#อัปเดตสติป้องกันสตางค์ แคมเปญเชิงรุกจากเคแบงก์ เร่งสกัดภัยมิจฉาชีพหลอกเงิน | Techsauce

#อัปเดตสติป้องกันสตางค์ แคมเปญเชิงรุกจากเคแบงก์ เร่งสกัดภัยมิจฉาชีพหลอกเงิน

ในปัจจุบัน เรามักจะพบว่ามีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาหลอกลวง และล้วงข้อมูลทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการล้วงข้อมูลส่วนตัว การดูดเงินในบัญชี ผ่านการกดลิงก์และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รวมทั้งหลอกให้ไปลงทุนต่างๆ หลอกขโมยเงินโดยใช้ช่องทางออนไลน์ปลอมเป็น หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ  

จากสถิติการแจ้งความออนไลน์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 มีมูลค่าความเสียหายโดยรวมทั่วประเทศกว่า 31,000 ล้านบาท โดย 3 เคสที่สร้างมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก ได้แก่ 1) บัญชีม้า มีจำนวนเงินที่ขออายัดจากบัญชีม้ารวมกว่า 7,000 ล้านบาท 2) ถูกหลอกทางโทรศัพท์และหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงิน สูญเงินถึง 3,600 ล้านบาท 3) ถูกหลอกให้กู้เงิน สร้างความเสียหายกว่า 1,100 ล้านบาท  

ภัยหลอกลวงทางการเงินจึงเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันป้องกัน ปราบปรามและแก้ไข เพื่อไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่อโดนหลอกเงินจนหมดตัว 

#อัปเดตสติป้องกันสตางค์ แคมเปญเชิงรุกของเคแบงก์ หวังช่วยป้องกันภัยคุกคามทางการเงิน

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า 

“ธนาคารกสิกรไทย ให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามทางการเงิน และเห็นเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ ‘คน’ มิจฉาชีพอาศัยจุดอ่อนของคนที่มีความกลัว ความอยากได้ และความไม่รู้ หลอกลวงประชาชนโดยใช้วิธีต่างๆ และมีมุกกลโกงใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน 

ธนาคารจึงได้จัดทำแคมเปญ #อัปเดตสติป้องกันสตางค์ เพื่อให้ความรู้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไป และอยากเชิญชวนทุกคนมาให้ความรู้กับสังคมร่วมกัน เพื่อสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคามทางการเงินให้กับประชาชน โดยแคมเปญ #อัปเดตสติป้องกันสตางค์ เป็นแคมเปญต่อเนื่องจากแคมเปญ #ใช้สติป้องกันสตางค์ ที่ธนาคารกสิกรไทย ริเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ข้อมูลและความรู้กับประชาชนถึงภัยกลโกงของมิจฉาชีพ ในปีนี้ธนาคารจึงมุ่งเดินหน้าต่อเตือนภัย 3 กลโกงที่มีเหยื่อโดนหลอกอย่างต่อเนื่อง พลาดท่าเสียทั้งเงิน และมีคดีติดตัว ได้แก่ (1) มิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันดูดเงิน (2) มิจฉาชีพหลอกว่าเป็นนายหน้าเงินกู้ และ (3) มิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีม้า จะเห็นได้ว่ากรณีเหล่านี้ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมาก ท่านอาจจะเคยประสบด้วยตัวเองบ้าง คนใกล้ตัวประสบบ้าง หรือได้ยินจากข่าว แต่ก็มีผู้ตกเป็นเหยื่ออยู่เรื่อย ๆ เพราะมิจฉาชีพมีวิธีพูดโน้มน้าวให้คนเชื่อ หากคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวมาก่อนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะช่วยกันเตือนคนใกล้ตัว พนักงาน ญาติพี่น้อง ให้รู้เท่าทันภัยเหล่านี้ และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ธนาคารกสิกรไทย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และเตือนภัยเหล่านี้ และธนาคารยินดีที่จะมอบสื่อต่าง ๆ   ที่ธนาคารจัดทำขึ้นด้วยความปรารถนาดีให้กับหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจ ไปใช้เผยแพร่ต่อเพื่อให้ความรู้กับพนักงานหรือประชาชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถดาวน์โหลดคลิป #อัปเดตสติป้องกันสตางค์ และสื่อ #สารานุโกง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลกลโกงของมิจฉาชีพล่าสุดพร้อมวิธีป้องกัน ได้ที่ https://kbank.co/3nCCVZ0

เตือนภัย 3 กลโกงยอดนิยมของมิจฉาชีพ พลาดตกเป็นเหยื่ออาจเสียทั้งเงิน หรือมีคดีติดตัว

1. หลอกให้โหลดแอปพลิเคชันดูดเงิน ผ่านทางโทรศัพท์/SMS เป็นขบวนการ ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิจฉาชีพจะหลอกล่อด้วยสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้มุกที่กระตุ้นด้วยความกลัว และความอยากได้  เช่น หลอกว่ามีคดีมีความผิด หลอกให้รับสิทธิ์ของหน่วยงานหรือโครงการสำคัญ หลอกว่าสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว หลังจากนั้นจะส่งลิงก์ให้เหยื่อคลิกเพื่อติดตั้งแอปควบคุมโทรศัพท์มือถือ เพื่อกระทำการโอนเงินออกจากแอปฯ ธนาคารที่เหยื่อใช้บริการ  วิธีป้องกัน คือ มีสติไม่คล้อยตามสถานการณ์หลอกลวง หากไม่แน่ใจว่า SMS ที่ได้รับ หรือเบอร์ที่กำลังสนทนาด้วย เป็นของจริงหรือไม่ ให้หยุดสนทนาทันที และติดต่อหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างโดยตรงเพื่อยืนยันข้อมูล โดยธนาคารกสิกรไทยได้ยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์แล้ว หากได้รับ SMS แนบลิงก์ให้สงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพ

2. หลอกเป็นนายหน้าเงินกู้ มิจฉาชีพหลอกเป็นนายหน้า พาสมัครสินเชื่อ และหักค่านายหน้า หรือยื่นข้อเสนอช่วยเหยื่อกู้สินเชื่อได้โดยง่าย ซึ่งอาจช่วยทำเอกสารปลอม ตกแต่งบัญชี เพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร และหากธนาคารอนุมัติ จะคิดค่าบริการนายหน้า ซึ่งในกรณีนี้ ธนาคารยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายการคิดหรือหักค่านายหน้าใดๆ จากสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น วิธีป้องกัน คือ ควรสมัครสินเชื่อกับธนาคารโดยตรง เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของธนาคาร

3. หลอกเปิดบัญชีม้า การที่มิจฉาชีพรับซื้อบัญชี หรือหลอกให้เหยื่อเปิดบัญชี และรับซื้อภายหลัง เพื่อนำไปใช้กระทำความผิดต่าง ๆ เช่น ฟอกเงิน รับเงินผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด การพนัน รวมถึงนำไปใช้หลอกลวงหรือโกงผู้อื่น ซึ่งการที่เจ้าของบัญชีขายบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่นนำไปกระทำความผิดนั้น ผู้เป็นเจ้าของบัญชีมีความผิด ตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเสี่ยงผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นๆ ด้วย โดยวิธีป้องกันง่ายๆ คือ ไม่รับจ้างเปิดบัญชี หรือขายบัญชีให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด 

 

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...

Responsive image

BYD : เปิดจักรวาลรถ EV ที่จะล้ม Tesla มีดีอะไร ทำไมถึงขายดี ?

BYD ประกาศยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วน สูงถึง 526,000 คันในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 นับเป็นครั้งแรกที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD แซงหน้าผู้นำจากสหรัฐฯ อย่าง Tesla อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ BYD มี...