‘กรุงไทย’ ชวนคน Gen ใหม่มาร่วม ‘เปลี่ยนอนาคต’ ผ่านการทำงานที่สนุก ท้าทาย และได้เปลี่ยนแปลงสังคม | Techsauce

‘กรุงไทย’ ชวนคน Gen ใหม่มาร่วม ‘เปลี่ยนอนาคต’ ผ่านการทำงานที่สนุก ท้าทาย และได้เปลี่ยนแปลงสังคม

จากนี้ไปคน Gen Y และ Gen Z จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการสร้าง impact ให้สังคมโลก เพราะเป็นเจเนอเรชันที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดิจิทัล ที่สำคัญยังเป็น Gen ที่มีจุดยืน กล้าแสดงออกทางความคิด กล้าบอกความต้องการ กล้านำเสนอไอเดียสร้างสรรค์

ธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร เป็นอุตสาหกรรมแรกๆ ที่ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพราะเผชิญทั้ง Digital Disruption วิกฤตโควิด-19 ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ ธนาคารกรุงไทย มีบทบาทสำคัญในชีวิตคนไทยอย่างมากผ่านทางแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้เร็วขึ้น เพราะแอปเป๋าตังช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการเงินแบบดิจิทัล ผ่านการใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐต่างๆ รวมทั้งมีฟีเจอร์ด้านการลงทุนและสุขภาพที่เข้าถึงได้ผ่านระบบดิจิทัล

แต่การพัฒนาแอปหรือฟีเจอร์ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งของผู้บริโภค ซึ่งไม่ได้มีเพียงคนไทยเท่านั้น ประเด็นนี้จึงเป็นทั้งความท้าทายของผู้ใช้งานที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และผู้พัฒนาระบบที่ต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ได้ง่าย ใช้งานสะดวก โดยมีระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลัง

ความต้องการและความท้าทายบางส่วนที่ยกมานี้จึงเป็นคันเร่งให้หลายองค์กรประกาศรับ Talents รุ่นใหม่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ แต่การตัดสินใจของ Gen Y และ Gen Z ว่าจะเลือกทำสิ่งใด ภายใต้หมวกใบไหนนั้น หนีไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาเรื่อง ค่าตอบแทน โอกาสในด้านต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ ที่โดนใจหรือตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุด

แล้วอะไรคือความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่กรุงไทยพร้อมสนับสนุน?

การทำงานในยุคนี้มีสิ่งที่คนทำงานต้องการต่างไปจากเดิม และเห็นความต่างได้ชัดมากจาก Gen ที่ต่างกัน ดังที่ Linkedin Talent Solutions เผยผลวิจัยเรื่อง Global LinkedIn Talent Drivers survey, as of Jan 2023 ในรายงาน The Future of Recruiting 2023 ว่าประเด็นที่ Gen Z กับ Gen X ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในเรื่องการทำงานนั้นแตกต่างกันพอควร 

Source : The Future of Recruiting 2023, Linkedin Talent Solutions

  • Gen Z ให้ความสำคัญเรื่องโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในบริษัท มากกว่า Gen X 47%
  • Gen Z ให้ความสำคัญเรื่องโอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะใหม่ มากกว่า Gen X 45% 
  • Gen Z ให้ความสำคัญเรื่อง สถานที่ทำงานที่สามารถตอบโจทย์ผู้คนที่มีภูมิหลังหลากหลาย  มากกว่า Gen X 17% 

และหากดูในภาพรวม ประเด็นที่ผู้สมัครงานทุกเจเนอเรชันให้ความสำคัญมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 

  • อันดับ 1 ค่าตอบแทน
  • อันดับ 2 Work-life Balance
  • อันดับ 3 การจัดการงานได้อย่างยืดหยุ่น
  • อันดับ 4 ความก้าวหน้า
  • อันดับ 5 การพัฒนาทักษะ 

ความต้องการข้างต้นสอดรับกับแนวทางและวัฒนธรรมการทำงานของธนาคารกรุงไทย ที่มอบโอกาสในการเติบโตและเพิ่มทักษะ ตลอดจนสถานที่ทำงานที่พร้อมรองรับคนรุ่นใหม่ ดังนี้ 


1. โอกาสการได้ทำงานที่ท้าทาย กรุงไทยมีพื้นที่และเครื่องมือให้พนักงานทดลองทำหรือสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ โดยมีพี่เลี้ยง (Coaching) ให้คำแนะนำและมีผู้บริหารที่พร้อมรับฟังการนำเสนอไอเดีย และหากทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจได้รับเงินทุนสนับสนุนในอนาคต

2. โอกาสที่จะได้พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ กรุงไทยมีคอร์สเพิ่มทักษะให้พนักงานได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะดิจิทัล ตัวอย่างที่สำคัญคือ โครงการ Krungthai Hackathon ที่มุ่งเน้นให้พนักงานจากทุกสายงานและกลุ่มอายุร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล และยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานได้เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

3. โอกาสที่จะได้ทำงานกับบุคลากรชั้นนำหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เนื่องจากธุรกิจธนาคารเติบโตและสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมหลายประเภท พนักงานก็จะได้ทำงานร่วมกับ Top Talents และผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมุมมอง ประสบการณ์ รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้าง connection กับผู้คนจากหลายวงการ

4. โอกาสในความก้าวหน้า ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตและก้าวหน้าโดยให้ค่าตอบแทนและเลื่อนขั้นตามความสามารถ เพราะยึดการทำงานแบบ Performance-driven ที่สำคัญ หากสร้างผลงานได้มาก ก็มีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้น

5. โอกาสในการทำงานจากที่ไหนก็ได้ กรุงไทยมีนโยบายทางเลือก WFH จึงไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง หรือถ้าเข้าออฟฟิศก็มีห้องต่างๆ ไว้รองรับ ในบรรยากาศการทำงานที่ทันสมัย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

6. โอกาสในการได้รับสวัสดิการหรือสิทธิพิเศษ ทางกรุงไทยมีสวัสดิการครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานทุกระดับ สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงาน เพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ ฯลฯ 

โดยตำแหน่งที่ธนาคารกรุงไทยเปิดรับมีตั้งแต่ระดับนักศึกษาจบใหม่ จนถึงผู้บริหารระดับกลาง อาทิ งานด้าน IT, งานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดในสายงาน Retail Banking, งานวิเคราะห์ธุรกิจ การเงิน ข้อมูล และเศรษฐกิจ งานบริหารความเสี่ยง งานด้าน Relationship Management และยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน โดยเฉพาะสาย IT เพื่อโอกาสร่วมงานกับกรุงไทยในอนาคต

โอกาสที่เปิดกว้างและพร้อมซัพพอร์ตความต้องการของคนรุ่นใหม่ รออยู่ที่นี่ https://hr.krungthai.com/Home/JoinUs

#กรุงไทย #กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนำ #KrungthaiCareer

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปัญหาเรื่องเมือง จัดการเองไม่ได้ ฟ้องเลยที่ Traffy Fondue

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองอย่างครบวงจร...

Responsive image

แหกทุกกฎ แต่ต้องเข้าใจง่าย เจาะกลยุทธ์ R.E.D การตลาดแบบ KFC จากงาน Marketing Oops Summit 2024

บทความนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาเรียนรู้แนวทางการปั้นแบรนด์ของ KFC ที่เค้นออกมาจากประสบการณ์จริงตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จากงาน Marketing Oops Summit 2024...

Responsive image

ttb ใช้ Data พัฒนาองค์กรเพื่อลูกค้า พาองค์กรสู่ Data-driven Organization

เจาะกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Data ของ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) จากการพูดคุยกับสองผู้บริหาร ที่นำไปสู่วัฒนธรรมการใช้ Data ในองค์กร และพาทุกคนใน ttb ก้าวสู่ Data-driven Organization...