เปิดตัวโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5 พร้อมผนึกภาคีเครือข่าย ผลักดัน FoodTech Startup ไทย สู่สากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | Techsauce

เปิดตัวโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5 พร้อมผนึกภาคีเครือข่าย ผลักดัน FoodTech Startup ไทย สู่สากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5 ได้เปิดตัวโครงการ พร้อมเปิดรับสมัครแล้วโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล พันธมิตรโครงการฯ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อตเต ไฟน์ เคมิคอล จำกัด และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และเครือข่ายที่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารอีกมากมาย รวมถึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีอาหารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 เมษายน 2567

โครงการ SPACE-F สานต่อความสำเร็จสู่รุ่นที่ 5

โครงการ SPACE-F ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีอาหารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อรองรับกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตในอุตสาหกรรมผ่านแนวคิด Collaboration for the Future of Food ผลักดัน ส่งเสริม และร่วมพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งในปีนี้ได้เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ครอบคลุม ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness), ด้านโปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins), ด้านกระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ (Smart Manufacturing), ด้านบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (Packaging Solution), ด้านส่วนผสมและอาหารใหม่ (Novel Food and Ingredients), ด้านวัสดุชีวภาพและสารเคมี (Biomaterial and Chemical), ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant tech), ด้านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety and Quality) และ ด้านการบริการอัจฉริยะด้านอาหาร (Smart Food services) โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและแหล่งเงินทุน เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

ความพิเศษของโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5

ความพิเศษของโครงการ SPACE-F ในรุ่นที่ 5 จะแบ่งออกเป็นสองโปรแกรม คือ Incubator program ที่จะวางรากฐานให้แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ และช่วยเปลี่ยนไอเดียจนเสร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบตลาด โดยทางโครงการฯ มองหาผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาหารที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ ด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์และพร้อมเผชิญกับความท้าทาย และ Accelerator Program ที่มุ่งเน้นไปที่สตาร์ทอัพที่มีประสบการณ์และมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงในเบื้องต้น โปรแกรมนี้จะช่วยให้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสขยายธุรกิจ  รวมถึงรับฟังแนวคิดจากตลาดและผู้ใช้งาน  พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอาหารและนักลงทุน อีกด้วย

การให้คำแนะนำแบบส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เส้นทางการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและโอกาสในการได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินทุนให้เปล่า (grant) มูลค่าสูงสุดถึง 250,000 บาทต่อทีม งานอีเว้นท์สร้างเครือข่าย เพื่อเชื่อมความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเปิดรับข้อมูลและแนวคิดจากผู้นำในอุตสาหกรรม การเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา และชุมชนผู้ประกอบการสนับสนุนและผลักดัน

โครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5 มาพร้อม Facilitator ชั้นนำ

โครงการ SPACE-F เป็นการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนสำคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล พันธมิตรโครงการฯ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อตเต ไฟน์ เคมิคอล จำกัด และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ล้วนเป็นเครือข่ายบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้มีจุดแข็งที่จะดึงดูดสตาร์ทอัพต่างชาติมาร่วมโครงการได้  เพราะ SPACE-F มุ่งเน้น Deeptech ต่อยอดงานวิจัยให้ใช้ได้จริง เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้ประเทศ รวมถึง Techsauce ผู้ขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5 โดยร่วมออกแบบโปรแกรม Incubator และ Accelerator ร่วมกับ INNOVATE 360 ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการAccelerator เร่งสปีดสตาร์ทอัพด้านอาหารแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ในด้านความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงต่อยอดการจัดกิจกรรมที่ Techsauce Global Summit 2024 งานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่ ๆ

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder, Techsauce กล่าวว่า

“โครงการ SPACE-F จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีไอเดียและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเทรนด์ของอาหาร ในอุตสาหกรรม โดยโครงการนี้จะช่วยเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือไอเดียธุรกิจที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม และทำให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จในระดับสากล ซึ่ง Techsauce  ในฐานะ Leading Tech Ecosystem Builder จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและวางโครงสร้างพื้นฐานให้สังคมและคอมมูนิตี้สายเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างแข็งแรง และช่วยให้สตาร์ตอัพทั้งไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถระดมทุนได้ และสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ผ่านทรัพยากรและเครือข่ายระดับโลก ของโครงการในปีที่ 5 นี้”

โครงการ SPACE-F มีสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและทั่วโลกเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 60 ราย และปัจจุบันได้ระดมเงินทุนไปแล้วมากกว่า 63 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 11 เมษายน 2024 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีอาหารให้เติบโตและพัฒนาโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีอาหารที่สำคัญแห่งภูมิภาคได้ต่อไป

สมัครเข้าร่วมโครงการและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ SPACE-F ได้ที่ https://www.space-f.co

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เพราะ Sex ไม่ใช่เรื่องผิด รู้จัก SexTech นวัตกรรมเร้าอารมณ์ ที่ตอบโจทย์ความใคร่และสุขภาพที่ดีเรื่องเพศ

เมื่อการพูดถึงเรื่องเพศไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม เช่นเดียวกับซีรีส์ Doctor Climax ที่ตีแผ่เรื่องราวปัญหาทางเพศในสังคมในยุค 70-80 มีกรอบเรื่องเพศกับความดีงามเอาไว้ ทิ้งเป็นปัญหาเรื...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 ผลักดันนวัตกรรม รับมือความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหาร

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีอาหารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต...