Cloud Service จะช่วยให้องค์กร Agile ได้อย่างไร ? เครื่องมือสำคัญในวันที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน | Techsauce

Cloud Service จะช่วยให้องค์กร Agile ได้อย่างไร ? เครื่องมือสำคัญในวันที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทำให้หลายธุรกิจต่างก็ต้องมีการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานมากขึ้น การปรับกลยุทธ์ใหม่ที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ COVID-19 ยังถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวเร่งให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการทำ Digital Transformation เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินได้ตามปกติ พร้อมกับสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้  ดังนั้นในระหว่างนี้เป็นช่วงที่สำคัญและเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว (Agile) เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น สามารถปรับแผนการดำเนินได้งานอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา 

โดยหนึ่งในสิ่งที่สำคัญของการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถก้าวสู่ Digital Business นั้น คือ การให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT  Infrastructure)  ซึ่งมีประเด็นสำคัญว่าต้องมีความยืดหยุ่น และต้นทุนไม่สูงจนเกินไป ดังนั้นหลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจลงทุนใน Cloud  ซึ่งเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร IT โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกที่ และผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์เป็นอย่างมากในยุคที่ธุรกิจต่างก็ต้องมีการแข่งขัน และปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอน โดยที่องค์กรสามารถที่จะปรับเปลี่ยนระบบไอทีได้ตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรเลือกที่จะไม่สร้าง  Cloud Computing ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าต้องมีการลงทุนทั้งในด้าน Hardware Software รวมถึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมาดูแลระบบต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะมีความยุ่งยากแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอีกด้วย  ดังนั้นการตัดสินใจที่จะเลือกผู้ให้บริการ Cloud Service จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหลายองค์กร โดยเฉพาะในธุรกิจ SME  และ Startup ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ ตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมต้นทุน และการต่อยอดหรือสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการ Cloud Service สิ่งสำคัญ คือ ความน่าเชื่อถือของระบบ เพราะจะทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในระบบความปลอดภัย และไว้วางใจที่ฝากข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจ  

คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นําธุรกิจ IT Distribution ในประเทศไทย มาอย่างยาวนานและเป็นผู้ให้บริการ Cloud สําหรับองค์กร  กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้าน IT ที่มีสินค้าหลากหลาย จำหน่ายให้กับผู้ใช้ผ่านคู่ค้าทั่วประเทศ โดยหนึ่งในกลุ่มสินค้าสำคัญที่บริษัทฯ ให้บริการคือโซลูชั่นด้าน Server และ Storage ที่มีตั้งแต่ Server/Storage ขนาดเล็ก ระบบขนาดใหญ่ที่มี Server หลายเครื่อง เชื่อมต่อผ่าน Storage Area Network และระบบ Hyper-Converged ที่ขยายระบบได้ง่าย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, VMware, Nutanix และให้บริการได้ครบทั้ง Hardware, Software และบริการให้คำแนะนำพร้อมการติดตั้ง  

ที่ผ่านมาในอดีตการนำระบบ Server/Storage ไปใช้งาน ผู้ใช้จะจัดซื้อระบบต่างๆ ที่ต้องใช้เงินลงทุนตามขนาดระบบ ซึ่งเพื่อให้ลงทุนได้ง่ายขึ้น บริษัทฯ ให้บริการด้านเช่าซื้อที่ช่วยให้การนำระบบไปใช้ทำได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน และล่าสุดได้เปิดให้บริการด้านเช่าใช้ผ่านบริการ SiS Cloud Services ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบ Server/Storage ขนาดใหญ่ที่ SiS ลงทุนไว้ ในลักษณะเช่าใช้งาน โดย SiS เป็นผู้ดูแลระบบให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าบริการคลาวด์เซอร์วิสจะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่ได้ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต Covid-19 ที่เกิดความผันผวนสูง ทำให้หลายองค์กรหันมาพิจารณาการเช่าใช้ผ่านคลาวด์เซอร์วิสเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตสำคัญที่กำลังเกิดขึ้น

คุณพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง General Manager, SiS Cloud Services

ด้านคุณพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง General Manager, SiS Cloud Services กล่าวว่า  การให้บริการ Cloud เปรียบได้กับสถาบันการเงินที่ให้ทุกคนมักจะนำเงินไปฝากไว้ ธุรกิจ Cloud ก็เช่นเดียวกัน ที่ให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาฝากไว้ โดย SiS  เป็นผู้ให้บริการ Cloud Services ในลักษณะเช่าใช้งานอยู่แล้ว แต่เป็นการให้บริการในรูปแบบที่เป็น Public Cloud ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่เหมาะกับลูกค้าทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีลูกค้าหลายรายที่มีความกังวลในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันกับลูกค้ารายอื่น และต้องการใช้งานแบบยืดหยุ่นที่จะมีความเป็นส่วนตัว ดังนั้นล่าสุด SiS จับมือ Nutanix เปิดตัว “Private Cloud as a Service” ตอบโจทย์ความต้องการของ IT ยุคใหม่ เน้นความคุ้มค่าในการใช้งาน เนื่องด้วยสถานการณ์ของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น  ส่งผลให้หลายองค์กรต้องลดการลงทุนขนาดใหญ่ลง โดยเปลี่ยนจากการลงทุนก้อนใหญ่เป็นการเช่าใช้ จ่ายเท่าที่ใช้ ใช้น้อยจ่ายน้อย ใช้มากจ่ายมาก สามารถยืดหยุ่นได้

สำหรับความร่วมมือกับ  Nutanix Thailand นั้น เดิม SiS และ Nutanix ได้เป็นพาร์ตเนอร์กันมานานแล้ว SiS เป็นตัวแทนนำเข้า Nutanix มากว่า 7 ปี และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและดูแล Nutanix ครบทุกๆโซลูชั่น นอกจากนั้นเราได้นำ Nutanix เข้ามาเป็นหนึ่งใน platform หลักสำหรับให้บริการ public cloud มากว่า 3 ปีแล้ว  และที่ผ่านมา Nutanix ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนในการให้บริการ และเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบ cloud ที่เราให้บริการอยู่ได้มาก วันนี้เราจึงตัดสินใจที่จะนำ Nutanix มาเป็น platform หลักในการให้บริการ Private Cloud as a Service โดยทางเราจะจัดหาอุปกรณ์และ software ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้งาน private cloud ให้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมไปถึงการติดตั้งพร้อมการดูแลระบบหลังการขายให้แบบ 24x7 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญคือผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามความต้องการและสามารถชำระค่าบริการได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี

คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Nutanix (Thailand)

ขณะที่คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจําประเทศไทย บริษัท Nutanix (Thailand) กล่าวว่า Nutanix เป็นบริษัทผู้พัฒนาและเป็นผู้นำเทคโนโลยี Enterprise Cloud Platform ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อม Private Cloud ที่มีประสิทธิภาพ ความแข็งแกร่ง ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งสามารถรองรับแอพพลิเคชั่นได้ทุกรูปแบบ 

สิ่งที่สำคัญที่  Nutanix ได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงสารสนเทศหรือ IT  ไม่ว่าจะอยู่ในแง่มุมใดก็ตาม กับผู้ดูแลระบบไอที โดยที่สามารถรองรับการเข้าถึงและการใช้งานของผู้ใช้ภายนอกได้ทั้งหมด สำหรับ แพลตฟอร์มที่ทำร่วมกันกับ SiS คือ การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้โซลูชั่นที่การใช้งานในระบบ IT พึงจะต้องได้รับ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย  และเสถียรภาพในการทำงาน ซึ่งเรามองว่าบริการนี้ที่ทำร่วมกันจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดได้เร็ว รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเองด้วย  สามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน เพราะความร่วมมือของเราในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีซื้อขายเทคโนโลยี แต่เพื่อให้ผู้บริการอย่างเรานำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับการลงทุนให้กับผู้ใช้บริการได้  

ในช่วงเวลาที่องค์กรต่างๆต้องเผชิญแรงกดดันในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และในอีกมุมก็จำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนต่างๆ ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เทคโนโลยีของ Nutanix สามารถช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ทั้ง 2 ประเด็นนี้ได้ด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับทั้ง Legacy Application และ Cloud Native Application โดยมี Virtualization และ Container Services รวมเข้ามาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อีกทั้งแพลตฟอร์มของ Nutanix นั้นสามารถเริ่มต้นเท่าที่ใช้ และขยายเพิ่มเมื่อมีความต้องการได้แบบออนไลน์ (Pay-as-You-Grow) ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมต้นทุนของต้นเองได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนั้นองค์กรยังสามารถต่อยอดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการไม่ว่าจะเป็น Database as a Service, Storage Service เป็นต้น โดยความร่วมมือกับ SiS Cloud สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และผู้ใช้มากยิ่งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากทีมงานที่มีทักษะ และองค์ความรู้ขั้นสูง และการคิดค่าใช้จ่ายกับองค์กรที่มีความยืดหยุ่นด้วยรูปแบบของ As a Service"

สำหรับองค์กรที่สนใจบริการ “Private Cloud as a Service” สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siscloudservices.com/th/our-services/private-cloud-as-a-service/nutanix-private-cloud ซึ่งทาง SiS Cloud Services มีโปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 39,000 บาท วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

บทความนี้เป็น Advertorial
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เพราะ Sex ไม่ใช่เรื่องผิด รู้จัก SexTech นวัตกรรมเร้าอารมณ์ ที่ตอบโจทย์ความใคร่และสุขภาพที่ดีเรื่องเพศ

เมื่อการพูดถึงเรื่องเพศไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม เช่นเดียวกับซีรีส์ Doctor Climax ที่ตีแผ่เรื่องราวปัญหาทางเพศในสังคมในยุค 70-80 มีกรอบเรื่องเพศกับความดีงามเอาไว้ ทิ้งเป็นปัญหาเรื...

Responsive image

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 ผลักดันนวัตกรรม รับมือความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหาร

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีอาหารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต...

Responsive image

สร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน ผ่าวิสัยทัศน์โครงการการศึกษาของ Samsung ช่วยเยาวชนไทยอัปสกิลดิจิทัล

Samsung โชว์วิสัยทัศน์ Together for Tomorrow Enabling People ‘มุ่งสร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’ พร้อมสนับสนุนเด็กไทยให้มีทักษะดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้คน...