Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN world-bank

สถาบันการเงินโลก คาดการณ์ Recession 2023 จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับตลาดโลก

นักวิเคราะห์และสถาบันทางการเงินโลก ประเมินในทิศทางเดียวกันถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอยในวงกว้าง "2023 ตลาดต้องเผชิญช่วงเวลายากลำบาก คาด Recession มาแน่"...

ธนาคารโลกหั่น GDP ปีนี้เหลือ 2.9% เนื่องจากภาวะ Stagflation

ธนาคารโลกได้ลดเปอร์เซ็นต์ GDP อีกครั้ง โดยคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2022 เหลือ 2.9% จากเดิม 3.2% สาเหตุสำคัญมาจากการที่ทุกประเทศต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเก...

Jeep Kline: Journey from The World Bank to Silicon Valley

Are you wondered how people created a remarkable career path? Get inspired by Techsauce’s interview with Jeep Kline, a founder and General Partner of Translational Partners, who i...

Grab จับมือ World Bank เปิดตัวโครงการ Big Data ให้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหารถติดในฟิลิปปินส์

Grab จับมือ World Bank ในการเปิดให้ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจรในกรุงมะนิลา และเซบู......