็บข้อมูลในเเต่ละวันพร้อมทำแผนที่เชิงลึกในพื้นที่และอัปเดตแบบเรียลไทม์พร้อมทำการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของสภาพเเวดล้อมในบริเวณดังกล่าวผ่านเทคโนโลยี IOT และ Machine learning 

2. Smart Economy (เศรษฐกิจอัจฉริยะ)

สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น 

  • ตัวอย่าง Solution ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Nexto Application ที่นำมรดกโลกและการท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญมาสู่ชีวิตของผู้คนด้วยการเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยี AR ซึ่งนำเสนอในรูปแบบ Audio Guide บนโทรศัพท์ที่สามารถให้นักเดินทางหรือผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกับสถานที่จริงผ่ากิจกรรม และเกมส์

3. Smart People (พลเมืองอัจฉริยะ)

สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • ตัวอย่าง Solution ด้านพลเมืองอัจฉริยะ OnPause: เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเรียนรู้ภาษาเมื่อรับชม / ฟัง Online Streaming น์วิดีโอ YouTube หรือ Podcasts ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย

4. Smart Governance (การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ)

สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถพัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ

  • ตัวอย่าง Solution ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ZenCity เป็น Solution การตัดสินใจโดยใช้ AI สำหรับรัฐบาล แพลตฟอร์มนี้เป็น Solution  การตัดสินใจที่อิงจากข้อเสนอแนะที่รวบรวมข้อมูลจากประชาชนโดยอัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง

5. Smart Living (การดำรงชีวิตอัจฉริยะ)

Solution หรือ Idea ที่สามารถพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต

  • ตัวอย่าง Solution ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ QueQ Application การจองคิวออนไลน์ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้คนได้อย่างง่าย สะดวก แถมยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการรอคิวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผ่านระบบ QueQ Hospital Solution ที่สามารถจองคิวผ่าน Moblie Application สะดวกเเล้วยังลดการใช้กระดาษคิวอีกด้วย

6. Smart Mobility (การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ)

Solution หรือ Idea ที่สามารถพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ตัวอย่าง Solution ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ SmartE Startup (First-Mile/Last-Mile Mobility)ของอินเดียที่ทำ Solution ให้บริการรถรับส่งไปและกลับจากสถานีรถไฟใต้ดินหรือสถานีขนส่งอาณานิคมที่อยู่อาศัยศูนย์กลางขององค์กรและแหล่งช้อปปิ้งด้วย รถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง ยานพาหนะของพวกเขาครอบคลุมเส้นทางในแต่ละบริเวณไม่เกิน 5 กม. ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้บริการได้อย่างรวดเร็ว และผู้ใช้สามารถจองและชำระเงินผ่านแอพได้ในราคาที่ประหยัด

7. Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ)

Solution หรือ Idea ที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก

  • ตัวอย่าง Solution ด้านพลังงานอัจฉริยะ ENRES (Energy Response) เครื่องมือที่สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้เจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาภายในอาคาร เรื่อง ระบบไฟฟ้า น้ำ อากาศ และพลังงานไฟฟ้า ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI 

หากคุณคิดว่ามีความคิดดีๆ หรือ Solution ที่ไม่เหมือนใครและตรงกับ 7 แกนเทคโนโลยีที่เรากำลังมองหา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา Smart City เมืองไทยกับโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Virtual Hackathon นอกจากจะได้เเข่งขันเพื่อพัฒนาความคิดของทีมคุณให้สามารถต่อยอดและนำไปทดสอบการใช้จริงกับโครงการของภาครัฐแล้ว ยังมีโอกาสลุ้นเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาทและโอกาสได้รับการลงทุนจากทั้งภาครัฐซึ่งมีมาตรการที่เรียกว่า depa fund ที่ช่วยสนับสนุนการต่อยอดผลงานให้เติบโตในระดับนานาชาติ รวมถึงเอกชนที่ร่วมเป็น Partner จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือมาสมัครเข้าร่วมเเข่งขันได้ที่ https://bit.ly/3mpyLyr  เปิดรับสมัครวันนี้ถึง - 2 ตุลาคม 2563

***(การเเข่งขันนี้เป็นการเเข่งผ่านช่องทางออนไลน์ หมดปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้)

ติดตามข่าวกิจกรรมการเเข่งขันได้ที่ SmartCityThailandOffice และ https://www.facebook.com/techsauceTH/ 

สามารถดาวน์โหลด material ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1s4Qb0ZhSCtBsPdcT2O0Xw27S6LiKzxXv/view

ประกาศผลการคัดเลือกทาง Facebook ของ https://www.facebook.com/techsauceTH/ และ SmartCityThailandOffice 

ข้อมูลจาก smartcitythailand.or.th

RELATED ARTICLE

Responsive image

รับสมัครทีมนักพัฒนา Smart City เข้าเเข่งขันโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon

เปิดรับสมัครแล้ว! Thailand Smart City Week Hackathon 2020 ในรูปแบบ Virtual Hackathon อยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้ไม่ต้องเดินทาง...

Responsive image

4 วัน 96 ชั่วโมงกับการเเข่งขันโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon

ถึงเเม้การเเข่งขันจะจบลงไป และเราก็ได้ผู้ชนะจากการเเข่งขันโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon ไปเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เราขอเอาภาพบรรยากาศและเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นตลอด...

Responsive image

3 Smart City ที่มีอยู่จริงผ่านการพัฒนาเมืองด้วยความคิดและนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น

Smart City ในความคิดของคุณเป็นอย่างไร? เชื่อว่าหลายคนคงมีความคิด ความฝัน ที่อยากจะสร้างเมืองในอุดมคติที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องมาเจอปัญหาการขนส่ง รถติด น้ำท่วม ฝุ่น...