Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN gunkul-spectrum

3 เมกะเทรนด์พลังงาน สู่การใช้ไฟฟ้าวิถีใหม่ แบบที่ประชาชนเป็นผู้กำหนด

ลองจินตนาการถึงโลกที่เราสามารถสั่งซื้อพลังงานไฟฟ้าได้แบบ On-demand ทั้งในปริมาณที่ต้องการ ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบเดียวกับการสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ดู ในอนาคตอันไม่ไกลนัก ภาพนี้อาจเ...

เมื่อ ‘ประชาชน’ จะกลายเป็นผู้กำหนดทางเลือกของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่จะเป็นเหมือนกับสะพานในการพาทุกคนก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีทำให้พลังงานสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำหรับคนทุกชนชั้น...

GUNKUL เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงาน ต่อยอดสู่ Energy Solution

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดตัวหน่วยงาน GUNKUL SPECTRUM เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) โดยผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิ...