Kamran Elahian จาก Global Innovation Catalyst (GIC) เสนอแนวคิดว่าโลกยุคใหม่จะต้องสร้างความวุ่นวายที่สร้างสรรรค์เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายที่ไม่สร้างสรรค์ ความวุ่นวายดีๆ ที่ Kamran ต้องการสร้าง คือ "อาชีพเชิงสร้างสรรค์" (Innovation Jobs) จำนวน 10 ล้านอาชีพให้เกิดขึ้นได้ใน 10 ปี หรือการเป็น iTechpreneurship

ประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน คือ เรื่องของความวุ่นวาย (Chaos) สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ยกตัวอย่างเช่น การตกลงของราค่าน้ำมันและก๊าซ ส่งผลให้รายได้ของแต่ละประเทศที่ผลิตน้ำมันลดลงไปอย่างจำนวนมาก หรือการเกิดการก่อการร้ายในประเทศที่มีการนับถือศาสนาอิสลาม โดยจำนวนผู้ก่อการร้ายจากอิสลามมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือนกรกฎาคม 2016 เกิดการพุ่งสูงถึง 140 ครั้ง

ความวุ่นวายต่างๆ มากมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ "พิระมิดของนวัตกรรมเทคโนโลยี" เกิดการกลับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน

จากเดิมที่นวัตกรรมด้านไอทีต้องทำแบบด้วยตนเองหรือ Manual จนออกมาเป็น Content ใน Algorithm ที่สามารถนำไปใช้ได้เลย แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัตรเมื่อเทคโนโลยีสามารถผลิตทุกอย่างออกมาเองได้แล้ว

Kamran Elahian จาก Global Innovation Catalyst (GIC) เสนอแนวคิดว่าโลกยุคใหม่จะต้องสร้างความวุ่นวายที่ดีหรือสร้างสรรรค์เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายที่แย่หรือไม่สร้างสรรค์ ความวุ่นวายดีๆ ที่ Kamran ต้องการสร้าง คือ "อาชีพเชิงสร้างสรรค์" (Innovation Jobs) จำนวน 10 ล้านอาชีพให้เกิดขึ้นได้ใน 10 ปี หรือการเป็น iTechpreneurship โดยเริ่มจาก

  • สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน 50 ล้านคนก่อน
  • จากนั้นก็จะทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดหรือ Concept กับ 1 ล้านคน
  • ต่อมาก็พัฒนาแนวคิดด้านธุรกิจให้เกิดขึ้นกับสตาร์ทอัพ 500,000 รายที่เตรียมได้รับการสนับสนุน
  • เมื่อสร้างสตาร์ทอัพได้ ก็สร้างการเติบโตและการขยายตัวให้กับ 250,000 บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
  • สุดท้ายก็ทำการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทต่างๆ (Value Creation) และเก็บเกี่ยวผลดังกล่าว โดย 100,000 บริษัท ก็จะสร้างตำแหน่งงานได้มากถึง 100 ตำแหน่ง

iTechpreneurship ในมุมมองของ Kamran ระบุว่าเป็นการประกอบอาชีพแบบสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ประกอบการโดยง่าย แต่ต้องเพิ่มการสนับสนุนได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินทุน, ด้านการสร้างความตระหนักรู้ (Social Impact) และด้านการสร้างสังคมของ iTechpreneurship ด้วยกันเอง

สร้าง Ecosystem เพื่อทำให้เกิด 10 ล้านอาชีพให้เกิดขึ้นได้ใน 10 ปี

นอกจากนี้ยังเสนอวิธีการสร้าง Ecosystem ที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 5 ขั้นตอน เพื่อทำให้เกิด "10 ล้านอาชีพได้ใน 10 ปี" ได้แก่

  1. Mentor & Resource Networks การสนับสนุนการให้คำแนะนำแต่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงสตาร์ทอัพ
  2. Innovation Capital มีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
  3. Policy & Cultural Support มีนโยบายและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  4. Broadband and Digital Platforms การมีระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว พร้อมใช้งาน รวมไปถึงการมีแพลตฟอร์มแบบดิจิทัลแบบเต็มตัว
  5. Education & Professional Development การให้ความรู้ ให้การศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมการพัฒนาแบบมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังต้องมีระบบตลาดที่เหมาะสม การพัฒนากองทุนสำหรับประชาชน และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี (Tech Infrastructure) เพื่อดันให้มี Ecosystem ที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้จริง

RELATED ARTICLE

Responsive image

รวมเทคนิคจัดการเวลาและแอปยอดฮิตสร้างชีวิตที่ Smart ได้ในช่วงกักตัวหนี COVID-19

depa ได้รวบรวมเทคโนโลยีตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิต Smart ได้แม้ต้องอยู่บ้านมาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทำให้เราใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท...

Responsive image

depa เร่งช่วย SMEs ชุมชนตั้งเป้ารวม 7,500 รายประยุกต์ใช้ดิจิทัลสู้ภัย COVID-19 วิกฤตภัยแล้ง

depa เยียวยาเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง มุ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ SMEs โรงงาน โรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนา...

Responsive image

SCB EIC ชี้ธุรกิจเลิกเยอะกว่าจัดตั้ง ชี้อาจเกิดเศรษฐกิจซบเซาแต่ยังมีโอกาสโต

SCB EIC รายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจช่วงต้นปี 2563 ชี้มีจำนวนธุรกิจจดทะเบียนเลิกกิจการเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งลดลง ชี้สัญญาณเศรษฐกิจซบเซา โดยสงครามการค้าและ COVID...