รู้จัก Super Sensing กับการสร้างนวัตกรรมที่รวมองค์ประกอบศิลปะและเทคโนโลยี | Techsauce

รู้จัก Super Sensing กับการสร้างนวัตกรรมที่รวมองค์ประกอบศิลปะและเทคโนโลยี

ศิลปะกับเทคโนโลยี 2 คำนี้อาจดูไม่เข้ากันเลยสักนิด แต่จริงๆ แล้ว เทคโนโลยีอาจประสบความสำเร็จได้ด้วยการใช้ศิลปะสร้างสรรค์ ดังเช่นที่ Steve Job ไม่ได้ออกแบบ iPhone ด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ใช้ศิลปะในการออกแบบอุปกรณ์ที่สวยงามนี้มาอยู่ในมือเรา และเทคโนโลยีที่เรากำลังจะพูดถึงจากนี้ ก็ถูกผสมผสานด้วยศิลปะจนออกมาเป็น Solution ที่ตอบโจทย์ได้จริง นั่นคือเทคโนโลยี Sensor หรือ Sensing

Sensor เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยี IoT แน่นอนว่าพอเราพูดถึง IoT หลายคนอาจเบื่อกับคำนี้ เพราะถูกพูดถึงมานานแล้ว แต่จริงๆ แล้วเราสามารถนำ Sensor ต่อยอดสู่การคิดค้นใหม่ๆ ที่จะตอบรับเทรนด์การใช้ชีวิตในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์จากหลายฝ่าย โดยผลงานที่เกิดขึ้นแล้วและถูกนำมาจัดแสดงในประเทศไทยไม่นานนี้ คือการสร้างกระแสไฟฟ้าจากแบคทีเรียในดินด้วยเทคโนโลยี Sensor รูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นถูกจัดแสดงอย่างสวยงามในงาน Bangkok Design Week 2019 ที่ผ่านมา

Super Sensing การสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีศิลปะผลักดัน

Kudos ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องครัว และดิจิตอลล็อคคุณภาพสูง ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘Super Sensing’ ที่พัฒนาโดยบริษัท Sensingnet ซึ่งเป็นบริษัท Startup ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Sensor และ AI จากประเทศญี่ปุ่น มาจัดแสดงในงาน Bangkok Design Week 2019 โดยถือเป็นการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งมีทั้งรูปแบบการบรรยายและ Showcase และผลงานนี้ยังเคยถูกจัดแสดงในมหกรรมงาน CES 2019 ที่ผ่านมาอีกด้วย โดยผลงานนี้ชื่อโครงการ Regenerative Sensing Project - Harvesting the Earth’s Energy โดยมีจุดประสงค์ในการหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ

แนวคิดของ โครงการ Regenerative Sensing Project คือการสร้างพลังงานที่ยั่งยืนจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Advanced Sensor ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบคทีเรียในดิน เนื่องจากแบคทีเรียในดินนั้นสามารถนำมาสร้างพลังงานไฟฟ้าได้และยังสามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย ซึ่งจากการทดลองของบริษัท Sensingnet พบว่าการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบคทีเรีย ด้วยการใช้ “Power Booster Chip Technology” (เทคโนโลยีการกระตุ้นเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตพลังงานที่สูงขึ้น) สามารถเพิ่มระดับพลังงานจาก 0.2 โวลต์ไปสู่ 5.5 โวลต์หรือมากกว่านั้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพแวดล้อมและดิน เทคโนโลยี Super Sensing จึงเป็นเสมือนกุญแจสำคัญสำหรับนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์ Kudos

ทำไมเราต้องให้ความสนใจกับ Super Sensing

“ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นยุคที่มีการนำ ‘Sensing’ มาใช้กันอย่างแพร่หลาย” คุณซาโตชิ นาคากาว่า ผู้ก่อตั้งบริษัท Sensingnet กล่าว

คุณซาโตชิเผยว่า การพัฒนาให้ Sensor มีความทันสมัยและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ Sensor เป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมรอบตัว ซึ่งอาจจะไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ โดยใช้ความสามารถของ Sensor ในการแปลงเอาสิ่งที่มองไม่เห็นมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่เห็นภาพ และส่งต่อข้อมูลเพื่อไปเก็บในระบบที่เชื่อมต่อกับ internet จากนั้นนำข้อมูลมาพัฒนาไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และหา solution ต่างๆ โดยการทำงานในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่มีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ปลดล็อคข้อจำกัดเดิมๆ ในการออกแบบการใช้ Sensor โดยการพัฒนานี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสาทสัมผัสให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย ซึ่งนี่ทำให้เทคโนโลยี Super Sensing จัดเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์

เราไม่สามารถมองเห็น PM 2.5 ได้ แต่ Sensor ก็ช่วยทำให้เรามองเห็น ทำให้เราสามารถวางแผนการใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพได้

ด้านคุณสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีไอที จำกัด (Kudos) เผยว่า ญี่ปุ่นมีจุดแข็งในการใช้เทคโนโลยี Sensor ต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เก้าอี้วัดความเครียด การนำเทคโนโลยีเข้ามาในไทยของเรานั้น เกิดจากความต้องการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีมากยิ่งขึ้น

“ด้วยแนวคิด Super Sensing ทำให้เราสามารถออกแบบนวัตกรรมใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยี Sensors ที่สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ และเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่ทันสมัยเหล่านี้ จะสามารถช่วยปลดล็อคกรอบทางความคิดแบบเดิมๆ โดยใน Show Case ครั้งนี้ เราได้จัดแสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแบคทีเรียในดิน จนสามารถเชื่อมต่อกับ Sensor เพื่อวัดค่าต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งตรงนี้จะมาเป็น Game Changer ที่น่าสนใจ สำหรับ Smart Farming และ Indoor & Landscape Design ในประเทศไทย”

ซึ่งในงานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นก้าวที่สำคัญในการต่อยอดนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และ Solution ใหม่ๆ เพื่อรองรับเทรนด์การอยู่อาศัยที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย และยั่งยืนในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สอดรับกับยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น

คุณพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน Bangkok Design Week 2019 ครั้งนี้ ได้เปิดเผยว่า มีการพูดคุยกับ Kudos มากว่า 1 ปี และต้องการให้ Show Case ครั้งนี้เกิดขึ้นในงาน ซึ่งคุณพิชิตมองว่าปัจจุบันเราหาคนที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีและมีความสร้างสรรค์ด้านศิลปะในคนๆเดียวกันนั้นเป็นเรื่องยาก และเชื่อว่า การจัดงานลักษณะนี้จะทำให้เราสามารถค้นหาคนเก่งที่มีความสามารถทั้ง 2 แขนงนี้ได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกัน

ก้าวสำคัญของ Sensor

ในงานนี้ คุณซาโตชิยังได้นำเสนอให้เราเห็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก Sensor โดยได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลืออาการป่วยของมนุษย์ได้ เช่น WALKPATH นวัตกรรมสายรัดข้อมือที่พัฒนาโดย Universal Studio ในการพัฒนาเพื่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันให้สามารถเขียนหนังสือโดยป้องกันการสั่นได้ นอกจากนี้ยังมี ATAP - ผลิตภัณฑ์ของ Google แค่ขยับตัวก็สามารถรู้ได้เลยว่า บุคคลนั้นกำลังทำอะไรอยู่ ต่อไปสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดกับนวัตกรรมเช่น E-Sport ได้

สำหรับงานในครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี Super Sensing มาจัดแสดงมากมาย เช่น เก้าอี้ ‘Argus’ ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่สามารถวัดค่าความสุขและความรู้สึกของผู้นั่งได้แบบเรียลไทม์ โดยสามารถวัดระดับอัตราการหายใจ และระดับความเครียดได้ สามารถนำไปต่อยอดการจัดบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมในการนั่งหรือทำงาน เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่สามารถแปลงพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วย

จากการ Show Case และฟังเรื่องราวของ Super Sensing ที่คุณซาโตชิได้นำเสนอ อาจพูดได้ว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยพลิกโฉมรูปแบบเทคโนโลยี IoT ไปสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตเดิมๆของเรา และอย่างที่เราทราบกันว่า Kudos เป็นแบรนด์ที่โดนเด่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับ Super Sensing ก็เป็นที่น่าจับตาว่าจะมีผลิตภัณฑ์ล้ำๆ อะไรออกมาให้เราได้เห็นกันอีก

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple Intelligence : Apple พอสู้ใครไหวไหม ในยุคที่ AI มาแรงแซงหน้าทุกโค้ง

ในที่สุด Apple ก็ประกาศเปิดตัว ‘Apple Intelligence’ อย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าร่วมศึก AI อย่างเต็มตัว แต่จะเพียงพอต่อกรกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง และท้าชิงบัลลังก์ผู้นำในตลาด AI Phone ไ...

Responsive image

ถกอนาคตกับดร. สันติธาร เสถียรไทย และสิ่งที่น่ากังวลกว่าการถูก AI แย่งงาน

Techsauce คุยกับ ดร. สันติธาร เสถียรไทย หนึ่งในที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญ...

Responsive image

AI มาจากไหน? ย้อนมองต้นกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ ก่อนการมาถึงของกระแส Generative AI ในปัจจุบัน

รู้หรือไม่ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้น มีมาครบ 70 ปีแล้ว! ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยของอัจฉริยะ Alan Turing ผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ แต่ทำไม AI ในตอนนั้นถึงยังไม่แพร่หลาย?...