SIPA สนับสนุนผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ไทยในการเข้าถึงแหล่งทุน | Techsauce

SIPA สนับสนุนผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ไทยในการเข้าถึงแหล่งทุน

Screen Shot 2558-10-27 at 12.19.54 AM

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในปัจจุบันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องมาจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด ด้วยเหตุนี้ SIPA จึงมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้

 

โดยร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ในการสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในหลายรูปแบบ เช่น การให้สินเชื่อจาก SME BANK เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและลงทุนในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่ง บสย. เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ของ    ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการค้ำประกัน หรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่มีสัญญาจ้างงานหรือการรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ สามารถนำสัญญาดังกล่าวมาขอสินเชื่อโดยการโอนสิทธิการรับเงินให้กับ   KBANK เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน SIPA ได้ร่วมกับ SME BANK สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบการเข้าร่วมทุน Venture Capital (VC) อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ SIPA ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนซื้อซอฟต์แวร์และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก SME BANK เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจำนวนมากกว่า 80 ราย ที่ SIPA ให้การสนับสนุนและได้รับวงเงินสินเชื่อแล้วกว่า 280 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับสิทธิการสนับสนุนได้ที่เว็บไซต์ http://ossc.sipa.or.th หรืออีเมล [email protected]

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

การพูดถึงเทคโนโลยีที่คล้าย ChatGPT ครั้งแรกของ Steve Jobs เมื่อ 40 ปีที่แล้ว

บทความนี้ Techsauce จะพาไปย้อนฟังสิ่งที่ Steve Jobs อัจฉริยะเปลี่ยนโลกผู้ให้กำเนิด Apple เคยทำนายถึงการเกิดมาของ ChatGPT จะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากแค่ไหน ไปดูกัน...

Responsive image

‘ปารีสโอลิมปิก’ 124 ปี ความล้มเหลวในอดีต สู่ 'Luxury Olympics' ที่จะเปลี่ยนภาพจำคนทั้งโลก

บทความนี้ Techsauce จะพาไปย้อนรอยเรื่องราวของ 'ปารีสโอลิมปิก' 2 ครั้งที่ผ่านมาว่า ฝรั่งเศสทุ่มสุดตัวเท่าปีนี้ไหม และเขาเคยได้อะไรกลับไปบ้าง...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...