มาทำความรู้จัก 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่ใช้ขับคลื่อนการพัฒนา Smart City เมืองไทยกัน! | Techsauce

มาทำความรู้จัก 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่ใช้ขับคลื่อนการพัฒนา Smart City เมืองไทยกัน!

เมื่อไม่นานมานี้โครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon ได้เปิดรับสมัครทีมนักพัฒนาที่มี  Solution หรือ Idea ที่แปลก เเตกต่าง เป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 180,000 บาท เปิดรับสมัครวันนี้ถึง - 8 ตุลาคม 2563 สมัครเข้าร่วมเเข่งขันได้ที่นี่ https://bit.ly/3mpyLyr

โครงการนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาทีมนักพัฒนาด้าน Smart City การเเข่งนี้ยังมุ่งเน้นเพื่อหาทีมนักพัฒนามาร่วมในการพัฒนา Smart City ในระดับภาครัฐซึ่งมีเเนวคิดการพัฒนา “เมือง” ให้ “Smart” ด้วยการใช้ประโยชน์จากเเนวคิดที่ดีตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร การจัดการเมืองในแต่ละด้านอย่างตรงจุด โดยเน้นสร้างเมืองที่ประชาชน หรือ ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน  

การพัฒนา Smart City ได้วางรากฐานโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนา Smart City ให้ครอบคลุมในทุกด้านของวิถีชีวิตผู้คนนอกจากนี้ยังเป็นเเกนหลักในการใช้ค้นหาทีมนักพัฒนาที่มี Solution หรือ Idea อีกด้วย 

มาทำความรู้จักกับ 7 แกนเทคโนโลยีที่ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon กำลังมองหากัน!

1. Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ)

 สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถเข้าใจสิ่งเเวดล้อมได้อย่างเเท้จริงเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาสิ่งเเวดล้อมรวมถึงการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

  • ตัวอย่าง Solution ด้านสิ่งเเวดล้อมอัจฉริยะ Senscity  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบผลกระทบสภาพภูมิอากาศในเมืองสามารถติดตามวิเคราะห์และแสดงภาพผลกระทบของสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมลพิษทางอากาศผ่าน Dashboards ตลอด 24 ชม.โดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆ ของเมือง เพื่อเก็บข้อมูลในเเต่ละวันพร้อมทำแผนที่เชิงลึกในพื้นที่และอัปเดตแบบเรียลไทม์พร้อมทำการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของสภาพเเวดล้อมในบริเวณดังกล่าวผ่านเทคโนโลยี IOT และ Machine learning 

2. Smart Economy (เศรษฐกิจอัจฉริยะ)

สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น 

  • ตัวอย่าง Solution ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Nexto Application ที่นำมรดกโลกและการท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญมาสู่ชีวิตของผู้คนด้วยการเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยี AR ซึ่งนำเสนอในรูปแบบ Audio Guide บนโทรศัพท์ที่สามารถให้นักเดินทางหรือผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกับสถานที่จริงผ่ากิจกรรม และเกมส์

3. Smart People (พลเมืองอัจฉริยะ)

สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • ตัวอย่าง Solution ด้านพลเมืองอัจฉริยะ OnPause: เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเรียนรู้ภาษาเมื่อรับชม / ฟัง Online Streaming น์วิดีโอ YouTube หรือ Podcasts ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย

4. Smart Governance (การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ)

สิ่งที่เรากำลังมองหาคือ Solution หรือ Idea ที่สามารถพัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ

  • ตัวอย่าง Solution ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ZenCity เป็น Solution การตัดสินใจโดยใช้ AI สำหรับรัฐบาล แพลตฟอร์มนี้เป็น Solution  การตัดสินใจที่อิงจากข้อเสนอแนะที่รวบรวมข้อมูลจากประชาชนโดยอัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง

5. Smart Living (การดำรงชีวิตอัจฉริยะ)

Solution หรือ Idea ที่สามารถพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต

  • ตัวอย่าง Solution ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ QueQ Application การจองคิวออนไลน์ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้คนได้อย่างง่าย สะดวก แถมยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการรอคิวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผ่านระบบ QueQ Hospital Solution ที่สามารถจองคิวผ่าน Moblie Application สะดวกเเล้วยังลดการใช้กระดาษคิวอีกด้วย

6. Smart Mobility (การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ)

Solution หรือ Idea ที่สามารถพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ตัวอย่าง Solution ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ SmartE Startup (First-Mile/Last-Mile Mobility)ของอินเดียที่ทำ Solution ให้บริการรถรับส่งไปและกลับจากสถานีรถไฟใต้ดินหรือสถานีขนส่งอาณานิคมที่อยู่อาศัยศูนย์กลางขององค์กรและแหล่งช้อปปิ้งด้วย รถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง ยานพาหนะของพวกเขาครอบคลุมเส้นทางในแต่ละบริเวณไม่เกิน 5 กม. ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้บริการได้อย่างรวดเร็ว และผู้ใช้สามารถจองและชำระเงินผ่านแอพได้ในราคาที่ประหยัด

7. Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ)

Solution หรือ Idea ที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก

  • ตัวอย่าง Solution ด้านพลังงานอัจฉริยะ ENRES (Energy Response) เครื่องมือที่สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้เจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาภายในอาคาร เรื่อง ระบบไฟฟ้า น้ำ อากาศ และพลังงานไฟฟ้า ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI 

หากคุณคิดว่ามีความคิดดีๆ หรือ Solution ที่ไม่เหมือนใครและตรงกับ 7 แกนเทคโนโลยีที่เรากำลังมองหา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา Smart City เมืองไทยกับโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Virtual Hackathon นอกจากจะได้เเข่งขันเพื่อพัฒนาความคิดของทีมคุณให้สามารถต่อยอดและนำไปทดสอบการใช้จริงกับโครงการของภาครัฐแล้ว ยังมีโอกาสลุ้นเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาทและโอกาสได้รับการลงทุนจากทั้งภาครัฐซึ่งมีมาตรการที่เรียกว่า depa fund ที่ช่วยสนับสนุนการต่อยอดผลงานให้เติบโตในระดับนานาชาติ รวมถึงเอกชนที่ร่วมเป็น Partner จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือมาสมัครเข้าร่วมเเข่งขันได้ที่ https://bit.ly/3mpyLyr  เปิดรับสมัครวันนี้ถึง - 2 ตุลาคม 2563

***(การเเข่งขันนี้เป็นการเเข่งผ่านช่องทางออนไลน์ หมดปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้)

ติดตามข่าวกิจกรรมการเเข่งขันได้ที่ SmartCityThailandOffice และ https://www.facebook.com/techsauceTH/ 

สามารถดาวน์โหลด material ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1s4Qb0ZhSCtBsPdcT2O0Xw27S6LiKzxXv/view

ประกาศผลการคัดเลือกทาง Facebook ของ https://www.facebook.com/techsauceTH/ และ SmartCityThailandOffice 

ข้อมูลจาก smartcitythailand.or.th

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธุรกิจอาจพัง ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับระบบงานการเงินและบัญชี

ธุรกิจอาจพัง ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับ ระบบงานการเงินและบัญชี ฟังมุมมองที่น่าสนใจจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้งานระบบบัญชีออนไลน์...

Responsive image

ระบบบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร?

ระบบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร? หาคำตอบได้จากบทความนี้...

Responsive image

LearnDi และ Digital Library แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในยุค Next Normal อัปสกิลคนในองค์กร ให้ก้าวทันกระแสโลก

AIS Academy ยังต่อยอด ส่งต่อความรู้ให้คนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล “LearnDi” และ “Digital Library” เพื่ออัปสกิลคนในองค์กร ให้ก้าวทันกระแสโลก...