ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจที่เรียกว่า Digital Disruption ทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคง ดังนั้นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการคือผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาตอบรับกับเเนวทางของบริษัท แต่ปัญหาในปัจจุบันคือช่องว่างระหว่างนักวิจัยด้านเทคโนโลยีและภาคธุรกิจ ทำให้หลายภาคส่วนหันไปใช้เทคโนโลยีและความรู้จากต่างประเทศที่ไม่ตอบรับกับวัฒนธรรมของไทยอย่างเเท้จริง รวมถึงประเทศไทยจะมีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาเพิ่มความสามารถของธุรกิจให้เเข่งขันในเศรษฐกิจระดับโลกได้  แต่ด้วยปัญหาช่องว่างที่ยังไม่มีสะพานเชื่อมโยงภาคการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และภาคธุรกิจ 

ด้วยเหตุนี้สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกันจัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น และงานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum 2019 ภายใต้หัวข้อ Turning Science & Technology into Business ด้วยเเนวคิด “แปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจ” งานในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ของนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม

คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “ประเทศไทยมีนักวิจัยที่มีความสามารถมากมายแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและความรู้นี้ยังไม่ถูกนำไปใช้ในสังคมได้ถูกจุด หากเราสามารถเชื่อมโยงในส่วนนี้ได้จะช่วยเสริมขีดความสามารถของธุรกิจไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ได้ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว รวมถึงการตอบรับกับปัญหาในด้านต่าง ๆ ของไทย อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และอื่น ๆ อีกมากที่ยังรอความรู้มาแก้ไขปัญหานี้”

เสวนาซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน STI Forum 2019 ในครั้งนี้ คือ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Visualizing Business Opportunities through Foresight” โดย Dr. Tamara Carleton, Chief Executive Officer and Founder Innovation Leadership Group, USA  งานเสวนาในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของธุรกิจระดับโลกรวมถึงการวิเคราะห์โอกาสการเติบโตของธุรกิจ ที่จะช่วยเสริมความรู้ให้นักวิจัยไทยรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจมองเห็นรูปแบบการพัฒนาผ่านกลยุทธ์สร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร  แสดงให้เห็นถึงการตอกย้ำเเนวคิดของงานในครั้งนี้ที่นอกจากการมอบรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นการสนับสนุนนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2019 แล้วยังเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าสู่ภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน

Dr. Tamara Carleton, Chief Executive Officer and Founder Innovation Leadership Group, USA

4 กลยุทธ์สร้างโอกาสให้ธุรกิจในยุคดิจิทัล

1. ถอดบทเรียน Facebook ผ่านโมเดลและการวางกลยุทธ์ในอนาคต

เมื่อเวลาคือหนึ่งในสิ่งที่ชี้ให้เห็นการสร้างโอกาสการวางเเผนหรือกลยุทธ์สำหรับการเติบโตของธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งข้อที่เราจะเห็นได้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจระดับโลก เพราะพวกเขาไม่ได้ทำเเคนั่งรอเวลาให้โอกาสเข้ามา แต่เขามองไปถึงอนาคตเเละเริ่มวางโมเดลหรือ Timeline ในแต่ละช่วงว่ปัจจุบันสิ่งที่มีอยู่ในมือเขาคืออะไร ในขั้นตอนต่อไปจะต่อยอดจากสิ่งที่มีอย่างไรให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้น หนึ่งในประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาพูดคือ โมเดลธุรกิจ 3 ทางที่ถอดบทเรียนจากธุรกิจ Facebook ของ Mark Zuckerberg  เขาวางรากฐานการเติบโตทางธุรกิจได้ 3 ทาง จากที่เราทราบกันดีอยู่เเล้วว่า Facebook เป็น Platform online ที่ได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถึงเเม้ผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีเพียงอย่างเดียวก็ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เขาไม่ได้หยุดเเค่ Facebook

ในปี 2559 Mark Zuckerberg ได้วางโมเดลการเติบโตของธุรกิจไว้ 3 ทาง ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า โดยโมเดลนี้จะเป็นเหมือนระบบรากฐานธุรกิจของเขา

ทางที่ 1 สร้างระบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท 5 ปี อีก 10 ปี สร้างเทคโนโลยีมาเสริมระบบที่มีให้เติบโตขึ้น

ทางที่ 2 ในระยะเวลา 2 ปี ธุรกิจของเขายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากระบบและเทคโนโลยีดั่งเดิมเเต่เขาได้เพิ่มรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงขยายบริษัททั้งสาขาของสถานที่ทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งยังคงเชื่อมโยงสู่ระบบนิเวศน์เดิมไว้ได้

ทางที่ 3 ขยายฐานของธุรกิจให้เพิ่มขึ้นจากเดิมภายใต้ Facebook และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่เพิ่มขึ้น

2. สร้างโอกาสจากการสร้างเรื่องราวแรงบันดาลใจ

ปัจจุบันต่างมี Buzzword ขึ้นมามากมาย ทั้ง Artificial intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Blockchain, Internet of things (IoT) หนึ่งในคำถามที่ถูกยกมาเป็นประเด็นในหัวข้อนี้ คุณจะสร้างเรื่องราวจากสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าอยากจำคุณได้อย่างไร นี่คือความท้าทายในโลกยุคนี้

คุณจะสื่อสารไปยังทีมวิจัยและนักพัฒนาในการช่วยทำให้วิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไร การสร้างเรื่องราวแรงบันดาลใจคือสิ่งที่จะช่วยโน้มน้าวและทำให้สิ่งที่มุ่งหวังของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้

คุณ Tamara ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจาก Amazon เมื่อ CEO และผู้ก่อตั้ง Jeff Bezos ได้พูดถึงความรุ่งเรืองในอนาคต ที่ไม่ใช่กลไกใหม่ หากแต่เป็นการสร้างประกาศแบบสมมติขึ้นมา โดยให้พนักงานเขียน Press release หรือการประชาสัมพันธ์ที่จะส่งไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ด้วยหัวข้อ “เมื่อคุณจากไป อยากให้คนอื่นจดจำคุณอย่างไร ให้เขียนสิ่งนั้น”

โดยการมอบหมายให้คนในทีมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแสดง ‘Big Idea’ ในภาษาที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่เฉพาะนักข่าว เป้าหมายคือ Amazon ต้องการให้พนักงานคิดถึงลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่ม เนื่องจาก Press release นี้ไม่ได้พูดในสิ่งที่ Amazon ทำ แต่เป็นผลกระทบจากบริการที่บริษัทจะมอบให้สู่ตลาดในอนาคต นี่ยังรวมไปถึงการเขียนคำถามที่ถามบ่อยหรือ FAQ ถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการสร้างเรื่องราวจำลองในอนาคต รวมไปถึงสร้างบทสนทนาที่พวกเขาคาดหวังให้เกิดขึ้น

3. Big Ideas จะสำเร็จได้ต้องมีเครื่องมือ

คุณ Tamara ได้ยกตัวอย่าง ‘Foresight framework’ ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุและประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆ การคาดการณ์ความต้องการในปัจจุบัน และสิ่งที่ลูกค้าในอนาคตต้องการ และการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และเป็นระบบที่สุด

การเริ่มวางแผน และสร้างเครื่องมือนั้นจะช่วยให้คนในทีมเข้าใจในโครงสร้างบทสนทนา สามารถมองเห็นภาพการวิเคราะห์และการพัฒนาที่จะทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้

4. สร้างโอกาสด้วย Prototypes ภายใต้แนวคิด Build to think

การสร้างแบบจำลองและเฟรมเวิร์คเพื่อช่วยให้คนในทีมเห็นไอเดียเป็นรูปเป็นร่าง โดยคุณ Tamara แนะนำให้เริ่มจากการลงมือทำก่อน แล้วค่อยคิดทีหลัง หรือ Build to think การสร้างแบบจำลองขึ้นมาก่อนจะช่วยเปลี่ยนวิธีในการมองปัญหา อีกทั้งช่วยกระตุ้นความคิดและความเข้าใจในโอกาสที่คุณคิดว่าคุณสามารถทำได้

รางวัลพระราชทานเเห่งศักดิ์ศรีของนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2019 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสงและคณะที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2019

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในปีพิเศษนี้ทาง TMA ได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมอบ “รางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2019” เพื่อเป็นเเรงสนับสนุนให้นักเทคโนโลยีของไทย ที่สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ผู้ชนะ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสงและคณะที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2019 ด้วยหัวข้องานวิจัยเเพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ (System Integration) เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0 (CIRACORE) ซึ่งเป็นเเพลตฟอร์มด้านฮาร์ดเเวร์และซอฟท์เเวร์เพื่อหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ที่มีความหลากหลายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกลดเวลาปฏิบัติรวมถึงลดข้อจำกัดในการเชื่อมโยงและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบเเบบเดิมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวเป็นจุดเด่นที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้วงการอุตสาหกรรมไทยสู่การเเข่งขันทางธุรกิจระดับนานาชาติในอนาคต  

ทั้งหมดนี้เป็นจุดประสงค์หลักที่ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องการถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรใน Ecosystem ของประเทศไทย สร้างโอกาสการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และภาคธุรกิจ ผ่านการเสวนาโดยคุณ Tamara ที่ได้นำความรู้จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกมาเป็นกรณีศึกษาโดยเเต่ละองค์กรนั้นต่างเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นธุรกิจชั้นนำของโลก เเต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจระดับโลกประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันไม่ได้มีเพียงรากฐานที่มั่นคง เเต่ต้องรู้จักมองโอกาสและวางกลยุทธ์ พร้อมตอกย้ำแนวคิดของงานในครั้งนี้ด้วยการมอบรางวัลพระราชทานเพื่อขวัญกำลังใจให้นักวิจัยไทยสร้างสรรค์ผลงานดีๆ และนำมาต่อยอดสู่ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคธุรกิจไทยเติบโตในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
บทความนี้เป็น Advertorial 

RELATED ARTICLE

Responsive image

สวทช. จับมือ TMA จัดงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 รับมือวิกฤตอาหารในอนาคต

ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 821 ล้านคน จากทั้งหมด 7,700 ล้านคน กำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหาร หรือ food และขาดสารอาหาร ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้...

Responsive image

Angel Investor Readiness Training Program หลักสูตรสำหรับผู้สนใจเป็น Angel Investor

Angel Investor Readiness Training Program หลักสูตรสำหรับผู้สนใจเป็น Angel Investor หรือเป็นอยู่แล้วที่ต้องการเข้าใจถึงบทบาทและวิธีการ หรือกระบวนการในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ...

Responsive image

ถอดบทเรียนเส้นทางการฝ่าคลื่น Digital Disruption จากองค์กรชั้นนำระดับโลก

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ขึ้นมา อีกทั้งสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรื...