ฟังความเห็น 'ศุภชัย เจียรวนนท์' หลังนายกส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีไทย "ผมคิดว่าท่านนายกนั้นหลักเเหลมมาก ผมไม่อยากให้เรียกว่าเจ้าสัว อยากให้มองว่าเป็นการส่งจดหมายให้กลุ่มผู้นำของภาคธุรกิจในประเทศไทยดีกว่าเพราะหากพูดถึงกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการจ้างงานสูง ทั้ง 20 องค์กรนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีประสบการณ์จริงและมีความเข้าใจระบบเศรษฐกิจรวมถึงกลไกตลาดถ้ามาร่วมกันกับภาครัฐได้คิดว่าจะช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น"

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถอดบทเรียนการเผชิญวิกฤตจากอดีตสู่ COVID-19

เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยพบวิกฤตมาหลายครั้ง ในแต่ละครั้งก็มีปัญหาเฉพาะและวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป มาเจาะลึกวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเพื่อถอดบทเรียนรับมือกับวิกฤตในปัจจุบันกับคุณจรัมพ...

Responsive image

Techsauce Virtual Summit 2020

เมื่อโลกหลัง COVID-19 จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางไหน มาร่วมกำหนดอนาคตและหา Recovery Plan ไปด้วยกัน กับ Techsauce Virtual Summit 2020 งานระดับ International ในรูป...

Responsive image

#ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน ไอเดียเล็กๆ จาก กรุงไทย ช่วยร้านอาหารข้างทางฝ่าวิกฤต COVID-19

#ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน แคมเปญรวมน้ำใจช่วยเหลือร้านอาหารข้างทางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต covid-19...