ถ้า Startups ไม่รู้ Business Process แล้วจะช่วยตอบโจทย์ B2B ได้อย่างไร?? | Techsauce

ถ้า Startups ไม่รู้ Business Process แล้วจะช่วยตอบโจทย์ B2B ได้อย่างไร??

ในยุคที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนต่างหันหน้าเข้าสู่โลกยุคดิจิตัล กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและสนับสนุบผู้ประกอบการ startups ที่เปี่ยมไปด้วยแนวคิดและพลังที่จะขับเคลื่อนไปสู่โลกยุคใหม่ SAP ผู้นำด้าน ERP ระดับโลกก็เป็นอีกแรงสนับสนุนที่จะช่วยให้เหล่า startups เดินทางไปยังจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้  เข้าใจทุกๆ Process ของการทำธุรกิจเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและพัฒนาโซลูชั่นได้อย่างตรงจุด

SAP Business One จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการของธุรกิจ SMEs ที่จะเน้นไปที่การใช้งานที่ง่าย เพิ่มความรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและนำไปปรับใช้ได้ทันที  ในอีกมุมหนึ่ง SAP Business One ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น Open Platform เพื่อการบริหารจัดการกระบวนการทำงานต่างๆ ในองค์กร ที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และรองรับการเติบโต ด้วยการเปิดให้สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีต่างๆได้ ในจุดนี้เอง จึงเป็นโอกาสให้ทาง Startups ที่มีความสนใจในการพัฒนา Solution เพื่อมาตอบโจทย์งานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ solution ด้าน B2B หรือ B2C ก็สามารถเข้ามาพูดคุยเพื่อนำเสนอความคิด และร่วมงานแบบ partnership ในการพัฒนาต่อยอด solution เพื่อเอื้อให้ธุรกิจ SMEs ได้ใช้ประโยชน์ และโตขึ้นอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ในยุค Digital Economy นี้

Business Process & Key Trends ที่ Startups จำเป็นต้องรู้

การที่ Startups มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทำงานของธุรกิจนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ Startups พัฒนา Solutions ได้อย่างตรงจุดมากขึ้น และสามารถนำไอเดียหรือเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจหรือผู้บริโภค หรือพัฒนา Solution เฉพาะทางที่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตคนง่ายขึ้น

SAP ในฐานะผู้นำด้านระบบการจัดการธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยให้เหล่า Startups เข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจอย่างครบถ้วนทุกแง่มุมแบบ 360 องศา เพื่อที่จะได้สามารถพัฒนาโซลูชั่นและต่อยอดโอกาสทางการขายจากแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งในงาน Techsauce ครั้งนี้ SAP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนันสนุน Startups ทั้งในด้าน partnership และอีกทั้งยังสามารถเป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจของ Startups เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

3 Keys Innovative Drive ที่ Startups จำเป็นต้องรู้เพื่อพัฒนา Solution เข้าสู่โลกของ B2B

เทรนของเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ธุรกิจได้ในอนาคต ที่ Startups จะต้องคำนึงถึง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบน Cloud Mobile และสามารถเข้าถึงธุรกิจในอุตสาหกรรมเฉพาะต่างๆได้

SAP Business One Mobile Trial: http://www.sea-sap.com/business-one-trial-th.html

มาร่วมเรียนรู้ Business Process ในส่วนต่างๆของธุรกิจกับ SAP

  • ได้ในงานสัมมนา “Business Process Seminar by SAP Business One Expert”  ในวันที่ 4 กันยายน 2560
  • โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่บูธของ SAP ในงาน Techsauce 2017 - ที่นั่งจำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ต่อยอดธุรกิจ Startups ไปกับ SAP Partnership

SAP ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตของ Startups และได้จัดตั้งโครงการ SAP Startup Focus เพื่อเปิดโอกาสให้ Startups ทั่วโลกเข้ามาร่วมพัฒนาและต่อยอด Solution ไปกับ SAP ซึ่ง Startups ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้าง Solution บน SAP Platform โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พบปะผู้เชี่ยวชาญจาก SAP เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย และวางแผนการตลาดร่วมกันตั้งแต่กระบวนการแรกจนพร้อมออกสู่ตลาด

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://startups.sap.com/  หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sap.com ติดต่อ [email protected]

RELATED ARTICLE

Responsive image

เพิ่มยอดขายให้บูม สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าประทับใจ ด้วยเครื่องมือ CRM

ทำความรู้จักกับเครื่องมือ CRM เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ดี และนำไปสู่ความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว...

Responsive image

5 ขั้นตอนในการสร้างธุรกิจ FinTech

การเริ่มต้นสร้างธุรกิจ Startup ด้าน FinTech ควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ดังนี้...

Responsive image

เปิด Insight เมกะเทรนด์โลกปี 2030 หลังโควิด-19 และ Digital Disruption มีอะไรบ้างที่นักลงทุนควรรู้

ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดงาน “THE WISDOM The Symbol Of Your Vision: The Future of Digital Disruption and Investment” เพื่อเปิดโผเมกะเทรนด์การ Disruption ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2030...