สร้างความร่วมมือกับ SME เพื่อยกระดับชุมชนดิจิทัลใน ASEAN | Techsauce

สร้างความร่วมมือกับ SME เพื่อยกระดับชุมชนดิจิทัลใน ASEAN

Google ตั้งเป้าสนับสนุน SME ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เตรียมจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ทำงานในธุรกิจ SME จำนวน 3 ล้านคนในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายในปี 2563 หลังพบธุรกิจ SME ในอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 50% ของ GDP ของภูมิภาค และทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 80% ในตลาดแรงงานอาเซียน

บทความโดย คุณซีซาร์ เซงกุปตา (Caesar Sengupta) General Manager of Next Billion Users and Payments ของ Google

Photo: Google

เมื่อ 12 ปีก่อน คุณนรชัย ลาภเปี่ยม เป็นเพียงแค่มนุษย์เงินเดือนทั่วไปในบริษัทแห่งหนึ่งที่รับทำป้ายและจดหมายแจ้งข่าว ปัจจุบันเขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการเปิดบริษัทของตัวเองที่มีชื่อว่า 'แอ็ด เอ็คซไซท์ ' (Ad X-Zyte) ซึ่งเป็นธุรกิจออนไลน์ที่รับผลิตป้ายทุกประเภท ปัจจุบันเขามีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยไม่ต้องมีบริการหน้าร้านเลย

สิ่งที่คุณนรชัยทำเป็นสิ่งที่ผู้ที่ทำอาชีพค้าขายและนักธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผู้ประกอบการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้ดีว่าหากพวกเข้าต้องแข่งขันกับธุรกิจที่มาจากต่างประเทศ เช่น จีนและอินเดีย พวกเขาต้องมองไปไกลกว่าตลาดในประเทศของตัวเอง

โดยสัญชาตญาณแล้ว พวกเขาเข้าใจดีว่าหากต้องการให้ธุรกิจเติบโตก็ต้องขยายตลาดไปยังระดับภูมิภาค

Ad X-Zyte | Photo: Google

ความสำเร็จของผู้ประกอบการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นอยู่กับการบูรณาการอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค นับตั้งแต่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สมาคมอาเซียน (ก่อตั้งขึ้นในปี 2510) สมาชิกอาเซียนได้พยายามอย่างหนักเพื่อลดภาษีศุลกากรและปรับปรุงการเชื่อมโยงในภูมิภาค

ความพยายามเหล่านี้ทำให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกในปัจจุบัน

เพื่อที่จะรักษาตำแหน่งเขตเศรษฐกิจชั้นนำของโลก อาเซียนจะต้องใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตกำลังสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีราคาที่ถูกลง และเกิดไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น หากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้คลื่นพลังแห่งเทคโนโลยีนี้และสมาชิกในภูมิภาคร่วมมือกัน ก็จะนำมาซึ่งโอกาสสำหรับ SME และเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

จากผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบริษัทที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจ Bain & Company ระบุว่าการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลของอาเซียนสามารถช่วยกระตุ้นให้ GDP ของภูมิภาคเติบโตขึ้น 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568

ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 7% ของ GDP ของภูมิภาค เมื่อเทียบกับจีน (16% ของ GDP) กลุ่มประเทศยุโรป EU-5 (27% ของ GDP) และสหรัฐอเมริกา (35% ของ GDP) นี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ในยุคดิจิทัลสำหรับอาเซียน ธุรกิจท้องถิ่นและ SME อาจขาดหนทางในการขยายธุรกิจ

แต่หากมีการร่วมมือกันในระดับภูมิภาค พวกเขาก็จะสามารถเข้าถึงตลาดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 และประชากรเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชนชั้นกลางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

Photo: Rawpixel, Pixabay

ธุรกิจ SME ในภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 50% ของ GDP ของภูมิภาค และทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 80% ในตลาดแรงงานของภูมิภาคนี้ ธุรกิจ SME จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเติบโตหากต้องการให้เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

ทั้งนี้ มี 3 มาตรการที่เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อคโอกาสสำหรับ SME ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  1.  การไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูล (Free flow of data) การไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการค้าแบบดิจิทัล ผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระดับภูมิภาคสำหรับธุรกิจ
  2. ระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลที่เป็นแบบเปิดและสามารถทำงานร่วมกันได้ เครือข่ายระบบการชำระเงินระดับประเทศที่เชื่อมต่อกันจะช่วยให้ผู้บริโภคและบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไร้พรมแดน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการดำเนินธุรกิจ
  3. กฎระเบียบระดับชาติเกี่ยวกับการค้าข้ามพรมแดนที่มีใจความที่กระชับและมีความกลมกลืนจะช่วยให้

บริษัทต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทำการค้าขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศได้และใช้เวลาน้อยลงในการศึกษากฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างชุมชนดิจิทัลแบบบูรณาการมากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทต่างๆ ก็มีความรับผิดชอบในการลงทุนในชุมชนที่ดำเนินการอยู่

Caesar Sengupta

Google เราเชื่อว่า SME เป็นกระดูกสันหลังของชุมชนท้องถิ่นและเป็นอนาคตของเศรษฐกิจ หาก SME ในอาเซียนดำเนินธุรกิจไปได้สวย ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในภูมิภาคก็จะได้รับการยกระดับด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ Google จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน SME ในอาเซียน เราตั้งเป้าจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ทำงานในธุรกิจ SME จำนวน 3 ล้านคนในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายในปี 2563

ก่อนหน้านี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่สิงคโปร์ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้จัดทำกรอบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยให้ SME ของอาเซียนสามารถกระตุ้นการเติบโตของ GDP ให้เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำ ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใสในยุคดิจิทัลสำหรับทุกคนในอาเซียน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

8 คอร์สเรียน AI ฟรี ตั้งแต่ปูพื้นฐาน จากโครงการ ‘AI Ready’ ของ Amazon

Amazon ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ ‘AI Ready’ เพื่อมอบความรู้ผ่านหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากร 2 ล้านค...

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...