13 คำถามที่ Google ใช้ในการมองหาผู้นำที่ดี | Techsauce

13 คำถามที่ Google ใช้ในการมองหาผู้นำที่ดี

'สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ลาออกจากงานคือ 'เรื่องคน' ไม่ใช่บริษัท'

หลายคนอาจเคยเห็นประโยคนี้ผ่านตา หรืออาจมีประสบการณ์ส่วนตัวกันมาบ้าง อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนต้องการลาออกตั้งแต่แรก? และถ้าหากคุณได้เป็นผู้จัดการที่ต้องนำทีมขึ้นมา คุณสมบัติอะไรที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้?

แน่นอนว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีผู้นำที่เยี่ยมยอด (จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความสามารถในการระบุและดึงดูดคนที่มีความสามารถนั้นมีความสำคัญพอๆ การพัฒนาคนที่มีความสามารถ) แต่เมื่อการเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการที่คนนั้นมีความเด็ดเดี่ยวอดทน มีความสามารถในการสั่งการ และสามารถปกป้องคนในทีม (ซึ่งอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่ล้าหลังไปหน่อย) เราจะตัดสินว่าใครเป็นผู้นำที่ดีอย่างเป็นกลางได้อย่างไร?

นี่เป็นคำถามที่ Google ใช้ในการมองหาว่า คุณสมบัติในตัวผู้นำที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง ในโปรเจคที่มีชื่อว่า Project Oxygen โดยระบุ 10 พฤติกรรมที่บรรดาผู้จัดการเยี่ยมยอดมี ได้แก่

10 พฤติกรรมที่ผู้จัดการที่ดีที่สุดของ Google มี

 1. มีความเป็นโค้ชที่ดี
 2. รู้จักเพิ่มศักยภาพคนในทีมและไม่พยายามบริหารจัดการทุกอย่าง
 3. แสดงความสนใจและความห่วงใยคนในทีม ทั้งเรื่องความเสร็จ เรื่องส่วนตัว ความเป็นอยู่
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์
 5. เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งผู้ฟังที่ดีและแชร์ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
 6. ช่วยคนในทีมให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 7. มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
 8. มีทักษะทางเทคนิคสำคัญที่จะช่วยคนในทีม
 9. มีการสร้างความร่วมมือนอกเหนือจากในบริษัท
 10. มีความกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว

เมื่อเวลาผ่านไป Google ได้เห็นการพัฒนา อันเป็นผลมาจากตัวชี้วัดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจและประสิทธิภาพด้านการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเติบโตในหน้าที่การงาน

หลังจากที่ได้ทำการศึกษามาหลายปี Google ก็ได้นำพฤติกรรมข้างต้นมาพัฒนาเป็นชุดคำถามเพื่อใช้ในการเพื่อมองหาผู้นำที่ดีที่สุดของบริษัท แล้วส่งให้คนในแต่ละทีมทำ (ดูแบบสอบถามได้ที่นี่)

คำถามที่ Google ใช้ในการประเมินการเป็นผู้นำที่ดี

 1. ผู้จัดการของฉันให้ฟีดแบคที่สามารถทำตามได้จริง ที่ช่วยฉันในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
 2. ผู้จัดการของฉันไม่พยายามบริหารแบบจุลภาค (micromanage) (พยายามควบคุมในทุกรายละเอียดยิบย่อยในแต่ละวัน ทั้งๆ ที่หน้าที่นี้สามารถมอบให้คนอื่นจัดการแทนได้)
 3. ผู้จัดการของฉันได้แสดงความตระหนักในตัวของฉันในฐานะบุคคลหนึ่ง
 4. การกระทำของผู้จัดการของฉันต่อมุมมองของฉันที่ฉันนำเสนอต่อทีม ได้แสดงให้เห็นว่าเขา / เธอเห็นคุณค่าของสิ่งที่ฉันเสนอไป แม้ว่ามันจะแตกต่างจากมุมมองของเขาก็ตาม
 5. ผู้จัดการของฉันทำให้ทีมโฟกัสทำให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ / การส่งมอบงานตามลำดับความสำคัญ
 6. ผู้จัดการของฉันแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดการและผู้นำของเขาอย่างสม่ำเสมอ
 7. ผู้จัดการของฉันได้พูดคุยถามไถ่เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในหกเดือนที่ผ่านมา
 8. ผู้จัดการของฉันมีการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจน
 9. ผู้จัดการของฉันมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพียงพอที่จะทำการบริหารฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ* (เช่น ทักษะการโค้ด, ทักษะการขาย, ทักษะด้านการทำบัญชี)
 10. ฉันจะแนะนำผู้จัดการของฉันให้พนักงาน Google คนอื่นๆ
 11. ฉันพอใจกับประสิทธิภาพโดยรวมของผู้จัดการในฐานะผู้จัดการ
 12. สิ่งที่คุณอยากแนะนำให้ผู้จัดการของคุณทำต่อไป
 13. สิ่งที่คุณอยากให้ผู้จัดการของคุณเปลี่ยน

*โปรดสังเกตว่ามีเพียงข้อ 9 เท่านั้นที่เป็นคำถามเกี่ยวกับ Hard skills

Best Manager คือคนที่ช่วยผลักดันทีมให้ไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ

แน่นอนว่าทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือการสื่อสาร การมอบหมายงาน การสร้างความรู้สึกให้พนักงานรู้สึกมีอิสระและมีเป้าหมายในการทำงานนั้นสำคัญกว่า

จะเห็นได้ว่าคำถามส่วนใหญ่นั้นไม่ได้วัดด้านความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่เป็น ​Hard skills เท่าไร แต่จะเน้นการประเมินผู้จัดการในทักษะด้าน Soft skills ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร การให้ฟีดแบค การโค้ช การทำงานเป็นทีม การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจ

อย่างคำถามที่ 2 ที่ว่า 'ผู้จัดการของฉันเป็นคนที่ไม่พยายามควบคุมในทุกรายละเอียดยิบย่อยหรือเปล่า?' แน่นอนว่าทุกงานมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนั้นผู้นำส่วนใหญ่จึงนำไปบังคับใช้ในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ

แต่สำหรับพนักงานแล้ว การที่พวกเขารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมและความพึงพอใจกับงานมากที่สุด ก็เมื่อพวกเข้าได้รู้สึกมีอำนาจและมีความเป็นอิสระกับงานชิ้นนั้นๆ พวกเขาจะแสดงความสนใจเป็นพิเศษเมื่อมันเป็น 'งานของฉัน' จะทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบและมีอำนาจ ไม่เพียงแต่การทำตามสิ่งที่เจ้านายบอก แต่ทำในแนวทางที่คิดว่าที่ดีสุดสำหรับเขา

ผู้นำที่ดีจะกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ และให้พนักงานมีอิสระในการทำงานตามแนวทางที่จะพวกเขาสามารถทำได้ดีที่สุดภายในแนวทางที่ให้ไว้

ผู้นำที่ดีจะเปิดโอกาสการทำงานให้พนักงานรู้สึกว่างานที่พวกเขา 'ต้องทำ' เป็น 'อยากทำ' เพราะนั่นจะเป็นการเปลี่ยนงานนั้นให้มีความหมาย และมีความเชี่อมโยงกับทักษะความสามารถ และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนในทีม

แน่นอนว่าการระบุพฤติกรรมผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ และเคล็ดลับในการพัฒนา มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนขึ้นมา แต่การลงมือทำจริงๆ นั้นยาก แต่ผู้จัดการที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นี่แหละ ที่จะช่วยให้คนในทีมและบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จ

อ้างอิงเนื้อหาในบทความจาก

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

‘ปารีสโอลิมปิก’ 124 ปี ความล้มเหลวในอดีต สู่ 'Luxury Olympics' ที่จะเปลี่ยนภาพจำคนทั้งโลก

บทความนี้ Techsauce จะพาไปย้อนรอยเรื่องราวของ 'ปารีสโอลิมปิก' 2 ครั้งที่ผ่านมาว่า ฝรั่งเศสทุ่มสุดตัวเท่าปีนี้ไหม และเขาเคยได้อะไรกลับไปบ้าง...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...

Responsive image

เจาะลึกเรื่อง AI ในวงการเอเจนซี่และการตลาด จากงาน Marketing Oops! Summit 2024

งาน Marketing Oops! Summit 2024 นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการใช้ AI ในภาคธุรกิจ ทั้งการตลาด และเอเจนซี่...