13 คำถามที่ Google ใช้ในการมองหาผู้นำที่ดี | Techsauce

13 คำถามที่ Google ใช้ในการมองหาผู้นำที่ดี

'สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ลาออกจากงานคือ 'เรื่องคน' ไม่ใช่บริษัท'

หลายคนอาจเคยเห็นประโยคนี้ผ่านตา หรืออาจมีประสบการณ์ส่วนตัวกันมาบ้าง อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนต้องการลาออกตั้งแต่แรก? และถ้าหากคุณได้เป็นผู้จัดการที่ต้องนำทีมขึ้นมา คุณสมบัติอะไรที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้?

แน่นอนว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีผู้นำที่เยี่ยมยอด (จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความสามารถในการระบุและดึงดูดคนที่มีความสามารถนั้นมีความสำคัญพอๆ การพัฒนาคนที่มีความสามารถ) แต่เมื่อการเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการที่คนนั้นมีความเด็ดเดี่ยวอดทน มีความสามารถในการสั่งการ และสามารถปกป้องคนในทีม (ซึ่งอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่ล้าหลังไปหน่อย) เราจะตัดสินว่าใครเป็นผู้นำที่ดีอย่างเป็นกลางได้อย่างไร?

นี่เป็นคำถามที่ Google ใช้ในการมองหาว่า คุณสมบัติในตัวผู้นำที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง ในโปรเจคที่มีชื่อว่า Project Oxygen โดยระบุ 10 พฤติกรรมที่บรรดาผู้จัดการเยี่ยมยอดมี ได้แก่

10 พฤติกรรมที่ผู้จัดการที่ดีที่สุดของ Google มี

 1. มีความเป็นโค้ชที่ดี
 2. รู้จักเพิ่มศักยภาพคนในทีมและไม่พยายามบริหารจัดการทุกอย่าง
 3. แสดงความสนใจและความห่วงใยคนในทีม ทั้งเรื่องความเสร็จ เรื่องส่วนตัว ความเป็นอยู่
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์
 5. เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งผู้ฟังที่ดีและแชร์ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
 6. ช่วยคนในทีมให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 7. มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
 8. มีทักษะทางเทคนิคสำคัญที่จะช่วยคนในทีม
 9. มีการสร้างความร่วมมือนอกเหนือจากในบริษัท
 10. มีความกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว

เมื่อเวลาผ่านไป Google ได้เห็นการพัฒนา อันเป็นผลมาจากตัวชี้วัดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจและประสิทธิภาพด้านการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเติบโตในหน้าที่การงาน

หลังจากที่ได้ทำการศึกษามาหลายปี Google ก็ได้นำพฤติกรรมข้างต้นมาพัฒนาเป็นชุดคำถามเพื่อใช้ในการเพื่อมองหาผู้นำที่ดีที่สุดของบริษัท แล้วส่งให้คนในแต่ละทีมทำ (ดูแบบสอบถามได้ที่นี่)

คำถามที่ Google ใช้ในการประเมินการเป็นผู้นำที่ดี

 1. ผู้จัดการของฉันให้ฟีดแบคที่สามารถทำตามได้จริง ที่ช่วยฉันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
 2. ผู้จัดการของฉันไม่พยายามบริหารแบบจุลภาค (micromanage) (พยายามควบคุมในทุกรายละเอียดยิบย่อยในแต่ละวัน ทั้งๆ ที่หน้าที่นี้สามารถมอบให้คนอื่นจัดการแทนได้)
 3. ผู้จัดการของฉันได้แสดงความตระหนักในตัวของฉันในฐานะบุคคลหนึ่ง
 4. การกระทำของผู้จัดการของฉันต่อมุมมองของฉันที่ฉันนำเสนอต่อทีม ได้แสดงให้เห็นว่าเขา / เธอเห็นคุณค่าของสิ่งที่ฉันเสนอไป แม้ว่ามันจะแตกต่างจากมุมมองของเขาก็ตาม
 5. ผู้จัดการของฉันทำให้ทีมโฟกัสทำให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ / การส่งมอบงานตามลำดับความสำคัญ
 6. ผู้จัดการของฉันแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดการและผู้นำของเขาอย่างสม่ำเสมอ
 7. ผู้จัดการของฉันได้พูดคุยถามไถ่เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในหกเดือนที่ผ่านมา
 8. ผู้จัดการของฉันมีการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจน
 9. ผู้จัดการของฉันมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพียงพอที่จะทำการบริหารฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ* (เช่น ทักษะการโค้ด, ทักษะการขาย, ทักษะด้านการทำบัญชี)
 10. ฉันจะแนะนำผู้จัดการของฉันให้พนักงาน Google คนอื่นๆ
 11. ฉันพอใจกับประสิทธิภาพโดยรวมของผู้จัดการในฐานะผู้จัดการ
 12. สิ่งที่คุณอยากแนะนำให้ผู้จัดการของคุณทำต่อไป
 13. สิ่งที่คุณอยากให้ผู้จัดการของคุณเปลี่ยน

*โปรดสังเกตว่ามีเพียงข้อ 9 เท่านั้นที่เป็นคำถามเกี่ยวกับ Hard skills

Best Manager คือคนที่ช่วยผลักดันทีมให้ไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ

แน่นอนว่าทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือการสื่อสาร การมอบหมายงาน การสร้างความรู้สึกให้พนักงานรู้สึกมีอิสระและมีเป้าหมายในการทำงานนั้นสำคัญกว่า

จะเห็นได้ว่าคำถามส่วนใหญ่นั้นไม่ได้วัดด้านความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่เป็น ​Hard skills เท่าไร แต่จะเน้นการประเมินผู้จัดการในทักษะด้าน Soft skills ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร การให้ฟีดแบค การโค้ช การทำงานเป็นทีม การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจ

อย่างคำถามที่ 2 ที่ว่า 'ผู้จัดการของฉันเป็นคนที่ไม่พยายามควบคุมในทุกรายละเอียดยิบย่อยหรือเปล่า?' แน่นอนว่าทุกงานมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนั้นผู้นำส่วนใหญ่จึงนำไปบังคับใช้ในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ

แต่สำหรับพนักงานแล้ว การที่พวกเขารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมและความพึงพอใจกับงานมากที่สุด ก็เมื่อพวกเข้าได้รู้สึกมีอำนาจและมีความเป็นอิสระกับงานชิ้นนั้นๆ พวกเขาจะแสดงความสนใจเป็นพิเศษเมื่อมันเป็น 'งานของฉัน' จะทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบและมีอำนาจ ไม่เพียงแต่การทำตามสิ่งที่เจ้านายบอก แต่ทำในแนวทางที่คิดว่าที่ดีสุดสำหรับเขา

ผู้นำที่ดีจะกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ และให้พนักงานมีอิสระในการทำงานตามแนวทางที่จะพวกเขาสามารถทำได้ดีที่สุดภายในแนวทางที่ให้ไว้

ผู้นำที่ดีจะเปิดโอกาสการทำงานให้พนักงานรู้สึกว่างานที่พวกเขา 'ต้องทำ' เป็น 'อยากทำ' เพราะนั่นจะเป็นการเปลี่ยนงานนั้นให้มีความหมาย และมีความเชี่อมโยงกับทักษะความสามารถ และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนในทีม

แน่นอนว่าการระบุพฤติกรรมผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ และเคล็ดลับในการพัฒนา มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนขึ้นมา แต่การลงมือทำจริงๆ นั้นยาก แต่ผู้จัดการที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นี่แหละ ที่จะช่วยให้คนในทีมและบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จ

อ้างอิงเนื้อหาในบทความจาก

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิด Technology Vision 2024 จาก Accenture ปลดล็อกศักยภาพมนุษย์ร่วมกับ 3 กูรูสายเทคฯ

เจาะลึกรายงาน Accenture Technology Vision 2024 - Human by design ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และรับฟังมุมมองด้านการใช้ AI ในองค์กรและการเตรียมความพร้อมจากกูรูที...

Responsive image

WoxaCorp รับจบครบโซลูชันลงทุน ทั้งดีไซน์แพลตฟอร์ม - เทรดหลักทรัพย์

WoxaCorp ผู้ให้บริการด้านฟินเทคในรูปแบบของ SaaS โดยรับพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัล และดีไซน์โซลูชันแบบ End-to-end...

Responsive image

ไม่มีไทย อาจไม่มี Tesla เปิดความลับ Roadster ที่ต้องใช้บริษัทไทยในป่าช่วยประกอบแบตเตอรี่

ช่วงเวลา 2 ปีก่อนการขาย EV รุ่นแรกของ Tesla ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ Elon Musk เพราะปัญหา และอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องพบเจอตลอดกระบวนการผลิตชนิดที่ว่าต้องจ้าง outsource ทั...