เมื่อ ‘ประชาชน’ จะกลายเป็นผู้กำหนดทางเลือกของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต | Techsauce

เมื่อ ‘ประชาชน’ จะกลายเป็นผู้กำหนดทางเลือกของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

‘พลังงาน’ สิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยในทุก ๆ วัน ทุกคนต้องมีการใช้พลังงานนับตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ โดยที่เราต่างก็มีความเข้าใจไปด้วยความเคยชินว่า พลังงานเป็นหนึ่งในต้นทุนของการดำเนินชีวิตประจำวันที่จะต้องจ่ายไปโดยปริยาย โดยที่เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการ หรือตั้งคำถามฉุกคิดว่า จริง ๆ แล้วเราเองยังมีทางเลือกอีกมากมาย แม้ว่าพลังงานเป็นพื้นฐานของการพัฒนา และความเจริญ ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้ และมีทางเลือกที่จะทำให้ดีขึ้นได้ตามความพึงพอใจที่จะใช้งานของเราไม่ต่างกับการเลือกรับประทานอาหาร หรือเลือกสวมใส่เสื้อผ้าบนร่างกายของเรา 

พลังงาน

พลังงานไฟฟ้า เรื่องใกล้ตัว ที่เหมือนไกลตัว

ย้อนเวลากลับไปในอดีตในยุคที่มนุษย์เริ่มคิดค้นไฟฟ้าขึ้นมาได้ แนวคิดของการที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าถึงแหล่งพลังงานอย่างไม่มีขีดจำกัด มีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการที่มวลมนุษย์เริ่มมีไฟฟ้าใช้ จากการคิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ของ นิโคลา เทสลา นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย โดยเขามีแนวคิดที่จะเปลี่ยนสนามแม่เหล็กของโลกทั้งใบให้กลายเป็นสนามไฟฟ้า เพื่อที่จะส่งกระแสไฟให้ทุกคนบนโลกสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเสรี และไม่มีขีดจำกัด 

แต่แนวคิดดังกล่าวก็ถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายอย่าง จนทำให้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งที่ต้องขึ้นอยู่กับการผลิตขนาดใหญ่ และมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐบาลของแต่ละพื้นที่ นับตั้งแต่หลายร้อยปี เป็นต้นมาทุกคนถูกผลักให้ตีกรอบความคิดที่มีต่อพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกกำหนดด้วยกลไกของระบบที่ทำให้กลายเป็นเรื่องไกลตัว และถูกกำหนดให้ต้องมีการใช้เงินเป็นตัวแปรสำคัญในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการนำไปใช้งาน 

ดังนั้นด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยน เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น และมีประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในฐานะผู้ใช้จะต้องตั้งคำถาม ฉุกคิด ปรับ mindset เพื่อร่วมหาทางออกทำให้ทุกคนมีทางเลือกที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในสิทธิ์ของการเข้าถึงและกำหนดการใช้พลังงาน ...

เพราะพลังงานเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั้น พลังงานจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และเมื่อผู้ใช้เกิดความเข้าใจว่าพลังงานแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆ สิ่งที่ตามมาคือ การเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน และมองหาทางเลือกในการใช้งานมากขึ้น เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะนับว่าเป็นผลประโยชน์ที่ประชาชนพึงจะได้รับในสถานะที่ พลังงาน คือ สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน (energy is a human right) อย่างแท้จริง

สำหรับจิ๊กซอว์สำคัญในการเชื่อมต่อการกระจายตัวของแหล่งพลังงานนั้น คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากแหล่งผลิตพลังงานอย่างผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ด้านพลังงาน ในการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศน์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะช่วยเฟ้นหาแหล่งงานใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปได้ 

พลังงาน

ทลายข้อจำกัดการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้

นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ Head of Energy Innovation Pioneer ของ GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงาน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่กันกุล หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจรรายแรก ๆ ของประเทศไทย  ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางการผลิตอย่างโรงไฟฟ้า สายส่ง ไปจนถึงปลายทางผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งการอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนานทำให้เห็นถึงทั้งปัญหา และความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเกิดขึ้นในหลากหลายมุมมอง  ดังนั้นในยุคที่พลังงานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น (energy transition) การเพิ่มทางเลือกทั้งในแง่ของแหล่งผลิตพลังงานหรือเริ่มมีการกระจายของการเข้าถึงที่มากขึ้น จะทำให้ประเทศเข้าใกล้จุดสมดุลของการเข้าถึงพลังงานผู้ใช้พลังงานสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียมกันและพลังงานจะกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราจัดตั้ง GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงาน ที่จะเป็นเหมือนกับสะพานในการพาทุกคนก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีทำให้พลังงานสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำหรับคนทุกชนชั้น

จากความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ GUNKUL SPECTRUM จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ  ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงให้เกิดขึ้นในทุกตารางเมตรของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Thailand's First Energy Trendsetter ที่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร 

GUNKUL SPECTRUM  กับภารกิจเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมพลังงาน

อุตสาหกรรมพลังงานไม่ใช่แค่ Niche Market อีกต่อไป แต่เป็น Mass Market และทุกวันนี้เราต้องขับเคลื่อนไปตรงนั้น เพราะวันหนึ่งตลาดพลังงานจะกลายเป็นของผู้ใช้ไฟที่จะสามารถกำหนดกันเองได้ตามความต้องการซื้อ และความต้องการขาย ที่ราคาจะสะท้อนตลาดอย่างแท้จริง 

GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานด้านนวัตกรรมพลังงานที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มที่จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ และจุดประกายให้บุคคลภายนอกหรือพาร์ตเนอร์จากทุกภาคส่วนที่มีความสนใจในการพัฒนาด้านพลังงานเข้ามามีโอกาสต่อยอดแนวความคิด โดยจะทำหน้าที่เหมือนกับ Venture Capital (VC) ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพ เพื่อเสริมการดำเนินงานของธุรกิจหลักอย่างพลังงานทดแทน

สำหรับภารกิจหลักของ GUNKUL SPECTRUM จะแบ่งออกเป็น 3 แกนด้วยกัน ได้แก่ Energy Reformation - การทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิม ๆ โดยแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งพลังงานได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างอิสระ เสมือนกับการใช้ Power Bank แบบ wireless แต่ ณ วันนี้ยังคงติดอยู่กับกำแพงใหญ่ อย่างการที่ไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ได้นั้นต้องผ่านสายไฟ อย่างที่เราเห็นภาพของสายส่ง เสาไฟฟ้า ปลั๊กไฟต่าง ๆ แต่ในอนาคตอาจจะได้เห็นแหล่งจ่ายไฟอย่างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับทั้งบ้าน ซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึง ประชาชนก็จะมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้น และภาพของวงการพลังงานในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

ภารกิจต่อมา Energy Explorer – การค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน เพื่อช่วยเพิ่มตัวเลือกในการใช้ให้ประชาชน ยกตัวอย่าง เช่น การแปรรูปไฮโดรเจนให้กลายเป็นพลังงาน และภารกิจสุดท้าย Ecosystem Builder – การสร้างระบบนิเวศของ Smart Energy แน่นอนว่าจะเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Smart home ยานต์ยนต์ไฟฟ้า เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นโดยปริยาย ดังนั้นเราจึงต้องทำให้การเข้าถึงพลังงานสะอาดกลายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ประโยชน์ของคนทั้งประเทศ

ภาพอนาคตของการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างเสรี

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) แน่นอนว่า สถานการณ์ตอนนี้จะพบเจอกับการถูกรบกวนจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (Disruptive technology) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอุตสาหกรรมพลังงานจะมีเรื่องของการกระจายจากจุดศูนย์กลาง (Decentralization)

สังเกตุง่าย ๆ  ก่อนหน้านี้การสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจำหน่ายไฟ จะต้องอาศัยภาครัฐบาลเป็นผู้รองรับการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้แหล่งจำหน่ายไฟมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถติดตั้ง Solar cell บนหลังคาเพื่อผลิตไฟใช้เองได้ และเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่เข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ในอนาคตสามารถที่จะทั้งผลิต-เก็บ-ขายไฟให้เพื่อนบ้านได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีอิสรภาพทางพลังงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการบริหารจัดการการใช้งานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้นในฐานะที่ GUNKUL SPECTRUM เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานเหล่านี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเรามีเป้าหมายที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก  เปิดโอกาสให้กับประชาชนในการขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารจัดการพลังงานของตนเอง หน้าที่ของเราคือ ทำความเข้าใจผู้ใช้ไฟฟ้า และดูแลประชาชนผู้ใช้ไฟ ช่วยเขาสร้างความตระหนักในทางเลือกการใช้พลังงาน และช่วยเขาเปลี่ยนผ่าน

ด้วยโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว GUNKUL SPECTRUM จึงมีแนวคิดในการออกไปค้นหาและสร้างพันธมิตรภายใต้แนวคิด Collaboative Strategies โดยปัจจุบันได้จับมือร่วมกับ AIS และ SCB 10X ร่วมพัฒนาและผลักดันโปรดักท์ออกสู่มือผู้ใช้ให้เร็วที่สุด ซึ่งทางทีมงานมองว่าการจะทำให้พลังงานในอนาคตมีความเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องมองหาพาร์ทเนอร์จากอุตสาหกรรมอื่นๆอีก เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย รวมถึงแผนในการขยายขนาดทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีม Developer หรือทีม Business & Marketing โดยเปืดรับทั้ง Startup ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี หรือบุคคลทั่วไปที่มีแพชชั่นหรือความสนใจเกี่ยวกับ Social commerce, Electric vehicle, Smart Energy system หรือ Greentech ที่จะช่วยให้โปรดักท์ของ GUNKUL SPECTRUM มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยผลักดันให้พลังงานสามารถเข้าไปอยู่ในมือของผู้บริโภคได้มากที่สุด เพราะการที่เราทำให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเสมอภาคเท่าเทียมนั้น จะช่วยกระตุ้นความเจริญให้เกิดขึ้น และเมื่อถึงวันนั้น GUNKUL SPECTRUM ก็จะบรรลุเป้าหมายของการเป็น Thailand's First Energy Trendsetter

วันนี้เราต้องเป้าที่จะเป็นผู้สร้างเทรนด์ด้านพลังงานให้กับระดับภูมิภาค ต้องเข้าถึงคนให้ได้มากที่สุด มันไม่สำคัญว่าเราจะบินสูงแค่ไหน แต่สิ่งสำคัญคือปีกของเราโอบอุ้มคนได้มากขนาดไหน และเมื่อวันนั้นที่เราช่วยคนได้จริง ๆ เราจะเป็นเบอร์หนึ่งที่เมื่อนึกถึงนวัตกรรมด้านพลังงานจะต้องนึกถึง GUNKUL SPECTRUM

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

หรือนี่คือคู่แข่งของ AI ? รู้จักปัญญาชีวะคอมพิวเตอร์ชีวภาพจากเซลล์สมองมนุษย์

รู้จัก “ปัญญาชีวะ” (Organoid Intelligence - OI) คอมพิวเตอร์ชีวภาพจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ กับเส้นทางการพัฒนาให้เหนือกว่า AI...

Responsive image

OfficeMate ฉีกภาพลักษณ์ ทะยานสู่จักรวาล B2B มีสินค้าและเซอร์วิสเพื่อทุกธุรกิจ ครบ จบ ในที่เดียว

OfficeMate ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉีกภาพลักษณ์เดิม ทะยานสู่จักรวาล B2B เป็น One Stop Service มีสินค้าและบริการที่มากกว่าอุปกรณ์สำนักงาน แบบที่เรียกว่า “Beyond Office” ตอบโจทย์ทุกธุร...

Responsive image

BU X Berkeley SkyDeck Fund จัด Mini Hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทย ประชันไอเดีย Food Service Tech

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund องค์กรให้คำปรึกษาและแหล่งเงินทุนกับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จัด mini hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทยประชันไอเดีย Food Se...