ศักยภาพ Beyond Banking ของ KBank พัฒนา Digital Platform เสริมแกร่งมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และการท่องเที่ยว | Techsauce

ศักยภาพ Beyond Banking ของ KBank พัฒนา Digital Platform เสริมแกร่งมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และการท่องเที่ยว

ดิจิทัลเทคโนโลยี เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ทำให้เราสามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว

หนึ่งในโปรเจคท์ที่น่าสนใจและได้ดำเนินโครงการจนเห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลคือ การที่ธนาคารผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งอย่างธนาคารกสิกรไทยหรือ KBank นำดิจิทัลเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาช่วยเสริมศักยภาพให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งแรงช่วยขับเคลื่อนให้แต่ละองค์การสามารถไปถึงเป้าหมายที่พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัล และทำให้ทุกคนที่ใช้บริการใน Ecosystem สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ทำไมสถาบันการเงินอย่าง KBank ต้องมาช่วยพัฒนาและสนับสนุนการสร้าง Digital Platform กับหน่วยงานต่างๆ? นี่ไม่ใช่ขอบเขตของงานธนาคารที่เราคุ้นชินกันเลย

Beyond Banking เพื่อเป้าหมายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน 

 ประโยคด้านบน คือความตั้งใจของ KBank เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาในช่วงกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงเวลาที่ KBank กับ KBTG ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับภูมิภาคของ KBank และพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันลงหลักปักฐาน วางโครงสร้างเทคโนโลยีต่างๆ และเร่งพัฒนาบริการต่างๆ บน Digital Platform ที่มีโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน

จนถึงวันนี้ Digital Platform หลากหลายรูปแบบได้เปิดให้ใช้งานเต็มรูปแบบ และสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญ โดยเฉพาะ Vision ที่เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมแห่งอนาคต และมุ่งสู่การให้บริการมากกว่าความเป็นธนาคาร (Beyond Banking)

เพราะเหตุนี้ Digital Platform ที่ KBank ร่วมพัฒนาจึงเป็นมากกว่าแค่ธนาคารดูแลเรื่องการเงิน และที่มากกว่าเทคโนโลยี คือ ผู้คน KBank ถึงได้เอาความเชี่ยวชาญมาใช้สร้างสรรค์และทำให้ทุกคนเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ร่วมสร้าง Digital Lifestyle University ให้เกิดขึ้น 

โครงการ CU NEX เป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีจากกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG จากการดำเนินโครงการมาแล้ว 3 ปี CU NEX ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มหลักที่เชื่อมโยงการศึกษาและการใช้ชีวิตของนิสิต อาจารย์และบุคลากร ให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างราบรื่น ขณะนี้มีนิสิตใช้ CU NEX Application แล้วกว่า 70,000 ราย โดย CU NEX ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก พร้อมรวบรวมฟีเจอร์สำคัญต่างๆ เช่น การแจ้งข่าวสารสำคัญ, การดูตารางเรียนตารางสอบ, การชำระค่าเล่าเรียน, สิทธิพิเศษ, การขอทุน มาอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตทั้งเรื่องเรียนและไลฟสไตล์นอกรั้วมหาวิทยาลัย และยังได้ขยายการใช้งาน CU NEX ไปสู่กลุ่มบุคลากร ด้วยการเปิดบริการแอปพลิเคชัน CU NEX STAFF รองรับการใช้งานของบุคลากรจุฬาฯ จำนวน 8,000 คน  

และด้วยการพัฒนา CU NEX และ CU STAFF Application อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวสู่การเป็น Digital Lifestyle University ทำให้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  นิสิต อาจารย์และบุคลากร ยังสามารถรับข่าวสารสำคัญ และได้รับบริการที่หลากหลายจากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย, การลงทะเบียนจองวัคซีน หรือการเลือกตั้งที่สามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย และไร้รอยต่อ ถือเป็นอีกฟีเจอร์บนแอปพลิเคชัน CU NEX และ CU NEX STAFF ที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ CU NEX  คือ การพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มนี้ ให้เป็น Single Portal ด้วยการเชิญชวนให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในแอปให้มากขึ้น ทำให้เกิด Creative and Lively Content บนแอป CU NEX อย่างต่อเนื่อง และอัปเดตฟังก์ชันต่างๆ ให้ทันกับยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ CU NEX เป็นแพลตฟอร์มที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Digital Lifestyle University อย่างเต็มรูปแบบ

ร่วมสร้าง Digital Tourism ให้เกิดขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

KBank ได้ร่วมกับ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ  ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน TAGTHAi (ทักทาย) แพลตฟอร์มบริการด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในทุกมิติ ครอบคลุมฟีเจอร์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การเชื่อมโยงไปยังระบบการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน SOS ขอความช่วยเหลือ รวมทั้งสิทธิพิเศษต่าง ๆ ปัจจุบันแอปพลิเคชัน TAGTHAi มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติใช้งานกว่า 180,000 ราย

ล่าสุด เพื่อตอบรับเทรนด์การท่องเที่ยวแบบ Digital Tourism ในยุคนิวนอร์มอล ที่นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ปลอดภัยไว้ก่อน แอป TAGTHAi จึงได้ออกฟีเจอร์ใหม่ “ทักทายพาส (TAGTHAi Pass)” ซึ่งเป็นบัตรดิจิทัลด้านไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว (Digital pass) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยการชำระเงินซื้อเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเข้าถึงบริการการท่องเที่ยวที่คัดสรรอย่างดีโดยคนท้องถิ่น ทั้งบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพียงแสดงบัตรผ่านแอปมือถือ และช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนท่องเที่ยวที่คุ้มค่าและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น อาทิ  Elephant lover pass, Massage pass, Foodie pass

นอกจากจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแล้ว TAGTHAi ยังเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างรายได้จากการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ลดการแข่งขันทางด้านราคาโดยตรง และเพิ่มคุณค่าของการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย

ร่วมสร้างโรงพยาบาลอัจฉริยะ ด้วยแพลตฟอร์ม Digital Healthcare 

KBank มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมพัฒนา Digital Healthcare Platform โดยมีแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงการให้บริการของโรงพยาบาลให้กับคนไข้

Smart Hospital หรือ โรงพยาบาลอัจฉริยะ คือโรงพยาบาลที่มีการนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาใช้เพื่อสนับสนุนทั้งการให้บริการ และระบบจัดการภายในโรงพยาบาลเอง โดยปัจจุบัน KBank ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ในการร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์คนไข้ของทุกโรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้ป่วยนอกรวมกว่า 4 ล้านคน ได้แก่ แอป Chula Care  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แอป CBH PLUS  โรงพยาบาลชลบุรี แอป TUH for All  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  แอป RJ Connect  โรงพยาบาลราชวิถี และแอป NIT PLUS  สถาบันประสาทวิทยา 

               ตัวอย่างแอปพลิเคชัน TUH For All โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แอปพลิเคชันของ  5 โรงพยาบาลดังกล่าว ได้รับการพัฒนาด้วยแนวคิดที่จะช่วยให้คนไข้ได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวก ลดความแออัดในพื้นที่โรงพยาบาลได้ โดยมีฟีเจอร์สำคัญ เช่น บริการตรวจสอบสิทธิ์ ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาลทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ บริการตรวจสอบรายการนัดหมาย ที่สามารถแสดงข้อมูลรายการนัดหมายพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือน บริการตรวจสอบคิวพบแพทย์

                                               

                                ตัวอย่างแอปพลิเคชัน CBH PlUS โรงพยาบาลชลบุรี

และยังเชื่อมการบริการของธนาคารในรูปแบบชำระเงินที่รองรับการชำระเงินทั้งผ่านแอป K PLUS, สแกน Thai QR Code, บัตรเครดิตและเดบิต นับว่าเป็นบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ต้องการทำธุรกรรมผ่านมือถือ เพื่อความสะดวกสบาย

โดยในอนาคต KBank มีแผนจะร่วมมือกับ กรุงเทพมหานครฯ เพื่อพัฒนาโครงการ Smart OPD ให้กับ 11 โรงพยาบาลภายใต้สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (สนพ.) โดยจะเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันเดียวใช้ร่วมกันได้ทั้ง 11 โรงพยาบาล และตั้งเป้าจะพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

ไม่อยากมีปัญหาแบบ FTX 'กรรมการบริษัท' ช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตและมีธรรมาภิบาลได้

สรุปประเด็นที่ 'บอร์ด' ช่วยให้สตาร์ทอัพโตได้ จากการพูดคุยในหัวข้อ 'The essential guide to startup boards' โดย คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ จาก True Digital Group, คุณธนพงษ์ ณ ระนอง จาก Be...

Responsive image

รู้จัก Storytel แอปรวมหนังสือเสียง และ E-Book ไว้ในที่เดียว

Storytel แอปพลิเคชัน Streaming Audiobook ที่ให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ที่คุณอยากอ่าน พร้อมอัปเดตหนังสือใหม่ๆ ตลอดเวลา...

Responsive image

​​จุฬาฯ จับมือ KBank เดินหน้าพัฒนาแอป CU NEX แพลตฟอร์ม Digital Lifestyle เพื่อตอบโจทย์ชีวิตนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารกสิกรไทยจับมือลุยต่อโครงการ CU NEX Phase 2 ชูความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์ม CU NEX เตรียมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้าน Digital Lifestyle University เต็มร...