ฟังความเห็น 'ศุภชัย เจียรวนนท์' หลังนายกส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีไทย "ผมคิดว่าท่านนายกนั้นหลักเเหลมมาก ผมไม่อยากให้เรียกว่าเจ้าสัว อยากให้มองว่าเป็นการส่งจดหมายให้กลุ่มผู้นำของภาคธุรกิจในประเทศไทยดีกว่าเพราะหากพูดถึงกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการจ้างงานสูง ทั้ง 20 องค์กรนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีประสบการณ์จริงและมีความเข้าใจระบบเศรษฐกิจรวมถึงกลไกตลาดถ้ามาร่วมกันกับภาครัฐได้คิดว่าจะช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น"

RELATED ARTICLE

Responsive image

จะสร้าง ‘วัฒนธรรมนวัตกรรม’ อย่างไร ถอดบทเรียนจาก BOSCH

BOSCH ทำงานอย่างไร ? การผลักดันความก้าวหน้าด้วยวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนการทำงานของคนในองค์กร ทำอย่างไรได้บ้าง ? เรียนรู้การปรับตัวและกลยุทธ์ระยะยาวที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมี Techsauce...

Responsive image

'SABUY' ปักเสาเข็มจากโลกออฟไลน์ สู่การสร้าง Payment Ecosystem ที่สมบูรณ์

รู้จักกับ SABUY ผู้ให้บริการด้านธุรกิจ Payment สัญชาติไทย ที่คิดมุมกลับจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยการเริ่มต้นจากโอกาสที่ยังมีอยู่อย่างมหาศาลในตลาดออฟไลน์ ปักเสาเข็มเพื่อสร้าง Paym...

Responsive image

บทเรียนจาก Shark Tank “Born to be ไม่พอ ต้อง Learn to be”

บทบาท Shark ข้ามเพศคนแรกของโลกใน Shark Tank เป็นอย่างไร ? การทำธุรกิจต้องใส่ใจและจริงใจในทุกขั้นตอน อย่าท้อ อย่าถอย "Born to be ไม่พอ ต้อง Learn to be" Techsauce พูดคุยบทเรียนจาก ค...