มาดูคำถามที่ Google ใช้ในการหาผู้นำที่ยอดเยี่ยมภายใน 5 นาที | Techsauce

มาดูคำถามที่ Google ใช้ในการหาผู้นำที่ยอดเยี่ยมภายใน 5 นาที

หลังจากที่ Google ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้นำที่ยอดเยี่ยมมาหลายปี ก็ได้นำมาพัฒนาเป็นชุดคำถามเพื่อใช้ในการเพื่อมองหาผู้นำที่ดีที่สุดของบริษัท และนี่คือชุดคำถามที่ Google ใช้ในการหาผู้นำที่ยอดเยี่ยม

คำถามที่ Google ใช้ในการหาผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม

แน่นอนว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีผู้นำที่เยี่ยมยอด (จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความสามารถในการระบุและดึงดูดคนที่มีความสามารถนั้นมีความสำคัญพอๆ การพัฒนาคนที่มีความสามารถ) แต่เมื่อการเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการที่คนนั้นมีความเด็ดเดี่ยวอดทน มีความสามารถในการสั่งการ และสามารถปกป้องคนในทีม (ซึ่งอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่ล้าหลังไปหน่อย) เราจะตัดสินว่าใครเป็นผู้นำที่ดีอย่างเป็นกลางได้อย่างไร?

นี่เป็นคำถามที่ Google ใช้ในการมองหาว่า คุณสมบัติในตัวผู้นำที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง ในโปรเจคที่มีชื่อว่า Project Oxygen โดยระบุ 10 พฤติกรรมที่บรรดาผู้จัดการเยี่ยมยอดมี ได้แก่

10 พฤติกรรมที่ผู้จัดการที่ดีที่สุดของ Google มี

 1. มีความเป็นโค้ชที่ดี
 2. รู้จักเพิ่มศักยภาพคนในทีมและไม่พยายามบริหารจัดการทุกอย่าง
 3. แสดงความสนใจและความห่วงใยคนในทีม ทั้งเรื่องความเสร็จ เรื่องส่วนตัว ความเป็นอยู่
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์
 5. เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งผู้ฟังที่ดีและแชร์ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
 6. ช่วยคนในทีมให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 7. มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
 8. มีทักษะทางเทคนิคสำคัญที่จะช่วยคนในทีม
 9. มีการสร้างความร่วมมือนอกเหนือจากในบริษัท
 10. มีความกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว

เมื่อเวลาผ่านไป Google ได้เห็นการพัฒนา อันเป็นผลมาจากตัวชี้วัดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจและประสิทธิภาพด้านการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเติบโตในหน้าที่การงาน

หลังจากที่ได้ทำการศึกษามาหลายปี Google ก็ได้นำพฤติกรรมข้างต้นมาพัฒนาเป็นชุดคำถามเพื่อใช้ในการเพื่อมองหาผู้นำที่ดีที่สุดของบริษัท แล้วส่งให้คนในแต่ละทีมทำ (ดูแบบสอบถามได้ที่นี่)

คำถามที่ Google ใช้ในการประเมินการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

 1. ผู้จัดการของฉันให้ฟีดแบคที่สามารถทำตามได้จริง ที่ช่วยฉันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
 2. ผู้จัดการของฉันไม่พยายามบริหารแบบจุลภาค (micromanage) (พยายามควบคุมในทุกรายละเอียดยิบย่อยในแต่ละวัน ทั้งๆ ที่หน้าที่นี้สามารถมอบให้คนอื่นจัดการแทนได้)
 3. ผู้จัดการของฉันได้แสดงความตระหนักในตัวของฉันในฐานะบุคคลหนึ่ง
 4. การกระทำของผู้จัดการของฉันต่อมุมมองของฉันที่ฉันนำเสนอต่อทีม ได้แสดงให้เห็นว่าเขา / เธอเห็นคุณค่าของสิ่งที่ฉันเสนอไป แม้ว่ามันจะแตกต่างจากมุมมองของเขาก็ตาม
 5. ผู้จัดการของฉันทำให้ทีมโฟกัสทำให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ / การส่งมอบงานตามลำดับความสำคัญ
 6. ผู้จัดการของฉันแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดการและผู้นำของเขาอย่างสม่ำเสมอ
 7. ผู้จัดการของฉันได้พูดคุยถามไถ่เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในหกเดือนที่ผ่านมา
 8. ผู้จัดการของฉันมีการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจน
 9. ผู้จัดการของฉันมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพียงพอที่จะทำการบริหารฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ* (เช่น ทักษะการโค้ด, ทักษะการขาย, ทักษะด้านการทำบัญชี)
 10. ฉันจะแนะนำผู้จัดการของฉันให้พนักงาน Google คนอื่นๆ
 11. ฉันพอใจกับประสิทธิภาพโดยรวมของผู้จัดการในฐานะผู้จัดการ 
 12. สิ่งที่คุณอยากแนะนำให้ผู้จัดการของคุณทำต่อไป
 13. สิ่งที่คุณอยากให้ผู้จัดการของคุณเปลี่ยน

*โปรดสังเกตว่ามีเพียงข้อ 9 เท่านั้นที่เป็นคำถามเกี่ยวกับ Hard skills

ผู้จัดการที่ดีที่สุดคือคนที่ช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จ

แน่นอนว่าทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือการสื่อสาร การมอบหมายงาน การสร้างความรู้สึกให้พนักงานรู้สึกมีอิสระและมีเป้าหมายในการทำงานนั้นสำคัญกว่า

จะเห็นได้ว่าคำถามส่วนใหญ่นั้นไม่ได้วัดด้านความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่เป็น Hard skills เท่าไร แต่จะเน้นการประเมินผู้จัดการในทักษะด้าน Soft skills ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร การให้ฟีดแบค การโค้ช การทำงานเป็นทีม การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจ

อย่างคำถามที่ 2 ที่ว่า 'ผู้จัดการของฉันเป็นคนที่ไม่พยายามควบคุมในทุกรายละเอียดยิบย่อยหรือเปล่า?' แน่นอนว่าทุกงานมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนั้นผู้นำส่วนใหญ่จึงนำไปบังคับใช้ในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ

แต่สำหรับพนักงานแล้ว การที่พวกเขารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมและความพึงพอใจกับงานมากที่สุด ก็เมื่อพวกเข้าได้รู้สึกมีอำนาจและมีความเป็นอิสระกับงานชิ้นนั้นๆ พวกเขาจะแสดงความสนใจเป็นพิเศษเมื่อมันเป็น 'งานของฉัน' จะทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบและมีอำนาจ ไม่เพียงแต่การทำตามสิ่งที่เจ้านายบอก แต่ทำในแนวทางที่คิดว่าที่ดีสุดสำหรับเขา

ผู้นำที่ดีจะกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ และให้พนักงานมีอิสระในการทำงานตามแนวทางที่จะพวกเขาสามารถทำได้ดีที่สุดภายในแนวทางที่ให้ไว้

ผู้นำที่ดีจะเปิดโอกาสการทำงานให้พนักงานรู้สึกว่างานที่พวกเขา 'ต้องทำ' เป็น 'อยากทำ' เพราะนั่นจะเป็นการเปลี่ยนงานนั้นให้มีความหมาย และมีความเชี่อมโยงกับทักษะความสามารถ และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนในทีม

แน่นอนว่าการระบุพฤติกรรมผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ และเคล็ดลับในการพัฒนา มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนขึ้นมา แต่การลงมือทำจริงๆ นั้นยาก แต่ผู้จัดการที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นี่แหละ ที่จะช่วยให้คนในทีมและบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จ

อ้างอิงเนื้อหาในบทความจาก: Here's How Google Knows in Less Than 5 Minutes if Someone Is a Great Leader

RELATED ARTICLE

Responsive image

‘ความไม่แน่นอน’ ของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นและวิธีการรับมือ

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ต้องต่อสู้กับ ‘ความไม่แน่นอน’ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากวิกฤติทางการเมืองและโรคระบาด ผลกระทบเหล่านี้สะท้อนถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้รับอิท...

Responsive image

ฟังทัศนะ Bill Gates : ปัญหาโลกร้อนแก้ไม่ได้หากขาดนวัตกรรม

Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 5 ของโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zero Podcast ของ Bloomberg ที่เผยแผร่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับมุมมองทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยควบคุมการ...

Responsive image

สาระจาก Tesla AI Day : Optimus หุ่นยนต์มนุษย์ กับการ Cross-Over เทคโนโลยีครั้งสำคัญในจักรวาลTesla

Tesla AI Day รวมไฮไลต์สำคัญ การอัพเดทซอฟร์แวร์ฮาร์ดแวร์ AI และ FSD กับการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบล่าสุด หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus คลื่นลูกใหม่ที่ถูกยกให้เป็นผลงานชิ้นสำคัญในปีนี้ของ...